Obiekt

Tytuł: Amphibians of Lublin

Inny tytuł:

Fragmenta Faunistica, vol. 53, no. 2 ; Amphibians of Lublin ; Płazy Lublina

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Wydawca:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Bibliogr. s. 239-240 ; S. 233-243 ; 25 cm ; Streszcz. pol. Nazwy taksonów również łac.

Abstrakt:

Badania nad płazami Lublina przeprowadzone zostały w latach 1998-2006. Wyznaczono 33 stanowiska, położone zarówno w centralnej części aglomeracji miejskiej, jak i na jej obrzeżach, takie jak doliny rzek, stawy, drobne okresowe zbiorniki, zbiorniki przemysłowe itd. Stwierdzono występowanie 12 taksonów płazów oraz oszacowano ilość osobników w poszczególnych populacjach. Za gatunki bardzo rzadkie i zagrożone uznano traszkę grzebieniastą i rzekotkę drzewną. Potwierdzono duże znaczenie drobnych, okresowych zbiorników jako dogodnego miejsca rozrodu płazów.

Bibliografia:

Barczak T. & Indykiewicz P. (eds) 1998. Fauna Miast - Urban fauna. Wydawnictwo ATR, Bydgoszcz, 263 pp. ; Berger L. 2000. Płazy i gady Polski. Klucz do oznaczania. PWN, Warszawa-Poznań, 146 pp. ; Chobotow J. & Czarniawski W. 1999. Amphibian and reptile fauna of the Janów Forest Landscape Park”. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 18: 103-110. [In Polish with English summary] ; Chobotow J. & Czarniawski W. 2001. Amphibian and reptile fauna of the Krzczonowski Landscape Park. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 20: 43-49. [In Polish with English summary] ; Czarniawski W. & Gosik R. 2002. Fotografia lotnicza w badaniach i ochronie płazów. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 58: 110-114. ; Glowaciński Z. & Rafiński J. (eds) 2003. Atlas of the amphibians and reptiles of Poland. Status - Distribution - Conservation. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa - Kraków, 156 pp. [In Polish with English summary] ; Guzik M., Schimscheiner L., Zakrzewski M., Zamachowski W. & Zyśk A. 1996. [Herpetofauna of Cracow city]. Studia Ośrodka Dokumentacji Fizjograficznej 24: 247-262. [In Polish with English summary] ; Indykiewicz P., Barczak T. & Kaczorowski G. (eds). 2001. Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych. Wydawnictwo NICE, Bydgoszcz, pp. ; Indykiewicz P., Jerzak L. & Barczak T. (eds) 2008. Fauna Miast - Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. SAR „Pomorze”, Bydgoszcz. ; Juszczyk W. 1987. Plaży i gady krajowe. PWN, Warszawa, 838 pp. ; Juszczyk W. 1989. Plaży i gady miasta Krakowa w latach 1922-1979. Przegląd Zoologiczny 33: 373-381. ; Kierzkowski P. & Ogielska M. 2001. Amphibians in the city of Wroclaw, Poland. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 57: 65-80. [In Polish with English summary] ; Mazgajska J. 1996. Distribution of amphibians in urban water bodies (Warsaw agglomeration, Poland). Ekologia Polska 44: 245-257. ; Mazgajska J. 1998. The studies onbatrachofauna in Warsaw in 1992-1994. In: Barczak T. & Indykiewicz P. (eds). Urban fauna, pp. 231-240. Akademia Techniczno Rolnicza, Bydgoszcz, 263 pp. [In Polish with English summary] ; Najbar B„ Najbar A., Maruchniak-Pasiuk M. & Szuszkiewicz E. 2006. Śmiertelność płazów na odcinku drogi w rejonie Zielonej Góry w latach 2003-2004. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 62 (2): 64-71. ; Nowakowski J. J., Górski A. & Lewandowski K. 2008. Środowiskowe uwarunkowania występowania płazów w drobnych zbiornikach Olsztyna. In: Zamachowski W. (ed.). Biologia Płazów i Gadów - Ochrona Herpetofauny. IX Ogólnopolska Konferencja Herpetologiczna, 22-23.09.2008, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków: 89-94. [In Polish] ; Pabijan M. & Przystalski A. 2003. Występowanie płazów i gadów w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 22: 593-603. [In Polish with English summary] ; Siwak P., Kossakowski R. & Chętnicki W. 2000. Amphibians of Białystok. In. Latowski K. (ed.), Studia Biologiczne, pp. 117-121. Bogucki Wydawnictwo Naukowe S. C., Poznań, 173 pp. [In Polish] ; Stopczyński M., Zieliński P. & Wojciechowski Z. 2004. Płazy Lasu Łagiewnickiego w Łodzi. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60 (1): 5-31. ; Vershinin V. L. 1990. Features of amphibian populations of an industrial city. In: Luniak M. (ed.). Urban ecological studies in Central and Eastern Europe, pp. 112-121. Wroclaw, Ossolineum, 235 pp.

Czasopismo/Seria/cykl:

Fragmenta Faunistica

Tom:

53

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

233

Strona końc.:

243

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:36760 ; 10.3161/00159301FF2010.53.2.233

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P.256 vol. 53 no. 2 ; MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P.4664 vol. 53 no. 2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa wydania Data
Amphibians of Lublin / Chrobotow, Jacek 2019-09-12

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji