Obiekt

A distribution atlas of legally protected ground beetle species (Coleoptera: Carabidae) occurring in the Łódź Province, central Poland
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: A distribution atlas of legally protected ground beetle species (Coleoptera: Carabidae) occurring in the Łódź Province, central Poland

Inny tytuł:

Fragmenta Faunistica, vol. 56, no. 2 ; Legally protected Carabidae of the Łódź Province ; Atlas rozmieszczenia prawnie chronionych gatunków biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) województwa łódzkiego, centralna Polska

Współtwórca:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Wydawca:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Bibliogr. s. 109-112 ; S. 89-112 : il. ; 25 cm ; Streszcz. pol. Nazwy taksonów również łac.

Abstrakt:

Praca stanowi podsumowanie wiedzy na temat różnorodności i rozmieszczenia chronionych gatunków biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) występujących na obszarze województwa łódzkiego. W oparciu o dane literaturowe oraz materiały niepublikowane zestawione zostały informacje o 20 gatunkach z tej rodziny, w tym trzech przedstawicielach rodzaju tęcznik (Calosoma Web.) oraz 17 chrząszczach z rodzaju biegacz (Carabus L.). Wśród chronionych Carabidae znajdują się gatunki zagrożone w skali regionu i kraju, w tym siedem umieszczonych na krajowej Czerwonej Liście oraz jeden zawarty w Czerwonej Księdze. Pospolitymi gatunkami w regionie są m.in. Carabus auronitens, C. cancellatus, C. granulatus, C. hortensis, C. nemoralis i C. violaceus. Natomiast do najrzadszych zaliczyć należy Calosoma auropunctatum, C. sycophanta, Carabus problematicus, C. clathratus, C. auratus, C. marginalis i C. nitens. Obecność trzech ostatnich taksonów w województwie łódzkim wymaga potwierdzenia, gdyż gatunki te nie są podawane z tego obszaru od kilku dziesięcioleci. Rozmieszczenie wszystkich omawianych chrząszczy zostało przedstawione na mapach UTM w kwadratach o rozmiarach 10x10 km.

Bibliografia:

ALEKSANDROWICZ O. R. 2004. Biegaczowate (Carabidae). In: BOGDANOWICZ W., CHUDZICKA E., PILIPIUK I. & SKIBIŃSKA E. (eds), Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Vol. 1, pp. 28—42. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 509 pp.
ALEKSANDROWICZ O. & KRZĘTOWSKI B. 2004. Epigeic beetles (Insecta: Coleoptera) of the Łyna escarpment in Olsztyn. In: INDYKIEWICZ P. (eds), Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku, pp. 213-224. Wyd. LOGO, Bydgoszcz, 584 pp. [In Polish with English abstract]
BARCZAK T., KACZOROWSKI G., BENNEWICZ J. & KRASICKA-KORCZYŃSKA E. 2000. Role of midfield thickets as reservoirs of aphid natural enemies. Wydawnictwo Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej, Bydgoszcz, 147 pp. [In Polish with English summary]
BERNARD R., BUCZYŃSKI P., TOŃCZYK G. & Wendzonka J. 2009. A distribution atlas of dragonflies (Odonata) in Poland. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 256 pp.
BŁAŻEJEWICZ-ZAWADZIŃSKA M. & ŻELAZNA E. 2001. Carabid communities (Carabidae) in selected Green areas of Bydgoszcz, pp. 52-56. In: BARCZAK T., INDYKIEWICZ P. & KACZOROWSKI G. (eds), Bioróżnorodność i ekologia populacji zwierzęcych w środowiskach zurbanizowanych. Wydawnictwo NICE, Bydgoszcz, 297 pp. [In Polish with English abstract]
BŁAŻEJEWSKI F. 1956. New informations about the occurrence of Carabus (Autocarabus) auratus L. Studia Societas Scientarum Torunensis, Sectio E (Zoologia) 3 (4): 65-83. [In Polish with English summary]
BORUSIEWICZ A. & KAPUŚCIŃSKI S. 1950. Materials to the knowledge about the dissemination of the genus Carabus Lin. (Carabidae, Coleoptera) in the Polish forests. Prace Rolniczo-Leśne PAU 54: 1-33. [In Polish with English summary]
BUCZYŃSKI P., MIKOŁAJCZUK P. & TOŃCZYK G. 2011. New records of Norfolk Damselfly Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) on the south-western edge of its distribution area (Central and Eastern Poland). Odonatrix 7: 41-47. [In Polish with English abstract]
BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M. & STEFAŃSKA J. 1973. Chrząszcze - Coleoptera, Biegaczowate - Carabidae.Katalog Fauny Polski. XXIII. 2. PWN, Warszawa, 215 pp.
BUSZKO J. 1997. A distribution atlas of butterflies in Poland (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) 1986-1995. Oficyna Wydawnicza Turpress, Toruń, 170 pp.
BUSZKO J. & MASŁOWSKI J. 2009. Motyle dzienne Polski. Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea. Wydawnictwo „Koliber”, Nowy Sącz, 274 pp.
BUSZKO J. & MASŁOWSKI J. 2012. Motyle nocne Polski. Macrolepidoptera: I. Lasiocampidae, Endromidae, Lemoniidae, Satumiidae, Sphingidae, Thaumetopoeidae, Notodontidae, Lymantriidae, Pantheridae, Nolidae, Arctiidae. Wydawnictwo „Koliber”, Nowy Sącz, 301 pp.
CABAŁA S., WIKA S. & WILCZEK Z. 2001. Roślinność lądowa nieleśna. In: CABAŁA S., WIKA S., WILCZEK Z. & ZYGMUNT J. (eds), Przyroda Międzyrzecza Warty I Widawki, pp. 84-133. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 299 pp.
COLLINS N. M. & THOMAS J. A. 1991. The conservation of insects and their habitats. Academic Press, London-San Diego-New York, 450 pp.
CZECHOWSKI W. 1982. Occurrence of carabids Coleoptera, Carabidae in the urban greenery of Warsaw according to the land utilization and cultivation. Memorabilia Zoologica 39: 3-108.
CZYŻEWSKA K. 1993. Szata roślinna. In: PĄCZKA S. (ed.) Środowisko przyrodnicze Polski środkowej, pp. 175-207.Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 242 pp.
Dz. U. 2011. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, Dziennik Ustaw 237: 1419.
EICHLER W. 1928. Tęgopokrywe zebrane w okolicy Pabianic, pow. łaski, woj. łódzkie. Czasopismo Przyrodnicze Ilustrowane 2: 195-198.
FRY R. & LONSDALE D. 1991. Habitat conservation for insects - a neglected green issue. The Amateur Entomologists’ Society. Middlesex, 262 pp.
GRYUNTAL S. & SZYSZKO J. 2002. Penetration of trees by Carabus hortensis (Carabidae, Col.). In: SZYSZKO J., DEN BOER P. J. & BAUER T. (eds), How to protect or what we know about carabid beetles. From knowledge to application - from Wijster (1968) to Tuczno (2001), pp. 101-105. Warsaw Agricultural University Press, Warszawa, 378 pp.
GUS 2010. Environment. Statistical Information and Elaboration. Central Statistical Office [Główny Urząd Statystyczny 2010. Ochrona środowiska. Informacje i opracowania statystyczne], Warszawa, 609 pp. [In Polish]
HŮRKA K. 1996. Carabidae of the Czech and Slovak Republics. Kabourek, Zlin, 565 pp.
IUCN Red List of Threatened Species. Version 2013.2. Carabus intricatus. Available fromwww.iucnredlist.org (17 Dec 2013).
JASKUŁA R. 2003. Carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) of some nature reserves near Łódź. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 22 (4): 549-560. [in Polish with English abstract]
JASKUŁA R. 2006. Dalsze dane do rozpoznania biegaczowatych (Coleoptera: Carabidae) Bolimowskiego Parku Krajobrazowego ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatu „Rawka”. Przyroda Polski Środkowej 8: 40-43.
JASKUŁA R. & HEJDUK J. 2005. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in the diet of mouse eared-bat Myotis myotis (Chiroptera: Vespertilionidae). In: SKŁODOWSKI J., HURUK S., BARSEVSKIS A. & TARASIUK S. (eds), Protection of Coleoptera in the Baltic Sea Region, pp. 197-204. Warsaw Agricultural University Press.
JASKUŁA R. & KOWALCZYK J. K. 2002. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in landscape parks of Central Poland. In: KUROWSKI J. K. & WITOSŁAWSKI P. (eds), Funkcjonowanie parków krajobrazowych w Polsce, pp. 141-146 pp. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 199 pp. [In Polish with English abstract]
JASKUŁA R., KOWALCZYK J. K., LOGA B., SOSZYŃSKA-Maj A. & WATALA C. 2005. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of Łagiewniki Forest near Łódź with special regard to “Las Łagiewnicki” Nature Reserve. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 24 (1-4): 105-115. [In Polish with English abstract]
JASKUŁA R., KOWALCZYK K. J. & WATALA C. 2002. Protected ground beetles (Carabidae) occurring on Łódź Upland.Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 21 (2): 311-325. [In Polish with English abstract]
JASKUŁA R., PRZEWOŹNY M. & MELKE A. 2009. Chrząszcze - Coleoptera. In: JASKUŁA R. & TOŃCZYK G. (eds), Owady (Insecta) Spalskiego Parku Krajobrazowego. Vol. 1, pp. 27-59. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Spała, 119 pp.
JASKUŁA R., PRZEWOŹNY M., MELKE A. & SOSZYŃSKA-Maj A. 2010. Chrząszcze - Coleoptera. Pp. 45-72. In: JASKUŁA R. & TOŃCZYK G. (eds), Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź, 213 pp.
JASKUŁA R. & REWICZ T. 2011. Chrząszcze biegaczowate. In: HERBICHOWA M. & HERBICH J. (eds), Przyroda rezerwatów Łebskie Bagno i Czarne Bagno, pp. 142-149. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 330 pp.
JASKUŁA R. & RUTA R. 2003. New localities of seven interesting species of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) from Poland. Wiadomości Entomologiczne 21 (4): 251-252. [In Polish]
JASKUŁA R. & SOCHA G. 2007. Materials to the knowledge of carabid fauna (Coleoptera: Carabidae) of the Spała Landscape Park with special regard to nature reserves. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 26 (1): 49-62. [In Polish with English abstract]
JASKUŁA R. & SOSZYŃSKA-MAJ A. 2011. What do we know about winter active ground beetles (Coleoptera, Carabidae) in Central and Northern Europe? In: KOTZE D. J., ASSMANN T., NOORDIJK J., TURIN H. & VERMEULEN R. (eds), Carabid Beetles as Bioindicators: Biogeographical, Ecological and Environmental Studies, p. 517-532. ZooKeys 100: 1-573.
JASKUŁA R. & STEPIEŃ A. 2012. Ground beetle fauna (Coleoptera: Carabidae) of protected areas in the Łódź Province.Part I. Nature reserves. Fragmenta Faunistica 55(2): 101-122.
JASKUŁA R. & STEPIEŃ A. (in prep.) a. Ground beetle fauna (Coleoptera: Carabidae) of protected areas in the Łódź Province. Part II. Natura 2000 areas. Fragmenta Faunistica.
JASKUŁA R. & STEPIEŃ A. (in prep.) b. Ground beetle fauna (Coleoptera: Carabidae) of protected areas in the Łódź Province. Part III. Landscape parks. Fragmenta Faunistica.
JASKUŁA R. & TOŃCZYK G. 2009. Owady Spalskiego Parku Krajobrazowego. Vol. 1. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Spała, 119 pp.
JASKUŁA R. & TOŃCZYK G. 2010. Owady (Insecta) Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Mazowiecko-Świętokrzyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Łódź, 213 pp.
KAMIŃSKA D. 1986. Anomalies in the sculpture of elytrae of Carabus auratus L. (Carabidae). Przegląd Zoologiczny 30 (4): 445-452. [in Polish with English summary]
KINELSKI S. & SZUJECKI A. 1959. Contribution to the knowledge of Polish Coleoptera. Polskie Pismo Entomologiczne 29: 215-250. [In Polish with English summary]
KONDRACKI J. 2000. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa, 441 pp.
KOWALCZYK J. K. 1996. Bezkręgowce lądowe Ogrodu Botanicznego w Łodzi. In: KURZĄC T. (ed.), Przyroda Ogrodu Botanicznego w Łodzi, pp. 141-157. Oficyna Wydawniczo-Reklamowa „Sagalara”, Łódź, 195 pp.
KOWALCZYK J. K., KRZEPTOWSKI M., LENKOWSKI T., MAJECKI J., MARCINIAK B., MASTALERZ M., MYSLICKA Z., NADOLSKI J. & WANAT M. 2002. The prezent state of knowledge of the insect fauna of the Bolimów Landscape Park, with particular reference to the river Rawka’s valley. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica 1: 199-216. [In Polish with English abstract and summary]
KOWALCZYK J. K. & KURZĄC T. 2003. Autostrada zagrożeniem dla rzadkich owadów. Pizyroda Polski Środkowej 6: 23-25.
KOWALCZYK J. K. & KURZĄC T. 2006. Zagrożone, rzadkie i interesujące gatunki owadów w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich. Przyroda Polski Środkowej 8: 32-39.
KOWALCZYK J. K. & KURZĄC T. 2009. Aculeata (Hymenoptera) of the "Polana Siwica" reserve and adjacent areas in the Bolimowski Landscape Park. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 28 (4): 25^10. [In Polish with English abstract]
KOWALCZYK J .K., KURZĄC T. & Nadolski J. 2009a. Aculeata (Hymenoptera) of the chosen protected areas in the Międzyrzecze Warty and Widawki Landscape Park. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 28 (2): 57-72. [In Polish with English abstract]
KOWALCZYK J. K., KURZĄC T. & PAWLIKOWSKI T. 2009b. The state of knowledge on the bees (Hymenoptera, Apoidea, Apiformes) of the Wzniesienia Łódzkie Landscape Park. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 28: (4):41-55. [In Polish with English summary]
KOWALCZYK J. K., MAJECKI J., SOSZYŃSKI B. & ŚLIWIŃSKI Z. 1998. Fauna bezkręgowców. In: Kurowski J. K. (ed.), Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich. Monografia. Pp. 81-88. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Eko-Wynik, Łódź, 183 pp.
KOWALCZYK J. K. & WATALA C. 1987. Interesting species of ground-beetles (Coleoptera, Carabidae) in Łódź Upland.Przegląd Zoologiczny 30: 413-415. [In Polish with English summary]
KUBISZ D. 2004a. Carabus variolosus Fabricius, 1787. In: ADAMSKI P., BARTEL R., BERESZYŃSKI A., KEPEL A. & WITKOWSKI Z. (eds), Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Vol. 6. Gatunki zwierząt (z wyłączeniem ptaków). Pp. 75-78. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. 500 pp.
KUBISZ D. 2004b. Carabus zawadzka Kraatz, 1854. Pp. 79-81. In: ADAMSKI P., BARTEL R., BERESZYŃSKI A., KEPEL A. & WITKOWSKI Z. (eds), Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Vol. 6. Gatunki zwierząt (z wyłączeniem ptaków). Ministerstwo Środowiska, Warszawa. 500 pp. [In Polish]
KUCHARSKI L. 2009. Naturalna i półnaturalna roślinność nieleśna. In: KUROWSKI J. K. (ed.) Szata roślinna Polski środkowej, pp. 81-102. Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi. Wydawnictwo EKO-GRAF. 236 pp.
KUROWSKI J. K. 2009. Roślinność leśna. In: KUROWSKI J. K. (ed.), Szata roślinna Polski środkowej, pp. 103-123.Towarzystwo Ochrony Krajobrazu w Łodzi. Wydawnictwo EKO-GRAF. 236 pp.
KURZAWA J. 1999. Diagnoza, założenia koncepcji generalnej Planu Ochrony w części dotyczącej entomofauny (Chrząszcze) Spalskiego Parku Krajobrazowego. Plan Ochrony SpPK. Etap II. Spalski Park Krajobrazowy, Spała [manuscript].
MAJKA C. G., COOK J. & WESTBY S. 2006. Introduced Carabidae (Coleoptera) from Nova Scotia and Prince Edward Island: new records and ecological perspective. Canadian Entomologist 138: 602-609.
MAKÓLSKI J. 1952. The family Carabidae in Wojciech MączyńskTs collection (Coleoptera). Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici 6: 207-241. [In Polish with English summary]
MARKOWSKI J., WOJCIECHOWSKI Z., KOWALCZYK J. K., TRANDA E., ŚLIWIŃSKI Z. & SOSZYŃSKI B. 1998. Fauna Łodzi. Fundacja „Człowiek i Środowisko”. Łódź, 110 pp.
NEW T. R. 1995. An introduction to invertebrate conservation biology. Oxford University Press. Oxford, 272 pp.
NUNBERG M. 1986. The beetles (Coleoptera) collected on the area of the Forest Experimental station at Rogów. Annals of Warsaw Agricultural University. Forestry And Wood Technology 34: 11-17. [In Polish with English summary]
PAWŁOWSKI J. 2004. Carabus clatratus Linnaeus, 1761. In: GŁOWACIŃSKI Z. & NOWACKI J. (eds), Polish Red Data Book of Animals. Invertebrates. Pp. 92-93. Instytut Ochrony Przyrody PAN. 445 pp. [In Polish with English summary]
PAWŁOWSKI J., KUBISZ D. & MAZUR M. 2002. Coleoptera chrząszcze. In: GŁOWACIŃSKI Z. (ed.), Red List of Threatened Animals in Poland. Pp. 88-110. Polska Akademia Nauk Instytut Ochrony Przyrody, Kraków, 155 pp.
POLIŃSKI W. 1918. Z fizyografii okolic Kamieńska (w Piotrkowskiem). Pamiętnik Fizyograficzny 25: 1-14.
RĄKOWSKI G. 2004. Parki Krajobrazowe w Polsce. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 720 pp.
RĄKOWSKI G. 2006. Rezerwaty przyrody w Polsce środkowej. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 528 pp.
RĄKOWSKI G., WALCZAK M. & SMOGORZEWSKA M. 2010. Obszary Natura 2000 w Polsce I. Obszary specjalnej ochrony ptaków. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa, 278 pp.
SCHWERK A. & SZYSZKO J. 2006. Succession of carabid fauna (Coleoptera: Carabidae) on post-industrial areas near Bełchatów (Central Poland). In: HURUK S., SIENKIEWICZ P. & SKŁODOWSKI J. (eds.), Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of anthropogenic habitats. Pp. 71-85. Wiadomości Entomologiczne 25, Suplement 1: 1-140 pp.
SCHWERK A. & SZYSZKO J. 2008. Patterns of succession and conservation value of post-industrial areas in central Poland on carabid fauna (Coleoptera, Carabidae). In: PENEV L., ERWIN T., ASSMANN T. (eds), Back to the roots and back to the future. Towards a new synthesis amongst taxonomic, ecological and biogeographical approaches in carabidology. Proceedings of the XIII European Carabidologists Meeting, Blagoevgrad, August 20-24, 2007. Pp. 469-481. Pensoft Publishers, 510 pp.
SOSZYŃSKI B. 1999. Zasady ochrony fauny. Bezkręgowce. In: Materiały do ochrony Spalskiego Parku Krajobrazowego. Łódź-Moszczenica, [manuscript]
SOSZYŃSKI S., KOWALCZYK J. K., MIELCZAREK Ł., MOCARSKI Z., OSICKI T. & SOBCZYK T. 2008. Owady. In: Wnuk Z. (ed.) Przedborski Park Krajobrazowy. 20 lat istnienia PPK (1998-2009), pp. 140-153. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 247 pp.
