Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: Diversiry of marine invertebrates with a case study of crustacean decapods and molecular phylogenetic studies in Korea

Inny tytuł:

Fauna and Flora of the Korean Peninsula ; Różnorodność bezkęgowców morskich wraz z przyczynkiem do znajomości Decapoda oraz filogenetycznych badań molekularnych w Korei ; Marine invertebrates of Korea

Wydawca:

Muzeum i Imstytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

W serii gł.: Fragmenta Faunistica, t. 40, nr 27 ; Zawiera materiały z konferencji: Polish-Korean Joint Seminar Fauna and Flora of the Korean Peninsula: Their Inventory, Systematics and Evolution in Perspective of Biodiversity Conservation ; Bibliogr. s. 303-304 ; S. 299-305 ; 24 cm ; Streszcz. pol. Nazwy taksonów łac.

Abstrakt:

Bezkręgowce morskie są liczne w wodach Korei. Badania bezkręgowców morskich ograniczają się głównie do badań faunistycznych. Jednak dla większości taksonów dane o ich różnorodności nie są szczegółowo udokumentowane. Z Korei znanych jest około 2 800 gatunków bezkręgowców morskich (wyłączając Protozoa). W obrębie Decapoda, jednej z najlepiej poznanych grup w Korei, znane są 83 gatunki krewetek (włączając 16 gatunków słodkowodnych i infrarzędy Astacidea i Palinura), 189 krabów, 59 krabów miękkoodwłokowych (włączając infrarząd Thalassinidea). Formy południowe i umiarkowane są najliczniejsze. Największa różnorodność jest obserwowana w wodach Cheju Island. 29 gatunków krewetek, 4 gatunki krabów miękkoodwłokowych, 24 gatunki krabów (Brachyura) jest ważnych ekonomicznie, a 10 gatunków krewetek, 19 krabów miękkoodwłokowych i 55 krabów jest uważanych za gatunki rzadkie. Badania filogenetyczne oparte na nukleotydowej sekwencji makromolekul były ograniczone do kilku grup zwierzęcych takich jak: koralowce, dziesięcionogi, widłonogi, mięczaki, tarczenice. Wykorzystując obecną wiedzę o bezkręgowcach Korei, jest bardzo trudno dyskutować różne aspekty ich różnorodności. Dlatego, kontynuacja kolekcji, inwentaryzacja, badania faunistyczne i systematyczne, włączając analizy makromolekularne we wszystkich grupach morskich bezkręgowców, są konieczne.

Czasopismo/Seria/cykl:

Fragmenta Faunistica ; Fragmenta Faunistica. Fauna and Flora of the Korean Peninsula

Tom:

40

Zeszyt:

27

Strona pocz.:

299

Strona końc.:

305

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54442 ; 10.3161/00159301FF1997.40.27.299

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P.256, T. 40, nr 27 ; MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P.4664, T. 40, nr 27 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji