RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Współczesne badania klimatologów polskich w kraju i za granicą : sympozjum klimatologiczne z okazji 40-lecia Zakładu Klimatologii IGiPZ PAN, Radzików, 7-8 listopada 1994 r. = Recent Polish climatological investigations in Poland and abroad : climatological symposium organized at 40th anniversary of the Department of Climatology IGiPZ PAN, Radzików, November 7-8, 1994

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information