Object

Title: Konsolacyjne i laudacyjne wiersze żałobne autorów polskich z pierwszej połowy XVII wieku — wybrane zagadnienia z zakresu genologii i topiki

Creator:

Banasiowa, Teresa

Date issued/created:

2003

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Napis, Seria IX (2003)

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

References:

1. J. Abramowska, Peregrynacja, w: Przestrzeń i literatura, Wrocław 1978, s. 131.
2. J. Abramowska, Topos i niektóre miejsca wspólne badań literackich, "Pamiętnik Literacki", R. LXXIII, 1982, z. 1-2, s. 3-23.
3. T. Banasiowa, "Pamiątka trenami wyrażona..." Wespazjana Kochowskiego sarmackim gatunkiem trenu rycerskiego, w: Staropolskie teksty i konteksty, t. 2, Katowice 1994, s. 102-116.
4. T. Banasiowa, Przegląd twórczości funeralnej lat 1580-1630, w: eadem, Tren polityczny i funeralny w poezji polskiej lat 1580-1630, Katowice 1997, s. 65-78.
5. M. Borkowski, Pociecha w smutku do Jej Mości Paniej Apolonijej Tołoczkówny..., Wilno 1622.
6. W. Chlebowski, Smutne treny i żałosne nagrobki na zeszcie... wielmożnego i zacnego... Stanisława z Przeremba Przeremskiego..., Kraków 1621.
7. W. Chlebowski, Smutne treny i żałosne nagrobki na zeszcie z tego świata szlachetnej paniej Anny z Cołhan Gołuchowskiej..., Kraków 1614.
8. S. Dąbrowski, O panegiryku, "Przegląd Humanistyczny" 1965, nr 3.
9. J. Daniecki, Elegie na śmierć żałosną sławnej pamięci... pana Joachima Lubomirskiego..., Kraków 1613.
10. H. Dziechcińska, Panegiryk, w: Słownik literatury staropolskiej, red. T. Michałowska, Wrocław 1990, s. 544-547.
11. K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 8, Kraków 1882, s. 179.
12. S. Grochowski, Gorzkie łzy i serdeczne żale na żałosny pogrzeb godnej pamięci X. Mikołaja Dobrocieskiego..., Kraków 1608.
13. S. Grochowski, Łzy smutne X. Stanisława Grochowskiego po ześciu wiecznej pamięci kanclerza i hetmana koronnego Jana Zamoyskiego, [b. m. w.], 1605.
14. S. Grochowski, Treny na żałosne z świata żeście... Ks. Bernata Maciejowskiego..., Kraków 1608.
15. H. Hincza, Stopnie do sławy na śmierć jaśnie wielmożnego Jego Mości Pana Pana Jana z Czarnkowa Czarnkowskiego, kasztelana międzyrzeckiego etc. etc. męża doskonałej cnoty..., Poznań 1619.
16. J. A. Kmita, Akatergaston, to jest utracenie ozdoby ciała żywego zacnie urodzonego pana Spytka Stanisława Faliboga z Janowic, strażnika wojskowego, Kraków [b. r.].
17. J. A. Kmita, Apotheosis starożytnej familijej nieboszczyka... Wojciecha z Szydłowa Szydłowskiego kustosza i kanonika krakowskiego, wrocławskiego, Kraków 1617.
18. J. A. Kmita, Silicernium na pogrzeb zacnie urodzonego Pana Pawła Czernego z Witowic..., Kraków 1610.
19. J. A. Kmita, Treny na śmierć Jej Mości Paniej Katarzyny Branickiej, starościny niepołomskiej etc., [b. m. w.], 1588.
20. E. Kotarski, Poezja okolicznościowa i tradycja retoryczna, w: Sarmackie theatrum, t. 2: Idee i rzeczywistość, red. R. Ocicczek przy współudz. M. Badowskiej, Katowice 2001, s. 101-124.
21. A. Lechowicz, Nagrobek i tren pogrzebowy... Elżbiety Chodkiewiczówny..., Wilno 1613.
22. A. Lechowicz, Nagrobek i tren pogrzebowy przy ostatniej posłudze bogobojnie zeszły Paniej... Elżbiety Chodkiewiczówny Szemietowej..., Wilno 1613.
23. Marcyjana Kobiernickiego, nieznanego pisarza XVI wieku "Historyja o czterech młodzieńcach" i "Treny Panu Jakubowi Strusiowi od rąk tatarskich dla ojczyzny zginionemu z żałością napisane", wyd. J. K. Gieysztor, Warszawa 1886.
24. K. Miaskowski, Nenia panegiryka żałobna na śmierć ś. pamięci i nieśmiertelnej sławy godnego heroa Jana Zamoyskiego...; Kalliope polska na śmierć sławnej pamięci Pana Wojciecha Gajewskiego..., w: K. Miaskowski, Zbiór rytmów, wyd. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1995 (Biblioteka Pisarzy Staropolskich t. 3), s. 168-176, 312-315.
25. T. Michałowska, Staropolska teoria genologiczną, Wrocław 1974, s. 188.
26. D. Naborowski, Żałującemu zeszłej małżonki Radziwiłłowi, w: idem, Poezje, opr. J. Dürr—Durski, Warszawa 1961, s. 77.
27. M. Paszkowski, Treny żałobne na śmierć Krystyny... Sapieżyny..., Kraków 1616.
28. W. Piotrowski, Pociecha na żal serdeczny (który odniosła z śmierci tak wielu osób w zacnym i wielkim domu swoim) Jaśnie Wielmożnej Paniej Jej Mości P. Annie z Ruśca Lubomirskiej..., Kraków 1613.
29. J. Piórowic, Żale pogrzebowe po ześciu prędkim sławnej pamięci jej mości paniej Katarzyny z Czarnkowa Czarnkowskiej..., Poznań 1611.
30. A. Rożniatowski, Lament nad grobem zmarłego Ojca Benedykta Anserina, Zakonu ś. Franciszka..., Kraków 1609.
31. R. Ryba, "Kiążę Wiśniowiecki Janusz" Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku, Katowice 2000, s. 7-149.
32. M. K. Sarbiewski, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer, tł. M. Plezia, opr. S. Skimina, Wrocław 1954, s. 248.
33. M. K. Sarbiewski, Wykłady poetyki, tł. i opr. S. Skimina, Wrocław 1958, s. 79-85.
34. J. C. Scaliger, Consolatio, w: idem, Poetices libri septem, Heidelbergae 1607, s. 427.
35. M. Skwara, "Miejsca wspólne" polskiej poezji i sztuki funeralnej XVI i początku XVII wieku, Szczecin 1994, s. 117-120.
36. M. Skwara, O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku, Szczecin 1999, s. 53-62.
37. S. Szcziekocki, Wiersz żałobny na pogrzeb Jego Mości pana Baltazara Napiórkowskiego z Napiórkowic, Zamość 1619.
38. S. Twardowski, Książę Wiśniowiecki Janusz, koniuszy koronny, krzemieniecki starosta..., Leszno 1646.
39. M. Ubiszewski, Tristia na żałosną śmierć Pana Piotra Oraczowskiego..., Kraków 1610.
40. T. Wiszniowski, Treny, Kraków 1585.
41. S. Zabłocki, Antyczne epicedium i elegia żałobna. Geneza i rozwój, Wrocław 1963, s. 93.
42. S. Zabłocki, Polsko-łacińskie epicedium renesansowe na tle europejskim, Wrocław 1968, s. 7-234.
43. A. Zbylitowski, Lamenty na żałosny pogrzeb... Elżbiety Ligęzianki z Bobrku, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej" 1968, z. 8, s. 5363.
44. J. Żabczyc, Treny żałobne na opłakany akt pogrzebu... Paniej Katarzyny z Suchodol Gołuchowskiej..., [b. m. w.], 1617.

Relation:

Napis

Volume:

IX

Start page:

31

End page:

45

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56633 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Mar 16, 2018

In our library since:

Oct 8, 2015

Number of object content hits:

2 030

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/68713

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information