Obiekt

Tytuł: Szczecin, woj. zachodniopomorskie : dokumentacja fotograficzna badań archeologicznych

Typ zasobu:

Tekst

Opis:

Zasoby dokumentacji fotograficznej pochodzą z archiwum Ośrodka Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich IAE PAN w Szczecinie. Znalazła się w nim dokumentacja fotograficzna z badań archeologicznych prowadzonych w Szczecinie w latach 50-tych - 90-tych oraz w Dolicach, woj. zachodniopomorskie w latach 70. XX wieku. Zasoby dokumentacji fotograficznej z wymienionych badań są bogate, zwłaszcza dla najstarszej fazy wykopalisk szczecińskich prowadzonych na terenie Wzgórza Zamkowego, Rynku Warzywnego i w różnych punktach Starego Miasta w związku ze stopniowym odgruzowywaniem miasta po zniszczeniach wojennych. ; Ze względu na treść wszystkie negatywy i pozytywy podzielone zostały na 4 grupy ; 1. Dokumentacja badań archeologicznych, w tej grupie znalazły się fotografie warstw kulturowych i poziomów konstrukcyjnych, detale budynków i obiektów drewnianych oraz kamiennych i ceglanych, fotografie źródeł wydzielonych in situ, ścian profilowych wykopów, widoki ogólne wykopów, fotografie dokumentujące kolejne etapy prac terenowych ; 2. Dokumentacja rysunkowa wykopalisk: fotografie planów terenowych, profili i sondaży utrwalające zarówno dokumentację przerysowaną jak i plany częściowe lub wstępne na papierze milimetrowym. Jest to przede wszystkim dokumentacja z najstarszych etapów badań w latach 40-tych - 60-tych ubiegłego wieku na Rynku Warzywnym i na Wzgórzu Zamkowym ; 3. Dokumentacja zabytków, w tej kategorii umieszczone zostały fotografie zabytków wydzielonych wykonane w warunkach studyjnych, po wyjęciu z ziemi oraz rysunki zabytków przeznaczonych do publikacji ; 4. Fotografie rodzajowe, w grupie fotografii określonych łącznie, jako "rodzajowe" zgromadzono zdjęcia dokumentujące przebieg prac wykopaliskowych: pracowników w wykopach archeologicznych, osoby wizytujące wykopaliska, rysowanie profili, wykonywanie pomiarów geodezyjnych. Są tu także fotografie Starego Miasta podczas wywożenia gruzu, wyrównywania terenu pod przyszłą zabudowę oraz wykopy inwestycyjne, w których natrafiono na nawarstwienia kulturowe.

Szczegółowy typ zasobu:

Dokument mieszany

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Zamknięty

Nazwa wydania Data
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji