RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Krasicki do Naruszewicza, Mickiewicz do Lelewela, czyli retorycznie o pisaniu historii

Creator:

Julkowska, Violetta

Date issued/created:

2002

Resource type:

Text

Subtitle:

Napis, Seria VIII (2002)

Publisher:

Wydawnictwo DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Archiwum Filomatów, cz.l: Korespondencja 1815-1823, wyd. J. Czubek, t. 4, Kraków 1913, s. 106-107.
2. W. Borowy, O poezji Mickiewicza, t. 1, Lublin 1958, s. 160.
3. M. Głowiński, Lektura dzieła a wiedza historyczna, w: Dzieło literackie jako źródło historyczne, red. Z. Stefanowska, J. Sławiński, Warszawa 1978, s. 97.
4. A. F. Grabski, Zarys historii historiografii polskiej, Poznań 2000, s. 72-77.
5. Horacy, List do Augusta, tł. S. Stabryła, w: Rzymska krytyka i teoria literatury. Wybór, opr. S. Stabryła, Wrocław 1983 (BN II 207), s. 23-36.
6. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Warszawa 1978, s. 154.
7. V. Julkowska, Retoryka w narracji historycznej Joachima Lelewela, Poznań 1998, s. 159-163.
8. J. Kleiner, Mickiewicz, t. 1, Lublin 1948, s. 266.
9. Korespondencja Ignacego Krasickiego, z papierów L. Bernackiego wyd. i opr. Z. Goliński, M. Klimowicz, R. Wołoszyński, red. T. Mikulski, t. 2, Wrocław 1958, s. 38 (list nr 298).
10. I. Krasicki, Do księdza Adama Naruszewicza koadiutora smoleńskiego, w: idem, Satyry i listy, wst. J. T. Pokrzywniak, opr. i koment. Z. Goliński, Wrocław 1988 (BN I 169), s. 167-176.
11. Kronika życia i twórczości Adama Mickiewicza, lata 1789-1824, red. S. Pigoń, Warszawa 1957, s. 288, 308, 319.
12. J. Lelewel, Dzieje historii, jej badań i sztuki, w: idem, Dzieła, opr. N. Assorodobraj, t. 2, cz. 2, s. 824—825.
13. J. Lelewel, Wstęp do historii powszechnej (wykłady odtworzone z notat studentów), w: idem, Dzieła, opr. N. Assorodobraj, t. 2, cz. l, Warszawa 1964, s. 273.
14. H. Łowmiański, Z działalności dydaktycznej Joachima Lelewela w Uniwersytecie Wileńskim, "Neodidagmata", nr VII, Poznań 1975, s. 42.
15. A. Mickiewicz, Do Joachima Lelewela, w: idem, Wybór poezyj, t. 1, opr. Cz. Zgorzelski, Wrocław 1974 (BN I 6), s. 79-91.
16. A. Naruszewicz, Memoriał względem pisania historii narodowej, w: Historycy o historii. Od Adama Naruszewicza do Stanisława Kętrzyńskiego 1775-1918, opr. M. H. Serejski, Warszawa 1963, s. 27-40.
17. S. Pigoń, Historiozofia młodego Mickiewicza na tle literatury wieku Oświecenia, w: idem, Z epoki Mickiewicza. Studia i szkice, Lwów 1922.
18. R. Pilat, Wiersz A. Mickiewicza do J. Lelewela, "Pamiętnik Literacki" 1887, s. 78-94.
19. J. Topolski, Od Achillesa do Beatrice de Planissolles. Zarys historii historiografii, Warszawa 1998, s. 69-72.
20. A. Witkowska, Historiozoficzna lekcja romantyka. O wierszu "Do Joachima Lelewela", "Pamiętnik Literacki" 1961, z. 3, s. 31.
21. A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 2001, s. 239-240.
22. H. Życzyński, Adam Mickiewicz. I. Młodość, Lublin 1936.

Relation:

Napis

Volume:

VIII

Start page:

91

End page:

106

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56643 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 12, 2015

Number of object content downloads / hits:

2041

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/68778

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information