Obiekt

Tytuł: Traktat Diega de Estella "O wzgardzie świata i próżności jego" w przekładzie Augustyna Kochańskiego - dyskurs religijny "de contemptu mundi". Problemy komunikacji literackiej jako procesu wywierania presji na odbiorców dzieła

Twórca:

Wichowa, Maria

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Napis, Seria XV (2009)

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. J. Aumann, Wstęp w: Zarys historii duchowości, tłum. J. Machniak, Kielce 1993.
2. S. Balbus, Intertekstualność a proces historycznoliteracki, Kraków 1990, s. 32.
3. M. Borkowska, Życie codzienne polskich klasztorów żeńskich w XVII-XVIII wieku, Warszawa 1996, s. 39.
4. W. Bryła, Komunikacja staropolska w "krzywym zwierciadle widziana", w: Komunikacja i komunikowanie w dawnej Polsce, red. K. Stępnik, M. Rajewski, Lublin 2008, s. 255-262.
5. P. Buchwald-Pelcowa, Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem, Warszawa 1997, s. 138.
6. R. Bultot, Christianisime et valeurs humaine, Louvain 1963.
7. S. Ciesielska-Borkowska, Mistycyzm hiszpański na gruncie polskim, "Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU", t. 66: 1939, nr 1, s. 16, 80, 105, 113.
8. De contemnendis mundi vanitatibus libri tres, Zaragozza 1572.
9. J. Delumeau, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XVII-XVIII wieku, tłum. A. Szymanowski, Warszawa 1994, rozdz. Pogarda dla świata i dla człowieka, s. 13-50.
10. J. S. Diaz, Bibliografia de la literatura hispanica, t. 9, Madrid 1971.
11. Diccionario Enciclopedico Santillana, Madrid 1992, s. 494.
12. Gran Enciclopedia Larousse, t. 9, Barcelona 1998, s. v.
13. J. Domański, Z dawnych rozważań o marności i pogardzie świata oraz nędzy i godności człowieka, Warszawa 1997.
14. J. A. Drob, Trzy zegary. Obraz czasu i przestrzeni w polskich kazaniach barokowych, Lublin 1998, s. 44.
15. E. Ficek, Poradnik - gatunek interaktywny?, w: Style konwersacyjne, red. B. Witosz, Katowice 2006.
16. M. Fleischer, Podstawy konstruktywistycznej i systemowej teorii komunikacji, w: Język w komunikacji, t. 1, red. G. Habrajska, Łódź 2001, s. 86.
17. J. K. Goliński, Vanitas. O marności w literaturze i kulturze dawnej, Warszawa 1996.
18. K. Górski, Uwagi o rozmyślaniach staropolskich, w: Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej, red. B. Otwinowska, J. Pelc, Wrocław 1984, s. 223.
19. Il dispreggi della vanita del mondo… Nuovamente tradotto… da Geremia Foresti, Venecia 1574.
20. K. Kaczor-Scheitler, Mistycyzm hiszpański w piśmiennictwie polskich karmelitanek XVII i XVIII wieku, Łódź 2005, rozdz. Lektury i twórczość karmelitańska.
21. M. Korolko, Słowo i cierpienie w literaturze staropolskiej. Rekonesans badawczy, w: Cierpienie w literaturze polskiej, red. K. Dybciak, S. Szczęsny, Siedlce 2002, s. 15-16.
22. A. Nowicka-Jeżowa, Pieśni czasu śmierci. Studium z historii duchowości XVI - XVIII wieku, Lublin 1992.
23. A. Nowicka-Jeżowa, Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej, Warszawa 1992.
24. D. Ostaszewska, Interakcje komunikacyjne w tekście artystycznym. Na wybranym materiale współczesnej prozy, w: Interakcyjny wymiar dyskursu artystycznego, red. B. Witosz, Katowice 2007, s. 12.
25. E. Poprawa-Kaczyńska, Ignacjański modus mediandi w kulturze religijnej późnego baroku. Rekonesans, w: Religijność literatury polskiego baroku, red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz, Lublin 1995, s. 262.
26. Problemy odbioru i odbiorcy, red. T. Bujnicki, J. Sławiński, Wrocław 1997.
27. Słownik polskich pisarzy franciszkańskich (bernardyni i franciszkanie śląscy, franciszkanie konwentualni, klaryski oraz zgromadzenia III reguły), red. H. E. Wyczawski, Warszawa 1981, s. 223.
28. B. Sobkowiak, Komunikowanie społeczne, w: Współczesne systemy komunikowania, red. B. Dobek-Ostrowska, Wrocław 1998, s. 11.
29. Testament św. Klary, 19, w: Pisma św. Franciszka i św. Klary, tłum. K. Ambrożkiewicz, Warszawa 1992, s. 27.
30. M. Wichowa, Idea pogardy świata i nędzy człowieka w literaturze polskiego baroku, w: Literatura polskiego baroku w kręgu idei, red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanusiewicz, A. Karpiński, Lublin 1995.
31. Wielebnego w Bodze ojca i brata Dydaka Stellae, Hiszpana zakonu braci mniejszych Franciszka Świętego, których de observantia zową, o wzgardzie świata i próżności jego troje ksiąg. Niedawno z hiszpańskiego języka na włoski przez Hieremiusza Foreste, a z włoskiego na łaciński od wielebnego w Bodze ojca Piotra Burgunda Societatis Jesu, z łacińskiego, teraz zasię świeżo przez brata Augustyna Kochańskiego, w Piśmie Świętym doktora, na ten czas kustosza gnieżnieńskiego braci mniejszych Franciszka Świętego conventu zwanych, pilnie przełożone. Z dozwoleniem starszych, Poznań, w drukarni Jana Wolraba, Roku Pańskiego 1611.

Czasopismo/Seria/cykl:

Napis

Tom:

15

Strona pocz.:

17

Strona końc.:

31

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54145 ; 1507-4153

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2015-06-01

Liczba wyświetleń treści obiektu:

226

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/65835

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji