RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Strategie budowania intymności – pierwsze listy Felicjana Medarda Faleńskiego i Marii Trębickiej

Creator:

Bąbel, Agnieszka ORCID

Date issued/created:

2022

Resource type:

Text

Subtitle:

Napis Seria XXVIII (2022)

Publisher:

Wydawnictwo IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Bibliografia podmiotowa
1. List Felicjana Faleńskiego do Marii Trębickiej z 20 sierpnia 1854 r., w: „Korespondencja poety FelicjanaFaleńskiego z przyszłą żoną Marią Trębicką z lat 1854–1860”, Biblioteka Jagiellońska, rkps 5780, k. 1–2v.
2. List Marii Trębickiej do Felicjana Faleńskiego z 6 sierpnia [1854 r.], w: „Korespondencja poety FelicjanaFaleńskiego z przyszłą żoną Marią Trębicką z lat 1854–1860”, Biblioteka Jagiellońska, rkps 5780, k. 7–8v.
Bibliografia przedmiotowa
1. Bąbel A., Siedem kartek, siedem nieszczęść. Fragmenty dziennika Marii z Trębickich Faleńskiej w zbiorach Biblioteki Narodowej, "Napis" 2017, nr 23: List jako szczególny gatunek literacki. DOI
2. Całek A., Nowa teoria listu, Kraków 2019 (rozdz. 2: Komunikacja i dialog w liście, rozdz. 4: Od autokreacji i autoprezentacji do kreowania wizerunku w liście). DOI
3. Faleński F., Wspomnienia z mojego życia, oprac. J. Rudnicka, w: Miscellanea z pogranicza XIX i XX wieku, [red. S. Pigoń], "Archiwum Literackie", t. 8, Wrocław 1964.
4. Faleński F., Z listów do Marii Trębickiej. I, III, w: idem, Wybór utworów, oprac. M. Grzędzielska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971.
5. Gomulicki J.W., "Duch od pragnień". O Felicjanie Faleńskim, "Ateneum. Czasopismo Poświęcone Sprawom Kultury" 1939, nr 6.
6. Gomulicki J.W., Pantofle Lady Harpii, w: idem, Zygzakiem. Szkice - wspomnienia - przekłady, Warszawa 1981.
7. Grzędzielska M., Cyprian, Maria i Felicjan, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: "Nauki Humanistyczne" 1975, nr 30.
8. Grzędzielska M., Felicjan - poeta nieszczęśliwy, w: F. Faleński, Wiersze wybrane, wybór i wstęp M. Grzędzielska, Warszawa 1961.
9. Grzędzielska M., Lubelskie listy Felicjana Faleńskiego, "Kamena" 1959, nr 7.
10. Grzędzielska M., Spóźnione zamęście, "Kamena" 1959, nr 21.
11. Grzędzielska M., Urodził się nie w porę, "Kamena" 1960, nr 23/24.
12. Grzędzielska M., Wstęp, w: F. Faleński, Wybór utworów, oprac. M. Grzędzielska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971.
13. Korespondencja Karola Estreichera z Marią i Felicjanem Faleńskimi (1867-1903), oprac. i komentarz J. Rudnicka, Wrocław 1957.
14. Kowalczuk U., Felicjan Faleński. Twórczość i obecność, Warszawa 2002.
15. Kraushar A., Wtorki Marii Ilnickiej, w: idem, Polki twórcze czasów nowszych. Seria pierwsza, Warszawa 1929.
16. Norwid C., Listy, t. 1: 1839-1854, oprac. J. Rudnicka, Lublin 2008.
17. Norwid C., Listy, t. 2: 1855-1861, oprac. J. Rudnicka, Lublin 2016.
18. Przecławski W., Felicjan Medard Faleński. Żywot i dzieła, Poznań-Warszawa 1922.
19. Rybicka E., Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego, "Teksty Drugie" 2004, nr 4.
20. Tyrowicz M., Faleńska z Trembickich (Trębickich) Maria, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 6, Kraków 1948.
21. Tyrowicz M., Faleński Felicjan Medard, hasło w: Polski słownik biograficzny, t. 6, Kraków 1948.
22. Węgrzyn I., Mniej ważne papiery po Marii z Trębickich Felicjanowej Faleńskiej (referat wygłoszony na konferencji Przygoda w nieznanym kraju. Rozczytywanie niekanonicznych pisarek XIX wieku, 7-8 lutego 2019, Warszawa - maszynopis w druku).

Relation:

Napis

Start page:

138

End page:

152

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:237170 ; 1507-4153 ; 10.18318/napis.2022.1.9

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jan 3, 2023

In our library since:

Dec 27, 2022

Number of object content downloads / hits:

97

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/273461

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information