SOSZYŃSKI B. & ŚLIWIŃSKI Z. 1998. Owady. In: Wnuk Z. (ed.), Przedborski Park Krajobrazowy, pp. 111-119. Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, Moszczenica, 199 pp.
SOSZYŃSKI B., ŚLIWIŃSKI Z. & KURZAWA J. 1998. Bezkręgowce. In: Kurowski J. K. (ed.). Sulejowski Park Krajobrazowy. Środowisko przyrodniczo-geograficzne, pp. 83-90. Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, Moszczenica. 176 pp. [In Polish]
STACHOWIAK M. 2012. Biegacz urozmaicony Carabus (.Hygrocarabus) variolosus Fabricius, 1787. In: Makomaska- JUCHIEWICZ M., BARAN P. (eds), Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. 2, pp. 310-327. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa, 519 pp.
STARKEL L. 1999. Geografia Polski. Środowisko przyrodnicze. PWN, Warszawa, 593 pp.
STĘPIEŃ A. & JASKUŁA R. 2010. Materials to the knowledge of carabid fauna (Coleoptera: Carabidae) of Bolimów Landscape Park.. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 29 (1): 69-77. [In Polish with English abstract]
SZWEJDA J. 1984. Carabidae as a component of entomofauna occurring on onion field. Polskie Pismo Entomologiczne 54: 391-402. [In Polish with English abstract]
ŚLIWIŃSKI Z. 1996. Motyle dzienne (Lepidoptera: Papilionoidea i Hesperioidee) Wyżyny Łódzkiej. Biuletyn Entomologiczny 14: 1—4.
TARWACKI G. 2010. New records on the occurrence of Carabus marginalis Fabricius, 1794 (Coleoptera: Carabidae) from the Mazurian Lake District and the Mazowsze Lowland. Wiadomości Entomologiczne 29 (3): 206.
TURIN EL, PENEV L. D. & CASALE A. (eds.) 2003. The genus Carabus in Europe. A synthesis. Pensoft Publishers and European Invertebrate Survey. 536 pp.
WATALA C. & KOWALCZYL J. K. 1987. Distribution and variability of local population of Carabus linnaei Duft.(Coleoptera, Carabidae) in Poland. Polskie Pismo Entomologiczne 57: 319-337. [In Polish]
WlĄCKOWSKI S. 1957. The entomofauna of pine stumps in relation to the age and size of stump. Ekologia Polska A. 5: 13-140. [In Polish with English summary]
WNUK Z.& PISAREK W. 2008. Roślinność nieleśna. In: WNUK Z. (ed.) Przedborski Park Krajobrazowy. 20 lat istnienia PPK (1998-2009). Pp. 63-106. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 247 pp.
ZYCH A. & WOLENDER M. 2006. Preliminary studies on the beetles fauna of Dęby Sądowskie nature reserve.Wiadomości Entomologiczne 25, Supl. 2: 213-216. [In Polish with English abstract]
ŻELAZNA E. & BŁAŻEJEWICZ-ZAWADZIŃSKA M. 2003. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of the Bydgoszcz green belts and suburban wood complexes. Baltic Journal of Coleopterology 3 (2): 121-127.
ŻELAZNA E. & BŁAŻEJEWICZ-ZAWADZIŃSKA M. 2004. Carabids Carabus L. and Calosoma Calosoma L. of the Forest Park of Culture and Recreation in Myślęcinek in Bydgoszcz. In: INDYKIEWICZ P. & BARCZAK T. (eds.) Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku. Pp. 321-328. LOGO. Bydgoszcz, 584 pp. [In Polish with English abstract]
ŻELAZNA E. & BŁAŻEJEWICZ-ZAWADZIŃSKA M. 2006. Carabidae species variation (Coleoptera: Carabidae) in the parks of Bydgoszcz and selected forest complexes and midfield plantings of the Kujawy and Pomorze region. In: HURUK S., SIENKIEWICZ P. & SKŁODOWSKI J. (eds), Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) of anthropogenic habitats. Wiadomości Entomologiczne 25, Suplement 1: 129-140. [In Polish with English abstract]

Czasopismo/Seria/cykl:

Fragmenta Faunistica

Tom:

56

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

89

Strona końc.:

112

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:45432 ; 10.3161/00159301FF2013.56.2

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P. 256 vol. 56 no. 2 ; MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P. 4664 vol. 56 no. 2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

eng ; pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji