Obiekt

Amphibians of Wałbrzych
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: Amphibians of Wałbrzych

Inny tytuł:

Fragmenta Faunistica, vol. 53, no. 2 ; Płazy Wałbrzycha

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Wydawca:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Bibliogr. s. 171-173 ; S. 163-179 ; 25 cm ; Streszcz. pol. Nazwy taksonów również łac.

Abstrakt:

Na terenie miasta Wałbrzych zbadano 67 zbiorników wodnych, stanowiących około 95 % wszystkich akwenów. Większość z nich, 58 (86,57% wszystkich zbadanych) jest pochodzenia antropogenicznego. W mieście Wałbrzych stwierdzono występowanie 9 gatunków płazów: żaba trawna Rana temporarici, która występowała w 44,78% badanych zbiorników, ropucha szara Bufo bufo (44,78%), ropucha paskówka Bufo calamita (4,48%), ropucha zielona Bufo viridis (10,45%), traszka zwyczajna Tritunis vulgaris (17,91%), traszka grzebieniasta Tritunis cristatus (4,48%), traszka górska Tritunis alpestris (16,62%), oraz grupa żab zielonych Rana esculenta complex, których łączna frekwencja wyniosła 10,45% (wiadomo jednak, że występowały dwa taksony - Rana esculenta i Rana lessoncie). Obecność płazów odnotowano w 48 zbiornikach wodnych, (71,64% wszystkich badanych). Największą liczbę gatunków - 6 stwierdzono tylko w jednym zbiorniku, najmniejszą - 1 gatunek w 19 stanowiskach. Nieoczekiwanym wynikiem jest stwierdzenie największej liczby gatunków, sześciu, w zbiorniku położonym na terenie gęstej zabudowy, jednym z brzegów utworzonych z pionowej, ceglastej ściany i niewielkiej ilości roślinności wodnej. Płazów w zbiornikach nie stwierdzano najczęściej na terenach przemysłowych (w siedmiu akwenach). Łącznie jednak na terenie przemysłowym stwierdzono obecność 5 gatunków płazów. Niewielką różnorodność gatunkową (pięć gatunków) odnotowano również w oczkach wodnych na terenie ogrodów działkowych.

Bibliografia:

Baluka B. 2000a. Badania nad herpetofauną Wałbrzycha In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów. V Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 26-28.06.2000, Kraków, pp. 10-12. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 188 pp. ; Baluka B. 2000b. Świat płazów i gadów Książańskiego Parku Krajobrazowego. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów. V Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 26-28.06.2000, Kraków, pp. 6-9. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 188 pp. ; Basta G., Guzik M. & Zamachowski W. 2002. Amphibian occupancy of newly created water bodies. Przegląd Przyrodniczy 3: 121-128. [in Polish with English summary] ; Bronmark Ch. & Edenhamn P. 1994. Does the presence of fish affect the distribution of the frogs {Hvla arborea)! Conservation Biology 8: 841-845. ; Chobotow J. & Czarniawski W. 2007. Amphibians and reptiles of the urban area of Lublin (eastern Poland). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 63: 21-37. [In Polish with English summary] ; Chovanec A. 1994. Man-made wetlands in urban recreational areas - a habitat for endangered species? Landscape and Urban Planning 29: 43-54. ; Ensabella ., Loriga S., Formichetti P., Isotti R. & Sorace A. 2003. Breeding site selection of Bufo viridis in the city of Rome (Italy). Amphibia-Reptilia 24: 396-400. ; Ficetola G. F. & De Bernardi F. 2004. Amphibians in a human-dominated landscape: the community structure is related to habitat features and isolation. Biological Conservation 119: 219-230. ; Glowaciński Z. & Rafiński J. (eds). 2003. Atlas of the amphibians and reptiles of Poland. Status - Distribution - Conservation. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa - Kraków, 156 pp. [In Polish with English summary] ; Guzik M., Schimscheiner L., Zakrzewski M., Zamachowski W. & Zyśk A. 1996. Herpetofauna of Cracow city. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 24: 247-262. [In Polish with English summary] ; Hamer A. J. & McDonnell M. J. 2008. Amphibian ecology and conservation in the urbanising world: A review. Biological Conservation 141: 2432-2449. ; Jońca E. 1989. Książański Park Krajobrazowy. Przewodnik przyrodniczo-krajoznawczy. Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, 84 pp. ; Juszczyk W. 1987. Plaży i gady krajowe. Vol. 2. PWN, Warszawa, 384 pp. ; Kierzkowski P. & Ogielska M. 2001. Amphibians in the city of Wroclaw, Poland. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 57: 65-80. [In Polish with English summary] ; Kwiatkowska-Szygulska B. (ed.). 2006. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w roku 2005. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wroclaw, 240-254. ; Leś E. Skrętowicz L. & Tabaka S. 2006. Herpetofauna Karkonoskiego Parku Narodowego i otuliny. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów. VIII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 27-28.09.2006, Kraków, pp. 64-70. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 209 pp. ; Leontyeva O. A. & Semenov D. V. 1998. Status of herpetofauna in Moscow. In: Miaud C. & Guyetant R. (eds): Current Studies in Herpetology. Proceedings of the 9th Ordinary General Meeting of the Societas Europaea Herpetologica, 25-29 August 1998, Le Bourget du Lac, France, pp. 269-275. SEH, Le Bourget du Lac, 478 pp. ; Madej Z. 1973. Ekologia europejskich kumaków (.Bombinct Oken, 1816). Przegląd Zoologiczny 17: 200-204. ; Mazgajska J. 1996. Distribution of amphibians in urban water bodies (Warsaw agglomeration, Poland). Ekologia Polska 44: 245-257. ; Najbar B. Szuszkiewicz E. & Pietruszka T. 2005. Amphibia in Zielona Góra and the disappearance of their sites located within the administrative borders of the town it the years 1974-2004. Przegląd Zoologiczny 49: 155-166. [In Polish with English summary] ; Nowakowski J. J., Górski A., Lewandowski K. & Dulisz B. 2008. Płazy i gady Olsztyna. In: Indykiewicz P., Jerzak L. & Barczak T. (eds). Fauna miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach, pp. 151-167. Wydawnictwo SAR „Pomorze”, Bydgoszcz, 546 pp. ; Paluch A. & Profus P. 2004. Status and distribution of Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) in Poland with special regard to the population of the Góry Bardzkie Mts. (Central Sudety Mts.). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60 (3): 49-77. [in Polish with English summary] ; Pax F. 1925. Wirbeltierfauna von Schlesien. Verlag von Gebruder Bomtraeger, Berlin, 557 pp. ; Pellet J., Guisan A. & Perrin N. 2004a. A concentric analysis of the impact of urbanization on the threatened European Tree Frog in an agricultural landscape. Conservation Biology 18: 1599-1606. ; Pellet J., Hoehn S. & Perrin N. 2004b. Multiscale determinants of tree frog {Hvla arborea L.) calling ponds in western Switzerland. Biodiversity and Conservation 13: 2227-223. ; Rak J. & Ogielska M. 2006. Występowanie salamandry plamistej Salamandra salamandra w Ślężańskim Parku Krajobrazowym. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia płazów i gadów. VIII Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 27-28.09.2006, Kraków, pp. 96-97. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 209 pp. ; Ruprecht A. L. 1977. Rozmieszczenie huczka ziemnego Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) w Polsce. Przegląd Zoologiczny 4: 344-346. ; Siwak P, Kossakowski R. & Chętnicki W. 2000. Amphibians of Białystok. In: Latowski K. (ed.). Studia Biologiczne, pp. 117-121. Bogucki Wydawnictwo Naukowe S.C., Poznań, 173 pp. [In Polish with English summary] ; Skelly D. K., Bolden S. R., Holland M. P., Freidenburg L. K., Freidenfelds N. A. & Malcolm T. R. 2006. Urbanization and disease in amphibians. In: Collinge S. K. & Ray Ch. (eds). Disease Ecology, pp. 153-168. Oxford University Press, 240 pp. ; Szymura J. M. 2004. Kumak nizinny. In: Kepel A. (ed.). Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000. Podręcznik metodyczny. Vol. 6. pp. 298-302. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 500 pp. ; Świerad J. 2003. Plaży i gady Tatr, Podhala i Doliny Dunajca oraz ich ochrona. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 155 pp. ; Vignoli L., Mocaer I., Luiselli L. & Bologna M. A. 2009. Can a large metropolis sustain complex herpetofauna communities? An analysis of the suitability of green space fragments in Rome. Animal Conservation 12: 456-466. ; Zwoździak J., Rotko J., Stanisławska M., Jerzmański J., Jankowski W., Marlinga J. & Kraniewski R. 2004. Program ochrony środowiska dla miasta Wałbrzych na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektyw do roku 2015. Agencja Rozwoju Regionalnego „Agroreg” Nowa Ruda. Wałbrzych, 156 pp.

Czasopismo/Seria/cykl:

Fragmenta Faunistica

Tom:

53

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

163

Strona końc.:

179

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:36756 ; 10.3161/00159301FF2010.53.2.163

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P.256 vol. 53 no. 2 ; MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P.4664 vol. 53 no. 2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji