RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Notatki florystyczne z Doliny Sanu (Kotlina Sandomierska)

Creator:

Krawczyk, Rafał

Date issued/created:

2003

Resource type:

Text

Subtitle:

Notatki florystyczne z Doliny Sanu ; Floristic notes from the San River valley (Sandomierz Basin)

Publisher:

Towarzystwo Fizjograficzne

Place of publishing:

Warszawa

Description:

23 cm <br>

Abstract:

The paper presents the result of studies on the flora of San River valley (Sandomierz Basin, south-eastern Poland). The studies were carried out in 2001 and 2002 in selected sites on the river valley between Stalowa Wola and the mouth of the river (Fig. 1). During floristical studies the occurrence of 114 interesting, protected or rare in Poland or regionally rare species of the vascular plants were recorded. The most interesting plant species are: Petrorhagia prolifera, Nasturtium officinale, Erysimum diffusum, Drosera intermedia, Se- dum reflexum, Spiraea salicifolia, Malva moschata, Cuscuta lupuliformis, Cerinthe minor, Petasites spurius, Leontodon taraxacoides, Eragrostis pilosa, Leersia oryzoides, Scirpoides ho- loschoenus, Cyperus flavescens, and Rhynchospora fiisca. The species mentioned for the First time for the Sandomierz Basin are: Scirpoides holoscho- enus and Leontodon taraxacoides. During the field investigation the cartogram method was employed and the 1 km square grid was used (Fig.l) (Zając 1978). <br>

References:

Buraczyński J., Wojtanowicz J. 1969. Zagadnienia geomorfologiczne północnej części Kotliny Sandomierskiej w widłach Wisły i Sanu. Folia Soc. Sci. Lub., Lublin, D, 7/8: 3-44
Karczmarz K., Piórecki J. 1977. Materiały do flory roślin naczyniowych Kotliny Sandomierskieji Pogórza Przemyskiego. Roczn. Przem., Przemyśl, 17/18: 341-360.
Karczmarz K., Paczos S. 1977. Zależność rozmieszczenia subatlantyckich i pseudoatlantyckich roślinod stosunków opadowych w Kotlinie Sandomierskiej i na zachodniej krawędzi Roztocza. Roczn.Przem., Przemyśl, 17/18:277-340.
Kondracki J. 1998. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
Krzaczek T. 1971. Materiały florystyczne z powiatu Tarnobrzeg. Fragm. Flor. Geobot., Kraków, 17(4):465-470.
Krzaczek T., Krzaczek W. 1977. Łąki północno-wschodniej części województwa Tarnobrzeg. Ann.UMCS, C, Lublin, 32( 18): 225-241.
Krzaczek T., Krzaczek W. 1982. Materiały florystyczne z Kotliny Sandomierskiej. Część II. Ann.UMCS, C, Lublin, 37: 377-385.
Krzaczek T., Krzaczek W. 1983. Materiały florystyczne z Kotliny Sandomierskiej. Roczn. Przem.,Przemyśl, 22/23: 399-409.
Łuczycka-Popiel A. 1983. Zbiorowiska synantropijne terenów kolejowych Przeworska, Stalowej Wolii Rozwadowa. Roczn. Przem., Przemyśl, 22/23: 363-375.
Matuszkiewicz W. 2000. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
Meusel H., Jager E. J. 1992. Vergleichende Chrologie der Zentraleuropaischen Flora. 3. Karten, pp. IX,422-688. Veb Gustav Fischer Verlag, Jena.
Michalska-Hejduk D., Bugała M., Kłosińska M., Kopeć D., Mamińska M., Sobowiec S. 2002. Notatki florystyczne z północno-zachodniej części Kotliny Sadomierskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz., Kraków,58,5:66-75.
Michalska-Hejduk D., Kopeć D. 2002. Lemno minoris-Salvinietum natantis i Hydrocharitetum mor-sus-ranae z udziałem Salvinia natans w starorzeczach Sanu i propozycje ich ochrony. Fragm. Flor.Geobot., Polonica, Kraków, 9: 319-328.
Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland- a checklist. W: Szafer Inst. Bot., PAS, Kraków.
Piórecki J. 1975. Trapa natans L. w Kotlinie Sandomierskiej (ekologia, rozmieszczenie i ochrona).Roczn. Przem., Przemyśl, 15/16: 347-400.
Piórecki J. 1980. Kotewka-orzech wodny Trapa L. w Polsce. Biblioteka Przemyska, XIII, TowarzystwoPrzyjaciół Nauk w Przemyślu, Przemyśl, pp. 159.
Rutkowski L. 1998. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa.
Sudnik-Wójcikowska B., Guzik J. 1996. The spread and habitats of Eragrostis pilosa (Poaceae) in theVistula valley. Fragm. Flor. Geobot., Kraków, 41: 753-769.
Święs F., Urban D. 1986. Roślinność ruderalna i flora synantropijna Rozwadowa, Stalowej Woli i Niska.Roczn. Przem., Przemyśl, 24/25:411-444.
Wojtanowicz J., 1990. Podział fizyczno-geograficzny Kotliny Sandomierskiej. Ann. UMCS, B, Lublin,44/45:67-93.
Zając A. 1978. Założenia metodyczne „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. Wiad.Bot. Kraków, 22(3): 145-155.
Zając A., Zając M., (red.) 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Prac. ChorologiiKomputerowej Inst. Botaniki UJ, Kraków, 716 pp.
Żukowski W. 1974. Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Utricularia L. w Polsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., B, Poznań, 27: 189-217.

Relation:

Nowy Pamiętnik Fizjograficzny, t. 2, z. 1/2 (2003)

Volume:

2

Issue:

1-2

Start page:

3

End page:

14

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:235502 ; ISSN 1643-8965

Source:

MiIZ PAN, call no. P.6730

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology PAS

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jul 6, 2022

In our library since:

Jun 8, 2022

Number of object content downloads / hits:

9

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/271583

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information