Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy z określonej puli adresów ip.

Tytuł: Changes in the species composition and distribution of butterflies (Rhopalocera) in Cracow (Poland) since the mid-19th century

Inny tytuł:

Fragmenta Faunistica, vol. 48, no. 2 ; Zmiany składu i rozmieszczenia motyli dziennych (Rhopalocera) Krakowa od połowy XIX wieku ; Changes in Rhopalocera in Cracow

Wydawca:

Museum and Institute of Zoology, PAS

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Bibliogr. s. 212-213 ; S. 181-215 : il. ; 25 cm ; Streszcz. pol. Nazwy taksonów również łac.

Abstrakt:

W obrębie aktualnych granic Krakowa, w 23 losowo wybranych i silnie zróżnicowanych pod względem roślinności kwadratach o boku 1 km, zbadano skład i rozmieszczenie motyli dziennych w latach 2000–2003. Dane uzyskane w kwadratach o boku 1 km zostały następnie przypisane do odpowiadających im kwadratów o boku 4 km, dla których przedstawione zostały końcowe wyniki. Na podstawie własnych obserwacji autorów w latach 2000–2003, danych autorów od połowy XIX wieku oraz zbiorów Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN i prywatnych stwierdzono, że w Krakowie występowało w sumie 99 gatunków Rhopalocera, co stanowi ok. 62% ogólnej liczby gatunków znanych z obszaru Polski. Występowanie motyli dziennych na stanowiskach badawczych, w przedziałach czasowych: 1851–1900, 1901–1972 i1973–2003, przedstawiono na 3 mapach wraz z komentarzem. W wyniku dokonanego przeglądu poznano tempo zmian jakościowych motyli dziennych na obszarze badań (...). Niekorzystne zmiany w składzie i rozmieszczeniu gatunków Rhopalocera Krakowa, które wystąpiły pod wpływem czynników naturalnych i antropogennych, znalazły potwierdzenie w wynikach uzyskanych w innych miastach Polski.

Czasopismo/Seria/cykl:

Fragmenta Faunistica

Tom:

48

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

181

Strona końc.:

215

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54193 ; 10.3161/00159301FF2005.48.2.181

Źródło:

MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P.256, T. 48, nr 2 ; MiIZ PAN, sygn. patrz sygn. czas. P.4664, T. 48, nr 2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Technologii Materiałów Elektronowych PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji