RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: New records of two alien mud daubers Sceliphron destillatorium (Ill.) and Sceliphron curvatum (Sm.) (Hymenoptera, Sphecidae) from Poland with comments on expansion of their ranges

Subtitle:

Fragmenta Faunistica, vol. 56, no. 1 ; Nowe stanowiska w Polsce dwóch obcych gatunków jaskólców Sceliphron destillatorium (Ill.) i Sceliphron curvatum (Sm.) (Hymenoptera, Sphecidae) wraz z uwagami na temat rozszerzania się ich zasięgów ; Expansion of two alien Sceliphron species

Contributor:

Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii

Publisher:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Bibliogr. p. 35-36 ; P. 25-37 : ill. color. ; 25 cm ; Abstract in English, Polish. Taxa in Latin

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The paper presents information on two species of digger wasps, Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) and S. curvatum (Smith, 1870), alien for the fauna of Poland (within its present borders). Both species are presently spreading in the country. Sceliphron destillatorium, a South-Palaearctic species, has been observed in Poland since 1960. Sceliphron curvatum was introduced to Europe from Asia in the 1970s, and at present it is known from many South- and Central-European countries. The species was found for the first time in Poland in 2003. New localities of the two species in Poland are given and issues connected with their present distribution are discussed.

References:

BILAŃSKI P., KOŁODZIEJ Z. & PAJĄK M. 2012. Distribution of Sceliphron destillatorium Illiger, 1807 (Hymenoptera, Sphecidae) in Poland. Fragmenta Faunistica 55: 131-137.
Biodiversity of Poland 2004. Information available from http://biodiv.m os.gov.pl/biodiv (10 September 2013).
BITSCH J. & BARBIER Y. 2006. Répartition de l'espèce invasive Sceliphron curvatum (F.Smith) en Europe et plus particulièrement en France (Hymenoptera, Sphecidae). Bulletin de la Société Entomologique de France 111: 2 2 7 -237.
BOGUSCH P., LIŠKA P., LUKÁŠ J. & DUDICH A. 2005. Spreading and summary of the knowledge of the invasivesphecid wasp Sceliphron curvatum (Smith 1870) in the Czech Republic and Slovakia (Hymenoptera: Apocrita,Sphecidae). Linzer Biologische Beitrage 37: 215-221.
BURY J., SUDOŁ D., ZIĘBA P. & ŻYŁA W. 2009. Nowe dane o występowaniu przedstawicieli rodzaju Sceliphron Klug,1801 (Hymenoptera, Sphecidae) n a terenie Polski. Acta Entomologica Silesiana 17: 11-18.
CELARY W. 1996. Remarks on the biology and distribution of Sceliphron destillatorium (Illiger) (Hymenoptera: Sphecidae) in Poland. Polskie Pismo Entomologiczne 65: 253-256.
CELARY W. 1998. Nowe i rzadkie gatunki żądłówek (Hymenoptera: Aculeata) stwierdzone w południowej Polsce.Chrońmy Przyrodę Ojczystą 54 (6): 105-110.
Commission of the European Communities. 2008. Commission staff working document. Annex to the Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions towards an EU strategy on invasive species impact assessment – executive summary. Available from: http ://ec.europa. eu/environment/nature/invasivealien/docs/1_EN_resume_impact_assesment_part 1_v3 .pdf.
ĆETKOWIĆ A., RADOVIĆ I. & DOROVIĆ L.2004. Further evidence o f the Asian mud-daubing wasps in Europe(Hymenoptera: Sphecidae). Entomological Science 7: 225-229.
CZECHOWSKI W., RADCHENKO A., CZECHOWSKA W. & VEPSÄLÄINEN, K. 2012. The ants of Poland with reference to the myrmecofauna of Europe. Museum and Institute of Zoology PAS, Natura optima dux Foundation, Warszawa, 496 pp.
DOBOSZ R. 2010. Pierwsze stanowisko Sceliphron curvatum (Smith, 1870) (Hymenoptera: Sphecidae) na Górnym Śląsku. Acta Entomologica Silesiana 18: 89.
DOROW W. H. O. & JÄGER P. 2005. Zum Nahrungsspektrum der Grabwespe Sceliphron (Hensenia) curvatum (Smith, 1870) (Hymenoptera: Sphecidae). Bembix 19: 37-10.
FOUCART A. 2006. Présence de Sceliphron curvatum (Smith, 1870) dans les Pyrénées-Orientales (Hymenoptera Sphecidae). L’Entomologiste 61: 192.
GAYUBO S. F. & IZQUIERDO I. 2006. Presencia de la especie invasora Sceliphron curvatum (F. Smith 1870) en la peninsula Iberica (Hymenoptera: Apoidea: Sphecidae). Boletin Sociedad Entomologica Aragonesa 39: 257-260.
GEPP J. 2003. Verdrängt die eingeschleppte Mauerwespe Sceliphron curvatum autochtone Hymenopteren in Südosten Österreichs? Entomologica Austriaca 8 :1 8 .
GŁOWACIŃSKI Z . & NOWACKI J. (eds). 2004 . Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznań, 448 pp.
GOGALA A. 1995. Two non-European species of digger wasps recorded also in Slovenia (Hymenoptera: Sphecidae).Acta Entomologica Slovenica 3: 73-75.
GONSETH Y., IMBECK P. & TUSSAC M. 2001. Sceliphron curvatum (Smith, 1870), une espèce nouvelle de la faune suisse et de la faune de France (Hymenoptera Sphecidae). Mitteilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft 74: 99-103.
GRILLEZONI G . & PESARINI F. 19 9 8 . Due nuovi Sfecidi della fauna esotica rinvenuti a Ferrara (HymenopteraSphecidae). Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara 1: 83-85.
JACOBI B. 2005. Unveröffentlichte und neue Fundorte von Sceliphron (Hensenia) curvatum (Smith, 1870) in Südeuropa. Bembix 19:36.
JAROSIEWICZ G. 2012. Nowe stanowisko Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) (Hymenoptera: Sphecidae) w Beskidzie Zachodnim. Acta Entomologica Silesiana 20: 89.
KOSIBOWICZ M. 2009. Egzotyczna osa w Krakowie. Wszechświat 110 (4—6): 78-79.
KOWALCZYK J. K., KURZĄC T. & SOSZYŃSKI B. 2009. Nowe stanowiska interesujących gatunków żądłówek (Hymenoptera, Aculeata) w regionie łódzkim. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 28 (2): 127-134
KUNTZE R. & NOSKIEWICZ J. 1938. Zarys zoogeografii polskiego Podola. Prace Naukowe. Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Dział II, tom IV, Lwów, 538 pp.
MADER D. 2013. Biogeography and migration of the mud-dauber Sceliphron destillatorium (Hymenoptera: Sphecidae) in Poland and surrounding countries in Europe. Mader Verlag, Walldorf, 236 pp.
MADL M. & VlDLAR M. 2005. Melittobia acasta (Walker, 1839) (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae), ein Parasitoid von Sceliphron curvatum (Smith, 1870). Beiträge z ur Entomofaunistik 6: 164-165.
NOBANIS 2002. European Netw ork on Invasive Alien Species. Available from (10 September 2013).
OLSZEWSKI P., WIŚNIOWSKI B., PAWLIKOWSKI T. & SZPILA K. 2013. Nowe dane o niektórych rzadkich żądłówkach w Polsce (Hymenoptera, Aculeata). Wiadomości Entomologiczne 32: 127-138.
PUŁAWSKI W. 2013. Catalog of Sphecidae sensu lato. Available from: http://www.calacademy.org/research/entomology/Entomology_Resources/Hymenoptera/sphecidae/Genera_and_s pecies PDF/introduction.htm (10 September 2013).
SCARAMOZZINO P. L. 1995. Nuovi arrivi: da Est Sceliphron (Hensenia) curvatum (Smith) (Hymenoptera: Sphecidae). HyMen 6: 9-11.
SCHMID-EGGER C. 2005. Sceliphron curvatum (F. Smith 1870) in Europa m it einem Bestimmungsschlüssel für die europäischen und mediterranen Sceliphron-Arten (Hymenoptera, Sphecidae). Bembix 19: 7-28.
SOLARZ W. 2007. Lista gatunków obcych w Polsce. Available from: http://www.iop.krakow.pl/ias/lista.asp (10September 2013).
SOSZYŃSKI B. & SOSZYŃSKI M. 1985. Sceliphron destillatorium (111.) (Hymenoptera, Sphecidae) w Polsce. Polskie Pismo Entomologiczne 55: 213-215.
VECHT J. VAN DER & BREUGEL F. M. A. VAN. 1968. Revision of the nominate subgenus Sceliphron Latreille (Hym., Sphecidae) (Studies on the Sceliphronini, part I). Tijdschrift voor Entomologie 111 (5): 185-255.
VECHT J. VAN DER. 1984. Die orientalische Mauerwespe Sceliphron curvatum (Smith, 1870) in der Steiermark, Österreich (Hymenoptera, Sphecidae). Entomofauna 5: 213-219.
WEIGLE A. 2000. Co powinniśmy wiedzieć o różnorodności biologicznej, aby móc ją zachować dla przyszłychpokoleń. Przyroda Polska 10: 3-6.
WIŚNIOWSKI B. 2000. Błonkówki (Hymenoptera) Polskich Bieszczadów ze szczególnym uwzględnieniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie 8: 145-187.
WIŚNIOWSKI B. 2004. Annotated checklist o f the Polish digger wasps (Hymenoptera: Sphecidae). Polskie Pismo Entomologiczne 73: 33-63.
WIŚNIOWSKI B. 2007. Dodatki do fauny błonkówek (Insecta, Hymenoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera 17: 131-148.

Relation:

Fragmenta Faunistica

Volume:

56

Issue:

1

Start page:

25

End page:

37

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:45423 ; 10.3161/00159301FF2013.56.1

Source:

MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P. 256 vol. 56 no. 1 ; MiIZ PAN, call no. patrz sygn. czas. P. 4664 vol. 56 no. 1 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information