Object

Title: Wielkie rytuały dla małych Radziwiłłów. O tekstach towarzyszących śmierci dzieci w XVII wieku

Creator:

Jarczykowa, Mariola

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Napis, Seria XVI (2010)

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

References:

1. U. Augustyniak, Wychowanie młodych Radziwiłłów na dworze birżańskim w XVII wieku, w: Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 1: Od średniowiecza do wieku XVIII, red. M. Dąbrowska, A. Klonder, Warszawa 2002, s. 133.
2. Biblia święta, to jest Księgi Starego i Nowego Zakonu, właśnie z żydowskiego, greckiego i łacińskiego nowo na polski język z pilnością i wiernie wyłożone, Brześć Litewski, 1563, k. 346.
3. E. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997, s. 90.
4. M. Jarczykowa, Literacka "oprawa" śmierci i pogrzebu Jerzego Radziwiłła (1616-1617), w: Sarmackie theatrum. t. 4: Studia o literaturze i książce dawnej. red. R. Ocieczek, M. Jarczykowa, Katowice 2009, s. 48-54.
5. A. Kraushar, Dzieje Krzysztofa z Arciszewa Arciszewskiego, t. 1, Petersburg 1892, s. 325.
6. List z Bielicy, [9] Marca 1627, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dz. V, nr 14885.
7. List z Bojnarowa, 7 marca 1627, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dz. V, nr 18564.
8. List z Lipiczna, 6 marca 1627, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dz. V, nr 14885.
9. List z Orli, 16 września 1610, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dz. IV, t. 22, kop. 298, list 47.
10. List z Popiela, 26 grudnia 1612, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dz. IV, t. R 22, kop. 299.
11. List z Wilna, 8 marca [1617], Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dz. V, t. 316, nr 13601.
12. List z Wilna, 18 marca (1617), Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dz. V, t. 316, nr 13601.
13. List z Wiżun, 14 marca 1627, rkps Biblioteki Narodowej w Warszawie, sygn. III 3277 (Korespondencja rodzinna Radziwiłłów linii birżańskiej. Listy żon i córek), k. 95.
14. List z Wiżun, 16 kwietnia 1611, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dz. V, nr 1561, 11399.
15. List z Zabłudowa, 29 października 1626, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, t. 24, kop. 315, nr 460.
16. List z Zabłudowa, 3 grudnia 1626, Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dz. V, nr 637, obw. 2.
17. B. Łabęcki, Memoria Winholdiana w trojgu kazań.... Lubcz, druk. J. Kmity, 1635.
18. D. Naborowski, Kur na krzcinach oddany małemu wielkiej nadzieje Radziwiłłowi od Dan[iela] Naborowskiego Anno 1624, w: D. Naborowski, Poezje, oprac. J. Dürr-Durski, Warszawa 1961, s. 169.
19. Sarmackie theatrum IV. Studia o literaturze i książce dawnej, red. R. Ocieczek, M. Jarczykowa, Katowice 2009, s. 42-45.
20. Smutne starożytności teatrum, to jest tragedie Seneki rzymskiego na polski język przetłumaczone przez Jana Alana Bardzińskiego, Toruń 1696, s. 321.
21. Virgilii Aeneida, to jest o Eneaszu trojańskim ksiąg dwanaście, przekładania Andrzeja Kochanowskiego, Warszawa 1754, s. 177.
22. H. Żerek–Kleszcz, Śmierć dziecka w kulturze staropolskiej, w: Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, cz. 1: Od średniowiecza do wieku XVIII, red. M. Dąbrowska, A. Klonder, Warszawa 2002, s. 291.

Relation:

Napis

Volume:

16

Start page:

103

End page:

121

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54110 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jun 1, 2015

Number of object content hits:

243

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/65763

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information