Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: Communities of Heteroptera in flood-plain forests of selected sites in Puszcza Białowieska and the Mazowsze Lowland

Inny tytuł:

Fragmenta Faunistica, t. 40, nr 3 ; Zgrupowania Heteroptera lasów łęgowych (Alno-Padion) na przykładzie wybranych stanowisk z Puszczy Białowieskiej i Niziny Mazowieckiej ; Heteroptera of flood-plain forests

Wydawca:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Na dok. błędny ISBN ; Bibliogr. s. 43-44 ; S. 27-45 : il. ; 25 cm ; Streszcz. pol. Nazwy taksonów również łac.

Abstrakt:

W badanych lasach łęgowych (Alno-Padion) (rezerwat „Młochowski Łęg", Radziejowice, Puszcza Białowieska i rez. „Las Bielański") stwierdzono obecność 82 gatunków Heteroptera należących do 13 rodzin; w runie odłowiono 35 a w koronach drzew 47 gatunków (na olszy 39, a na jesionie 15 gatunków). Największą grupę stanowiły gatunki fitofagiczne (48 gatunków); grupa gatunków o mniejszych lub większych skłonnościach zoofagicznych obejmowała 34 gatunki. W runie największą liczbę gatunków (47 gatunków) stwierdzono w Puszczy Białowieskiej, mniej, bo 34 gatunki w „Młochowskim Łęgu", a najmniej odłowiono w łęgu koło Radziejowic (13 gatunków). W runie badanych komleksów leśnych stwierdzono tylko 11 wspólnych gatunków. Są to: Anthocoris nemorum, Scolopostethus pilosus, Calocoris affinis, Lygocoris lucorum, Lygocoris pabulinus, Lygus rugulipennis, Stenodema laevigatum, Dolichonabis limbatus, Himacerus apterus, Nabis pseudoferus, Aelia acuminata. W koronach olch tylko Elasmucha grisea, Blepharidopterus angulatus, Kleidocerys resedae występowały na 3 badanych obszarach („Młochowski Łęg", Puszcza Białowieska, „Las Bielański"). Zgrupowania Heteroptera poszczególnych stanowisk nawet w obrębie jednego kompleksu leśnego różniły się pod względem składu gatunkowego. Podobieństwo składu gatunkowego wykazywały jedynie zgrupowania z runa na stanowisku I („Młochowski Łęg") i na stanowisku III („Radziejowice") oraz zgrupownia Heteroptera z olch na stanowisku I i stanowisku II z „Młochowskiego Łęgu". Struktura dominacyjna zgrupowań Heteroptera runa występujących na poszczególnych stanowiskach wykazywała również znaczne różnice, a zbliżoną strukturę dominacyjną miały tylko zgrupowania z dwóch stanowisk w „Młochowskim Łęgu" (stanowisko I i stanowisko II). Jedynie 3 gatunki, Anthocoris nemorum, Nabis pseudoferus i Lygocoris pabulinus występowały stosunkowo licznie w runie wszystkich lub większości badanych stanowisk, zajmując pozycję dominanta lub eudominanta. Zgrupowania Heteroptera poszczególnych stanowisk miały wyraźne dwa szczyty liczebności; w Puszczy Białowieskiej w 1991 roku w lipcu i we wrześniu (stanowisko IV i stanowisko V) oraz w czerwcu i we wrześniu (stanowisko VI), w łęgu koło Radziejowic w 1991 roku w lipcu i we wrześniu (stanowisko III). Natomiast zgrupowania w „Młochowskim Łęgu" w 1991 roku miały trzy szczyty liczebności - w maju, lipcu i we wrześniu (stanowisko I (stanowisko II). Na podstawie analizy ekologicznej badanych zgrupowań Heteroptera wyróżniono grupę gatunków związanych z runem (39 gatunków), grupę gatunków nadrzewnych (34 gatunki) oraz grupę gatunków zielnonadrzewnych (6 gatunków). Wyodrębniono grupę gatunków Heteroptera znajdujących prawdopodobnie dosyć dobre warunki do życia w badanych lęgach jesionowo-olszowych (Circaeo-Alnetum): Anthocoris nemorum, Lygocoris pabulinus, Blepharidopterus angulatus, Calocoris affinis, Pantilus tunicatus, Elasmucha grisea, Pentatoma rufipes i Kleidocerys resedae.

Czasopismo/Seria/cykl:

Fragmenta Faunistica

Tom:

40

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

27

Strona końc.:

45

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54332 ; 10.3161/00159301FF1997.40.3.027

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P.256, T. 40, nr 3 ; MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P.4664, T. 40, nr 3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji