RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Metallographic analyses of military items from the Early Medieval inhumation cemetery in Radom, Site 4

Creator:

Klimek, Leszek ; Kurasiński, Tomasz ; Skóra, Kalina

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 26 (2013)

Contributor:

Żabiński, G : Tł.

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Anteins E.g. A., Damasskaya stal’ v stranah basseyna Baltiyskogo Morya, Ryga 1973, pp. 64- 124
Anteins E.g. A., Nakonechniki kopiy iz svarochnoy uzorchatoy (damasskoy) stali, naydennye v Estonii, „Izvestia Akademii Nauk Estonskoy SSR”, Vol. XI, Seriya obshchestvennykh nauk, no. 4, 1962, pp. 354-362
Anteins E.g. A., Nakonechniki kopiy sposerebren-nymi vtulkami v drevney Pribaltike i issledovanie damaskirovaniya ikh per’ev, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, no. 56, „Studia Archeologiczne”, Vol. II, 1967, p. 289-305
Blicharski M., Inżynieria materiałowa. Stal, Warszawa 2004
Dobrzański L. A., Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, Warszawa 1998
Drescher H., Axt – III. Technologisches, [in:] Reallexikon der germanischen Altertumskunde, Vol. 1, eds. H. Beck et al., Berlin-New York 1973, p. 561, Figs. 120-123
Drozd A., Janowski A., Wczesnośredniowieczny topór inkrustowany z miejscowości Pień na ziemi chełmińskiej, [in:] Wojskowość ludów Morza Bałtyckiego. Materiały z II Międzynarodowej Sesji Naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego, Wolin 4-6 lipca 2006, eds. Bogacki M., Franz M., Pilarczyk Z., Toruń 2007
Eichert S., Mehofer M., Baier R., Archäologische und archäometallurgische Untersuchungen an einer karolingerzeitlichen Flügellanzenspitze aus dem Längsee in Kärnten/Österreich, „Archäologisches Korrespondenzblatt”, Vol. 41/1, 2011
Fuglewicz B., Osadnictwo wczesnośredniowieczne ziemi radomskiej, [in:] ibidem, Radom. Korzenie miasta i regionu, Vol. I: Badania 2009, eds. Buko A., Główka D., Warszawa 2010
Fuglewicz B., Wczesnośredniowieczne grodzisko Piotrówka w Radomiu na podstawie badań archeologicznych i źródeł historycznych, [in:] Radom i region radomski w świetle badań archeologicznych, eds. Cieślak-Kopyt M., Solarska K., „Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego”, Vol. 44/1-4, Radom 2010, p. 117
Gąssowski J., Cmentarzysko w Końskich na tle zagadnienia południowej granicy Mazowsza we wczesnym średniowieczu, „Materiały Wczesnośredniowieczne”, Vol. 2, 1950
Husár M., Hroty kopijí/oštepov z obdobia včasného stredoveku v Karpatskej kotline z hľadiska metalografie, [in:] Veda v praxi – prax vo vede, eds. E. Bútorová, E. Kováčová, Nitra 2009
Husár M., Niektoré aspekty včasnostredovekých kopijí a oštepov z územia Slovenska – otázky násad a odtlačkov textílií, „Archaeologia Historica”, Vol. 33, 2008
Janowski A., From the North-Eastern to Central Europe. Silver-inlaid Axe from the Early Medieval Chamber Grave in Pień in the Land of Chełmno (Poland), [in:] Arkheologiya i istoriya Pskova i Pskovskoy zemli, Vol. 55, ed. V. V. Sedov, Pskov 2010
Kaźmierczyk J., Wczesnośredniowieczne wyroby bednarskie z Ostrówka w Opolu, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, Vol. 13, Fasc. 3, 1965
Kotowicz E.g. P. N., Świątek M., Mittelaterliche Streitäxte aus den Sammlungen des Regionalmuseums in Jasło. Ein Beitrag zur Kenntnis der Bewaffnung in den polnischen Karpaten, „Acta Archaeologica Carpathica”, Vol. 41, 2006
Kotowicz P., Wczesnośredniowieczny topór z miejscowości Kryniczki, „Silesia Antiqua”, Vol. 44, 2008
Kurasiński T., Skóra K., Militaria z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska szkieletowego w Radomiu, stan. 4, „Acta Militaria Mediaevalia”, Vol. 8, 2012, pp. 69-89
Kurasiński T., Skóra K., Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Lubieniu, pow. piotrkowski, Łódź 2012, pp. 44-46
Kurasiński T., Skóra K., Wczesnośredniowieczne cmentarzysko…, p. 50). However, there is evidence of using yew to produce wooden parts of weapons, including shafts, in earlier periods (Thomas P. A., Polwart A., Taxus baccata L., „Journal of Ecology”, Vol. 91/3, 2003, p. 515
Lechowicz Z., Dzieje ziemi radomskiej w średniowieczu. Okręg grodowy w Skrzynnie, Radom 2010
Lechowicz Z., Problematyka przynależności historycznej ziemi radomskiej. Korelaty archeologiczne, [in:] Radom. Korzenie miasta i regionu, Vol. I: Badania 2009, eds. Buko A., Główka D., Warszawa 2010
Molski B., Gatunki drewna używane w średniowiecznym Szczecinie do wyrobu przedmiotów codziennego użytku, „Archeologia Polski”, Vol. 13, Fasc. 2, 1968
Nadolski A., Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XI w., Łódź 1954
Opravil E., Holz aus frühmittelalterlichen Gräberfel-dern in Mähren, [in:] Studien zum Burgwall von Mikulčice, Vol. 4, ed. L. Polaček, Brno 2000, pp. 174-175
Peets J., On Forging Technologies of Estonian Iron Age and Medieval Axes, [in:] Prehistoric and medieval Direct Iron Smelting in Scandinavia and Europe. Aspect of Technology and Society, ed. Nørbach L. Ch., Aarhus 2003
Piaskowski Cf. e.g. J., Untersuchungen der frühmittelalterlichen Eisen- und Stahltechnologie der Slawen in der Gebieten zwischen Weichsel und Oder, „Archaeologia Polona”, Vol. XV, 1974
Piaskowski Cf. J., Metaloznawcze badania wyrobów żelaznych, [in:] A. Nadolski, A. Abramowicz, T. Poklewski, Cmentarzysko z XI wieku w Lutomiersku pod Łodzią, Łódź 1957, pp. 115-118
Poláček L., Marek O., Skopal R., Holzfunde aus Mikulčice, [in:] Studien zum Burgwall von Mikulčice, ed. Poláček L., Brno 2000, p. 198
Przybyłowicz K., Metaloznawstwo, Warszawa 2003
Pudło P., Rychter M., Grot oszczepu znaleziony na stanowisku nr 2 w Ostrowitem, pow. Chojnice, „Pomorania Antiqua”, Vol. XXIII, 2010, p. 230-231
Stępnik Cf. T., Średniowieczne wyroby drewniane z Ostrowa Lednickiego – analiza surowcowa, „Studia Lednickie”, Vol. 4, 1996
Świętosławski W., Technologia produkcji uzbrojenia w Polsce średniowiecznej w świetle źródeł archeologicznych, [in:] Pamiętnik XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Vol. 2, Toruń 1994, pp. 317-321
Tokarski W., Militaria – broń miotająca, obuchowa i drzewcowa, oraz elementy rzędu końskiego i oporządzenia jeździeckiego, [in:] Wczesnośredniowieczne mosty przy Ostrowie Lednickim, Vol. I: Mosty traktu gnieźnieńskiego, ed. Kurnatowska Z., Lednica-Toruń 2000
Wilczyńska M., Ziemia radomska między Mazowszem a Sandomierzem w średniowieczu, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, Vol. 15, Fasc. 1, 1967, p. 105-117
Ypey J., Flügellanzen in niederländischen Sammlungen, [in:] Vor- und frühgeschichte des unteren Niederrheins. Rudolf Stumpfuß zum Gedächtnis, ed. G. Krause, Bonn 1982, pp. 241-267

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

26

Start page:

25

End page:

39

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:50100 ; 0860-0007

Source:

IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; IAiE PAN, call no. P III 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information