Object

Title: Tajemnice krakowskich kopców. Wokół dedykacji do misterium Norwida "Wanda"

Creator:

Lijewska, Elżbieta

Date issued/created:

2010

Resource type:

Text

Subtitle:

Napis, Seria XVI (2010)

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

References:

1. Z. Adamczewski, Objezierze i jego legenda literacka, praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Z. Trojanowiczowej (maszynopis UAM w Poznaniu 1982), s. 78-80. ; 2. K. Bąkowski, Dzieje Krakowa, Kraków 1911, s. 6. ; 3. W. Bentkowski, Listy z Poznania, "Gazeta Polska" 1848 nr 193. ; 4. E. Cieślik, Archeologia. Wielkie cmentarzysko wokół kopca, "National Geographic" (wyd. polskie), listopad 2001. ; 5. A. Czołowski, Wysoki zamek, Lwów 1910. ; 6. M. Dubiecki, Zjazd Horodelski (10 października 1861), w: Horodło, cz. 1, red. T. Piotrowicz, Hrubieszów 1928, s. 34-36. ; 7. K. Gmerek, Polacy i materia celtycka w XIX wieku, Poznań 2010, s. 220-239. ; 8. W. Góral, Położenie kopców krakowskich, punktów kierunkowych i wschodów słońca, w: Matematyka - język uniwersalny. Księga jubileuszowa dla uczczenia 70. urodzin Profesora Tadeusza Stanisza, red. nauk. E. Smaga, Kraków 2006, s. 57-71. ; 9. W. Hulewicz, wywiad z R. M. Rilke, "Wiadomościach Literackich" 1924 nr 46, s. 3. ; 10. Z. Kopczyńska, L. Pszczołowska, Heksametr polski. Właściwości rytmiczne i funkcje znakowe, "Pamiętnik Literacki" R. 74: 1983, z. 2, s. 169. ; 11. J. Kotlarczyk, Celtyckie święta i kopce małopolskie, "Z otchłani wieków" 1979, z. 2, s. 143. ; 12. J. Kotlarczyk, Tumulus Gallicus dictum Rękawka, "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych PAN", t. VII/1, Kraków 1974. ; 13. J. Kotlarczyk, Kopiec Krakusa - kopiec zagadek i rozczarowań, "Z otchłani wieków" 1979, z. 1. ; 14. J. I. Kraszewski, Odczyty o cywilizacji w Polsce, Warszawa 1861, s. 27-28. ; 15. F. H. Lewestam, Pierwotne dzieje Polski, Warszawa 1841. ; 16. Lista imienna osób składających ofiary na pomnik Tadeusza Kościuszki, Kraków 1822. ; 17. B. Oleksowicz, Legenda Kościuszki. Narodziny, Gdańsk 2000, s. 194-195 i 273. ; 18. J. Maślanka, Literatura a dzieje bajeczne, Warszawa 1984, s. 140-150, 234-251. ; 19. C. Norwid, Pisma wszystkie, zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki, t. 1-11, Warszawa 1971-1976. ; 20. Pamiętnik budowy pomnika Tadeusza Kościuszki, Kraków 1826, s. 7. ; 21. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 7, Warszawa 1886, s. 327-328. ; 22. Szlakiem kopców w Polsce (http://www.samotnyjezdziec.com/doc/02ookskwp.pdf; październik 2010). ; 23. W. Szturc, Mit fundacyjny narodu w "Wandzie" Cypriana K. Norwida, w: W. Szturc, O obrotach sfer romantycznych. Studia o ideach i wyobraźni, Bydgoszcz 1997, s. 128. ; 24. Tajemnice krakowskich kopców. Rozmowa z prof. Władysławem Góralem z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH, "Dziennik Polski", 2 lipca 2006, rozmawiała K. Kobylarczyk. ; 25. Z. Trojanowiczowa, Z. Dambek przy współudz. J. Czarnomorskiej, Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. 1: 1821-1860, Poznań 2007, s. 324-326. ; 26. Z. Trojanowiczowa, E. Lijewska przy współudz. M. Pluty, Kalendarz życia i twórczości Cypriana Norwida, t. 2: 1861-1883, Poznań 2007, s. 381-386. ; 27. M. Warkoczewska, Nieznany pomnik według pomysłu Cypriana Kamila Norwida, "Studia Muzealne" t. 14: 1984, s. 176. ; 28. D. Wawrzykowska–Wierciochowa, Mazurek Dąbrowskiego. Dzieje polskiego hymnu narodowego, Warszawa 1974, s. 256-259. ; 29. A. Ważyk, Heksametr Norwida, "Tygodnik Powszechny" 1971 nr 44, s. 4. ; 30. A. Więcek, Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce, Kraków 1989, s. 143-144. ; 31. A. Zarzycki, Duma. O mogiłach Krakusa i Wandy, "Pszczółka Krakowska" 1820 t. 1, nr 5 (16 stycznia 1820), s. 34.

Relation:

Napis

Volume:

16

Start page:

313

End page:

325

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54096 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Jun 1, 2015

Number of object content hits:

459

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/65778

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information