Obiekt

Tytuł: Rock materials in the manufacture of cannonballs in Poland – selected examples

Twórca:

Czubla, Piotr ; Strzyż, Piotr

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 26 (2013)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Miejsce wydania:

Łódź

Opis:

il. ; 29 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Bibliografia:

Biskup M., Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454–1466, Warszawa 1967
Biskup M., Wykaz broni i innego sprzętu wojennego wy-słanego przez Toruń w okresie wojny trzynastoletniej, „Zapiski Historyczne”, Vol. XXXI/1, 1966
Chudzińska B., Pozostałości średniowiecznej, ręcznej broni palnej z zamku w Muszynie, „Acta Militaria Mediaevalia”, Vol. 7, 2011
Czubla P., Eratyki fennoskandzkie w utworach czwartorzędowych Polski Środkowej i ich znaczenie stratygraficzne, „Acta Geographica Lodziensia”, Vol. 80, 2001
Czubla P., Gałązka D., Górska M., Eratyki przewodnie w glinach morenowych Polski, „Przegląd Geologiczny”, Vol. 54/4, 2006, pp. 352–362
Czubla P., Świerczewska-Gładysz E., W. Mizerski, Przewodnik do ćwiczeń z geologii, Warszawa 2009, pp. 73–78
Durdík J., Palne zbraně a puškaři v Chebu v letech 1450– 1470, „Historie a Vojenství”, 1965/4
Gerlach K., Okrętowe działa kamienne, „Morze Statki i Okręty”, No. 1, 2011
Górski K., Historya artyleryji polskiej, Warszawa 1902
Haftka M., Zamki krzyżackie w Polsce. Szkice z dziejów, Malbork–Płock 1999
Kajzer L., Kołodziejski S., Salm J., Leksykon zamków w Polsce, Warszawa 2001, p. 408
Kinard J., Artillery: an illustrated history of its impact, Santa Barbara 2007
Kruppé J., Milewska M., Zamek pucki w badaniach archeologicznych 1991–1996, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, Vol. 45/1, 1997
Kuczyński S. M., Wielka Wojna z Zakonem Krzyżackim w latach 1409–1411, Warszawa 1980
Martinsson A., Nielsens Grund och Hoburgs Bank I Östersjön, „Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar”, Vol. 87/3, 1965, pp. 326-336
-
Matoshko V. A., Limits of the Pleistocene Glaciations in the Ukraine: A Closer Look, [in:] Quaternary Glaciations – Extent and Chronology. A Closer Look, eds. Ehlers J., Gibbard P. L., Hughes P. D., Amsterdam 2011

Mende F., Die nordischen Geschiebe Norddeutschlands, „Naturwissenschaftliche Monatsschrift des Deutschen Lehrervereins für Naturkunde”, Vol.40/9, Stuttgart 1927, pp. 261-275
Orna J., V. Dudková, Archeologické doklady obléhání Plzně husity, „Archaeologia historica”, Vol. 37/1, 2012, pp. 169–170
Pawlak W. ed., Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego, Wrocław 1997
Rogers C. J. ed., The Oxford Encyclopedia of Medieval Warfare and Military Technology, Oxford 2010, Vol. 1
-
Roosval J., Die Steinmeister Gottland; eine Geschichte der führenden Taufsteinwerkstätte des schwedischen Mittelalters, ihrer Voraussetzungen und Begleit-Erscheinungen, Stockholm 1918
Sawicki L. ed., Mapa geologiczna regionu dolnośląskiego z przyległymi obszarami Czech i Niemiec (bez utworów czwartorzędowych) 1:100 000, Warszawa 1995
Sawicki L. ed., Mapa geologiczna regionu dolnośląskiego z przyległymi obszarami Czech i Niemiec 1:100 000; Podstawy litostratygraficzne i kodyfikacja wydzieleń, Warszawa 1997
Smed P., Steine aus dem Norden: Geschiebe als Zeu-gen der Eiszeit in Norddeutschland, Berlin–Stuttgart 2002, pp. 130–154
Strzyż P., Średniowieczna broń palna w Polsce. Studium archeologiczne, Łódź 2011.
Szwagrzyk J. A., Pieniądz na ziemiach polskich X–XX w., Wrocław 1990
Szymczak J., Początki broni palnej w Polsce (1383–1533), Łódź 2004
Świętosławski W., Koszty broni palnej i jej użycia w państwie krzyżackim w Prusach na początku XV wieku, „Studia i Materiały do Historii Wojskowości”, Vol. 35, 1993, p. 25
Zavřel J., Vysoké Mýto – kamenné projektily, Praha 2013
Zismer E. ed., Das Grosse Ämterbuch des Deutschen Ordens, Danzig 1921
Żabiński G., The Grose Bochse – a Teutonic Supergun from 1408, „Fasciculi Archaeologiae Historicae”, Vol. 25, 2012, p. 36

Czasopismo/Seria/cykl:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Tom:

26

Strona pocz.:

99

Strona końc.:

109

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:50106 ; 0860-0007

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 348 ; IAiE PAN, sygn. P III 349 ; IAiE PAN, sygn. P III 368 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji