Object

Title: Przejaskrawiony biografizm czy ukryta prawda? Echa przeżyć autora w powieściach Bolesława Prusa ("Dusze w niewoli", "Lalka", "Dzieci")

Creator:

Grabowska-Kuniczuk, Agata

Date issued/created:

2011

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Napis, Seria 17 (2011)

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text, eng. summary

References:

1. J. Bachórz, Spotkania z "Lalką". Mendel studiów i szkiców o powieści Bolesława Prusa, Gdańsk 2010, s. 107. ; 2. Bolesław Prus 1847-1912. Kalendarz życia i twórczości, oprac. K. Tokarzówna, S. Fita, pod red. Z. Szweykowskiego, Warszawa 1969, s. 619. ; 3. T. Budrewicz, "Lalka". Konteksty stylu, Kraków 1990, s. 47. ; 4. K. Chmielewski, Ze wspomnień, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, zebrał i oprac. S. Fita, Warszawa 1962, s. 161. ; 5. Encyklopedyja powszechna, nakład, druk i własność S. Orgelbranda, Warszawa 1865, t. XIX, s. 815. ; 6. A. Fredro, Trzy po trzy, Warszawa 1996, s. 43. ; 7. T. Hiż, Godzina u pani Oktawii, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, zebrał i oprac. S. Fita, Warszawa 1962, s. 277. ; 8. E. Ihnatowicz, Lucyna Ćwierczakiewiczowa - kucharka i dama, w: Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX, zbiór studiów, pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, t. V, Warszawa 1997, s. 159-169. ; 9. R. Koziołek, Ciała Sienkiewicza. Studia o płci i przemocy, Katowice 2009. ; 10. L. Krzywicki, Nieco wspomnień o B. Prusie, w: Wspomnienia o Bolesławie Prusie, zebrał i oprac. S. Fita, Warszawa 1962, s. 194. ; 11. Mała encyklopedia powszechna PWN, red. B. Suchodolski, Warszawa 1959, s. 677. ; 12. Nieznana korespondencja Bolesława Prusa, oprac. K. Tokarzówna, "Pamiętnik Literacki" LIV, 1963, z. 1, s. 153. ; 13. E. Orzeszkowa, Bóg wie kto, w: E. Orzeszkowa, Gloria victis (Oni - Oficer - Hekuba - Bóg wie kto (1863)), nakład W. Makowskiego, Wilno 1910, s. 327-361. ; 14. E. Orzeszkowa, Z różnych sfer, własność, nakład i druk S. Lewentala, Warszawa 1886, t. I, s. 3. ; 15. M. Parnowska, Spuścizna Bolesława Prusa w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy- Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, w: Spotkanie z Prusem. Konferencja biograficzna towarzysząca wystawie "Bolesław Prus 1847-1912 - życie i twórczość" [praca zbiorowa], Warszawa 2004, s. 56-57. ; 16. B. Prus, Dusze w niewoli. Powieść, w: B. Prus, Pisma, Wydawnictwo redakcji "Tygodnika Illustrowanego", ul. Zgoda 12, nakład i własność wydawców "Tygodnika Ilustrowanego" - Gebethner i Wolff, Warszawa [b. d.]. ; 17. B. Prus, Lalka, oprac. J. Bachórz, BN I 262, wyd. II, Wrocław 1998, t. II, s. 110. ; 18. B. Prus, Przemiany, w: B. Prus, Nowele, opowiadania, fragmenty, t. V, red. I. Chrzanowski, Z. Szweykowski, Warszawa 1936, s. 102. ; 19. B. Prus, Słówka o krytyce pozytywnej. (Poemat realistyczny w 6-ciu pieśniach), w: T. Sobieraj, Prus versus Świętochowski. W sporze o naukowość, krytykę pozytywną i "Lalkę", z serii "Polemika krytycznoliteracka w Polsce", pod red. S. Panek, Poznań 2008, t. I, s. 96-154. ; 20. B. Prus, Wojtusie. Szkice i drobiazgi, wybrał, ułożył i przedmową opatrzył L. Włodek, w: idem, Pisma, t. II, Warszawa 1918, s. 170. ; 21. W. Ratajczak, Jak w świecie "Lalki" ludzie patrzą na siebie?, w: Bolesław Prus: pisarz nowoczesny, red. J. A. Malik, Lublin 2009, s. 23-53. ; 22. H. Sienkiewicz, Hania, w: H. Sienkiewicz, Dzieła, pod red. J. Krzyżanowskiego, t. 29, cz. 2 Nowele z natury i życia, Warszawa 1949, s. 19-158. ; 23. L. Zembrzuski, hasło Gustaw Doliński,w: Polski słownik biograficzny, pod red. W. Konopczyńskiego, Kraków 1939–1946 (reprint 1977), t. V, s. 286.

Relation:

Napis

Volume:

17

Start page:

31

End page:

40

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:53919 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

May 18, 2015

Number of object content hits:

399

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/65618

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information