Object

Title: Zjawisko sodomii w polskiej poezji erotycznej XVIII wieku. Wstępne rozpoznanie problemu

Creator:

Dąbrowski, Szymon, Piotr

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis, Seria XVIII (2012)

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. E. Aleksandrowska, "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" 1770-1777. Monografia bibliograficzna, wyd. 2 popr. i poszerz., Warszawa 1999, s. 76, 217. ; 2. Amor dziś moim hetmanem. Erotyki wszeteczne i wstydliwe, wybór i oprac. W. Nawrocki, Warszawa 1995. ; 3. Sekscytacje. Antologia polskiej literatury frywolnej, rubasznej i obscenicznej, wstęp, wybór, biogramy i noty A. Możdżonek, Brwinów 2009. ; 4. K. Boczkowski, Homoseksualizm, Kraków 2003, s. 93-97. ; 5. Chwasty polskie. Klasyki polskiej erotyki, wybór i układ tekstu D. Olbrychski, Warszawa 1994. ; 6. M. Czeppe, Sapieżyna Elżbieta, w: Polski słownik biograficzny, t. 35, Wrocław 1994, s. 163-167. ; 7. A. Derdziuk OFMCap, Grzech w XVIII wieku. Nurty w polskiej teologii moralnej, Lublin 1996, s. 235-242, 254-255. ; 8. Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt, czyli Lekarz wiejski, zawierający rozległe wiadomości wszystkich części sztuki lekarskiej, dokładne i najszczególniejsze opisy zażywanych roślin, sposoby ratowania zdrowia ludzkiego i leczenia chorób bydlęcych. Dzieło pożyteczne wszystkim klasom obywatelów i do ich pojętności, przystosowane przez Towarzystwo Lekarzów Francuskich, na język polski przełożone i wielu ważnymi dodatkami powiększone przez W. K*** [Walentego Kłosowskiego ], dawnego w Akademii Krakowskiej filozofii doktora i profesora, t. 2, Warszawa 1788, s. 194-224; t. 4, Warszawa 1789, s. 251–252, 259. ; 9. P. Fijałkowski, Świat staropolskich mężolubników, w: idem, Homoseksualizm. Wykluczenie - transgresja - akceptacja, Warszawa 2009, s. 136. ; 10. Foucault, Historia seksualności, t. 1, Wola wiedzy, tłum. B. Banasiak, T. Komendant, K. Matuszewski, Warszawa 2000. ; 11. M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, tłum. H. Kęszycka, wstępem opatrzył M. Czerwiński, Warszawa 1981, s. 91-94. ; 12. J. W. Gomulicki, O poezji Trembeckiego, w: S. Trembecki, Wiersze wybrane, oprac. i wstępem poprzedził J. W. Gomulicki, Warszawa 1965, s. 5-40. ; 13. Bernd-Ulrich Hergemöller, Średniowiecze, w: Geje i lesbijki. Życie i kultura, tłum. P. Nowakowski, pod red. R. Aldricha, Kraków 2009, s. 59-60. ; 14. J. Koblański, Trzoda (z Mme Deshouličres), w: Wiersze Józefa Koblańskiego i Stanisława Szczęsnego Potockiego - zapomnianych poetów Oświecenia, wybór przygotowała oraz teksty, wstęp i komentarze oprac. E. Aleksandrowska, Wrocław 1980, s. 62-65. ; 15. A.Kossakowski, Oświeceniowe "Przewodniki" po warszawskich domach rozkoszy, w: "Przewodniki warszawskie" 1779, teksty ustalił i oprac. E. Rabowicz, Gdańsk 1985, s. 23-26. ; 16. T. Kostkiewiczowa, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku, Wrocław 1996, s. 168. ; 17. J. Kott, Obscoena. Dodatek do "Pism wszystkich", Warszawa 1953, s. 11-13. ; 18. J. Kott, Uwagi o tekstach w: Dodatek do "Pism wszystkich", Warszawa 1953, s. 17-18. ; 19. J. Lewinson, Słownik seksualizmów polskich, Warszawa 1999, s. 259. ; 20. S. B. Linde, Słownik języka polskiego, t. 5, Warszawa 1812, s. 329-330. ; 21. Łożnicopiew. Trembecki i inni, wstęp i wybór A.K. Guzek, Białystok 1982, wyd. 2, Białystok 1991. ; 22. Mała encyklopedia kultury antycznej. A-Z pod red. Z. Piszczka, wyd. 7, Warszawa 1990, s. 318. ; 23. T. Nastulczyk, P. Oczko, Z leksykalnych problemów badań nad homoseksualnością staropolską, "LiteRacje" 2011, nr 2, s. 108-109, 113. ; 24. P. Oczko, Dlaczego nie chcę pisać o staropolskich samcołożnikach? Przyczynek do "archeologii" gay studies w Polsce, "Teksty Drugie" 2008, nr 5, s. 39-40. ; 25. Płodny jest świat w występki. Antologia polskiej libertyńskiej poezji erotycznej XVIII wieku, wybrał i przygotowałdo druku oraz wstępem i notami o autorach i pochodzeniu tekstu opatrzył W. Nawrocki, Piotrków Trybunalski 1996. ; 26. H. Puff, Wczesnonowożytna Europa, 1400-1700, w: Geje i lesbijki. Życie i kultura, tłum. P. Nowakowski, pod red. R. Aldricha, Kraków 2009, s. 79-80. ; 27. E.Rabowicz, Oda w poezji polskiej. Dzieje gatunku, Wrocław 1996, s. 168. ; 28. J. Rudnicka, Informacje o wierszach Stanisława Kostki Potockiego, "Pamiętnik Literacki" 1964, z. 2, s. 486, 492. ; 29. M. Sibalisa, Męski homoseksualizm w dobie Oświecenia i Rewolucji, 1680-1850, w: Geje i lesbijki. Życie i kultura, tłum. P. Nowakowski, pod red. R. Aldricha, Kraków 2009, s. 102-123. ; 30. K. Skwierczyński, Mury Sodomy. Piotra Damianiego "Księga Gomory" i walka z sodomią wśród kleru, Kraków 2011, s. 30. ; 31. Słownik języka Jana Chryzostoma Paska, t. 2, red. H. Koneczna, W. Doroszewski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1965-1973. ; 32. Słownik języka polskiego, t. 8, pod red. W. Doroszewskiego, Warszawa 1966, s. 481. ; 33. Słownik języka polskiego, t. 9, pod red. W. Doroszewskiego, Warszawa 1967, s. 374-378. ; 34. Słownik języka polskiego, t. 6, pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, Warszawa 1909, s. 259. ; 35. Słownik języka polskiego, t. 7, pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego, Warszawa 1919, s. 180-181. ; 36. Słownik języka polskiego, obejmujący oprócz zbioru właściwie polskich, znaczną liczbę wyrazów z obcych języków polskiemu przyswojonych…, cz. 2, oprac. A. Zdanowicz i in., Wilno 1861, s. 1524. ; 37. Słownik staropolski, t. 9, pod red. S. Urbańczyka, Wrocław 1982, s. 236, 241. ; 38. J. Snopek, Objawienie i oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce, Wrocław 1986, s. 66. ; 39. T. Śliwa, Sierakowski Michał Roman, w: Polski słownik biograficzny, t. 36, Warszawa 1996, s. 288-291. ; 40. J. Tazbir, Staropolskie dewiacje obyczajowe, "Przegląd Humanistyczny" 1985, nr 7/8, s. 1-13. ; 41. Utarczki miłości. Staropolska poezja erotyczna. Antologia, cz. 1, 2, wybór J. Marx, Warszawa 1990. ; 42. T. K. Węgierski, Portrety pięciu Elżbiet, bezstronnym pędzlem malowane i w dzień ich imienin ofiarowane od przyjaznego osobom ich sługi (19 XI 1776). ; 43. Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego, cz. 1, 1788-1789, z papierów E. Rabowicza oprac. K. Maksimowicz, Warszawa 1998, s. 18, 336-337. ; 44. B. Wolska, Cykle pamfletów wierszowanych w okolicznościowej literaturze politycznej polskiego Oświecenia, w: Zyklusdichtung in den slavischen Literature. Beiträge zur Internationalen Konferenz, Magdeburg, 18–20 März 1997, Frankfurt 2000, s. 605–607. ; 45. B. Wolska, Poematy obsceniczne przypisywane Naruszewiczowi jako adaptacje wzorów obcych, "Literaturoznawstwo" 2007, nr 1, s. 41-42. ; 46. W. Woźnowski, Pamflet obyczajowy w czasach Stanisława Augusta, Wrocław 1973, s. 57-58, 70-71, 113-115. ; 47. Zabawy Przyjemne i Pożyteczne, 1771, t. 4, cz. 1, s. 3-7.

Relation:

Napis

Volume:

18

Start page:

37

End page:

57

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:53862 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

May 14, 2015

Number of object content hits:

925

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/65166

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information