Object

Title: Materiały S. Hrabca do Słownika śląskich nazw miejscowości; Wypisy z Urkunden zur Geschichte des Bisthums Breslau im Mittelalter

This page uses 'cookies'. More information