Object

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Studia nad filtracją ciągłą na filtrze próżniowym : wpływ parametrów fizykochemicznych na przebieg filtracji zawiesin, otrzymanych z produktu rozkładu gliny kwasem siarkowym, oraz wstępne próby ich rozdzielania na filtrze płytowym o działaniu ciągłym. Vol. 1 /

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information