Obiekt

Tytuł: Common hamster Cricetus cricetus (L., 1758) in the Silesian Voivodeship, South Poland

Inny tytuł:

Fragmenta Faunistica, vol. 54, no. 1 ; Common hamster Cricetus cricetus in South Poland ; Chomik europejski Cricetus cricetus (L., 1758) na terenie województwa śląskiego, w południowej Polsce

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Wydawca:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Bibliogr. s. 93 ; S. 87-94 : il. ; 25 cm ; Streszcz. ang. i pol. Nazwy taksonów również łac.

Abstrakt:

Inwentaryzacja stanowiisk chomika europejskiego przeprowadzona w latach 2007 -2009, wykazała wstępowanie tego gryzonia w 12 gminach województwa śląskiego, na 14 stanowiskach. Znajdują się one na obszarze 4 makroregionów : W yżynie Śląskiej (7 stanowisk), Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej (3 stanowiska), Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (1 stanowisko) i Wyżynie Przedborskiej (3 stanowiska). Aktualnie zachodnią granicę występowania chomika europejskiego wyznaczają następujące stanowiska: Kamieńszczyzna (W yżyna W ieluńska), Piekary Śląskie (Garb Tarnogórski) i Chorzów (Wyżyna Katowicka) (Rys. 1). Porów nanie liczby gmin zasiedlonych przez chomiki (zmniejszenie z 43 do 12 gmin) dowodzi znacznego spadku populacji tego ssaka w województw ie śląskim na przestrzeni ostatnich 40 lat. Chomik europejski obecny jest na obszarach rolnych, a ponadto spotykany bywa w ogrodach przydomowych oraz na terenie ogródków działkowych. Znaleziono populacje chomika europejskiego zamieszkujące pola silnie izolowane zabudową miejską (Siem ianow ice Śląskie, Piekary Śląskie), które będą poddane stałej kontroli.

Bibliografia:

BALON A. 1999. Walory przyrodnicze Siemianowic Śląskich. Mentor, Kraków, 122 pp. ; BALON A. 2005. Siemianowice Śląskie. Przyrodnicze ścieżki dydaktyczne po przemysłowej części województwa śląskiego. Kubajak, Krzeszowice, 143 pp. ; CEMPULIK P., HADAŚ T., HOLEKSA K., KASPEREK K., KŁYS G., PRZYWARA Z. & SZULC-GUZIAK D. 1998. Piekary Śląskie. Przyroda na Górnym Śląsku. Jak zachować jej najcenniejsze wartości? Kubajak, Krzeszowice, 96 pp. ; CEMPULIK P., DOBOSZ R., KASPEREK-CEMPULIK J., PISZCZEK M. & PISZCZEK M. 2000. Ścieżka dydaktyczna po zespole przyrodniczo-krajobrazowym Żabie Doły. Progres, Sosnowiec, 48 pp. ; CZYLOK A., GĄDEK B. & TYC A. 2002. Przyroda Mysłowic. Przewodnik przyrodniczy po mieście Mysłowice.Wydawnictwo Urzędu Miasta Mysłowice, 143 pp. ; DOBOSZ R., HOLEKSA K, LIS J. & KŁYS G. 1993. Dokumentacja projektowanego zespołu przyrodniczo- krajobrazowego „Żabie Doły”. II. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Wrocław, (manuscript). 41 pp. ; HENEL K. 2005. Wykaz kręgowców (płazy, gady, ptaki i ssaki) Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Scripta Rudensia 14: 75-80. ; KARETTA M. 2009. Polny chomik. Przyroda Polska 4: 16-18. ; KONDRACKI J. 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa, 468 pp. ; NECHAY G. 2000. Status of hamsters: Cricetus cricetus, Cricetus migratorius, Mesocricetus Newtoni and other hamster species in Europe. Nature and Environment series. 106. Council of Europe Publishing. Strasbourg. 73 pp. ; SKOWRON B. LABOCHA T. & ŚWIĘCIAK T. 2006. Occurence of an European hamster Cricetus cricetus in region of the Częstochowa Upland. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 62, 4: 94-98. [In Polish, English abstract] ; SKOWROŃSKA K. 2007. Chomik europejski-zagrożony bojownik. Przyroda Górnego Śląska 47: 10—11, 13. ; SKOWROŃSKA K. 2009. Populacja chomika europejskiego Cricetus cricetus w Siemianowicach Śląskich (Wyżyna Katowicka, Polska). In: XI Ogólnopolska Konferencja Teriologiczna w Poznaniu „Poznać i ochronić różnorodność ssaków w Polsce”: 113-114. ; STUBBE M. & STUBBE A. (eds) 1998. Ókologie und Schutz des Feldhamsters. Halle/Saale. 480 pp. ; SURDACKI S. 1971. The distribution and ranges of the European hamster Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758) in Poland.Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, Lublin B, 26: 266-285. [In Polish, English abstract] ; SURDACKI S. 1983. Cricetus cricetus (Linnaeus, 1758). In: PUCEK Z. & RACZYŃSKI J. (eds), Atlas of Polish mammals, pp. 94—100. PWN. Warszawa. 188 pp. [In Polish and English] ; SZCZEPAŃSKI W. 2009. Uwarunkowania siedliskowe na stanowiskach chomika europejskiego (Cricetus cricetus) w Siemianowicach Śląskich. Master thesis, Silesian University, Faculty of Earth Science, Departament of Biogeography and Didactics of Geography, manuscript, 85 pp. ; ŚWIERAD J. 1996. Valuation of the area of Upper Silesia in relation to the fauna of mammals. In: BUSZMAN B„ POPCZYK M. & WIECZOREK K (eds), Przestrzeń i wartości. Studia i materiały waloryzacji przestrzeni Górnego Śląska. I. pp. 37-50. Fundacja Przestrzeni Górnego Śląska. Katowice. 167 pp. [In Polish, English abstract] ; ZIOMEK J. & BANASZEK A. 2007. The common hamster, Cricetus cricetus in Poland: status and current range. Folia Zoologica 56, 3: 235-242. ; ZIOMEK J. & BANASZEK A. 2008. Chomik europejski. Monografie przyrodnicze. Wydawnictwo Klubu Przyrodników. Świebodzin. 112 pp. [In Polish, English abstract] ; ZIOMEK J., BANASZEK A. & SKOWROŃSKA K. 2009. Chomik europejski - najbarwniejszy ssak naszych pól. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice. 12 pp.

Czasopismo/Seria/cykl:

Fragmenta Faunistica

Tom:

54

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

87

Strona końc.:

94

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:36173 ; 10.3161/00159301FF2011.54.1.087

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P. 256 vol. 54 no. 1 ; MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P. 4664 vol. 54 no. 1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji