Object

Title: Obraz dynamiki n-krotnych rotatorów molekularnych w widmach NMR : od zasady Pauliego do granicy klasycznej

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information