Obiekt

Tytuł: "Do mego Cenzora". Stanisława Starzyńskiego potyczki z zoilami

Twórca:

Kowalewska, Danuta

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Napis, Seria XV (2009)

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol.

Bibliografia:

1. A. Błaszczyk, Kształtowanie się legendy Kościuszki 1815-1830, w: Kościuszko w kręgu mitologii narodowej, red. A. Barszczewska-Krupa, Łódź 1995, s. 35-37. ; 2. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997, s. 95. ; 3. F. K. Dmochowski, Sztuka rymotwórcza, oprac. S. Pietraszko, Wrocław 1956 (BN I 9), s. 129. ; 4. R. Kaleta, Miejsce i społeczna funkcja literatów w okresie oświecenia, w: Problemy literatury polskiej okresu oświecenia, seria 1, red. Z. Goliński, Wrocław 1973, s. 7-8. ; 5. T. Kostkiewiczowa, Tradycja sentymentalna w tradycji epoki romantycznej, w: Problemy polskiego romantyzmu, seria 3, red. M. Żmigrodzka, Wrocław 1981, s. 50. ; 6. D. Kowalewska, Poeta wśród "zdarzeń prawdziwych". Puścizna prozatorska Stanisława Doliwy Starzyńskiego, Toruń 2001, s. 11-51. ; 7. D. Kowalewska, Poetyckie spotkanie z historią. Legenda Naczelnika w "Dumie historycznej o Tadeuszu Kościuszce przed jego śmiercią napisanej Stanisława Doliwy Starzyńskiego", w: Opis wiersza. Analizy i interpretacje liryki polskiej, red. R. Sioma, Toruń 2002, s. 17-31. ; 8. Horacy, List do Pizonów, w: Horacy, Trzy poetyki klasyczne, tłum. T. S inko, Wrocław 1951 (BN II 57), s. 84. ; 9. Listy Franciszka Wężyka z r. 1828-1831 z archiwum rodzinnego p. Zygmunta Łaszowskiego (jun.), oprac. K. Wojciechowski, "Pamiętnik Literacki", R. 1, 1902, s. 143-144. ; 10. Listy poety i piosenkarza podolskiego Stanisława Doliwy Starzyńskiego, rps Ossolineum, sygn. 6293/III. ; 11. Pieśni patriotyczne z czasów rewolucji polskiej 1830, zebrane przez T. Bilińskiego, Lipsk 1833, s. 9. ; 12. Pisma Stanisława Starzyńskiego, rps Ossolineum, sygn. 2290, t. 1 i 2. ; 13. W. Pusz, "Nowy Parnas" przedromantycznej Warszawy. Bruno Kiciński i grono jego współpracowników, Wrocław 1979, s. 202, 209. ; 14. W. Pusz, Stanisław Doliwa Starzyński, w: Pisarze polskiego oświecenia, red. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński, t. 3, Warszawa 1996, s. 803. ; 15. Recenzja Manii, "Kurier Warszawski" 1850, nr 127, s. 270. ; 16. Z. Sinko, Gotyk i ruiny w wyobraźni literackiej epoki oświecenia (Anglia - Polska), "Przegląd Humanistyczny" 1978, nr 9, s. 42-43. ; 17. A. A. Starzyński, Sławianin, zeszyt pierwszy nakładem autora, Paryż 1841, s. 8. ; 18. S. Starzyński, Duma historyczna o Tadeuszu Kościuszce przed jego śmiercią napisana, "Tygodnik Polski i Zagraniczny" 1819, t. II II , nr 21, s. 173-182. ; 19. S. Starzyński, Dykcjonarzyk ekonomiczny zastosowany do majętności klucza zamiechowskiego oraz rzut oka na stan tej majętności w roku 1823, rps Ossolineum, sygn. 3662, s. LLV. ; 20. S. Starzyński, Matka rodu Dobratyńskich, Lwów 1850, s. 114. ; 21. S. Starzyński, Moje wspomnienia, w: Pisma Stanisława Starzyńskiego, rps Ossolineum, sygn. 2290, t. 7, s. 91. ; 22. S. Starzyński, Podróż do mego grobowca, w: Pisma Stanisława Starzyńskiego, rps Ossolineum, sygn. 2290, t. 6, s. 150. ; 23. Teatr polski od schyłku XVIII w. do roku 1863 (lata 1773-1830). Dzieje teatru polskiego, red. T. Sivert, t. 2, Warszawa 1993, s. 456. ; 24. Zbiór poetów polskich XIX w., ułożył i oprac. P. Hertz, ks. 1-3, Warszawa 1959-1962. ; 25. T. Zieliński, Legenda o złotym runie, wyb. A. Biernacki, Kraków 1972, s. 52.

Czasopismo/Seria/cykl:

Napis

Tom:

15

Strona pocz.:

111

Strona końc.:

123

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54139 ; 1507-4153

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-03-16

Data dodania obiektu:

2015-06-01

Liczba wyświetleń treści obiektu:

170

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/65844

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji