Obiekt

Tytuł: Rzeczywistość przedstawiona w poezji stanu wojennego

Twórca:

Dębska, Agnieszka

Data wydania/powstania:

1999

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Napis, Seria V (1999)

Wydawca:

Wydawnictwo DiG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm ; Tekst pol.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. Anonim [Krzysztof Karasek], "krew krew na mundurze...", w: Poezja stanu wojennego. Antologia, przyg. Inga [I. Smolka], Jot Em [E. Markiewicz], Spectator [L. Szaruga], London 1982, s. 45.
2. Anonim [Krzysztof Karasek], Pastorałka, w: idem, Sceny z Grottgera i inne wiersze, [Warszawa] 1984, s. 8.
3. Anonim [Krzysztof Karasek], Z Szekspira, w: Poezja stanu wojennego. Antologia, przyg. Inga [I. Smolka], Jot Em [E. Markiewicz], Spectator [L. Szaruga], London 1982, s. 46.
4. S. Barańczak, Norwid nie chce podpisać volkslisty, "Wezwanie" 1983, nr 5.
5. S. Barańczak, Zreprywatyzować mit, w: idem, Przed i po. Szkice o poezji krajowej przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, Londyn 1988, s. 121.
6. Bez tytułu, w: Dziękujemy generale. Wiersze, Warszawa 1982, s. 13.
7. J. Bierezin, Szkic do scen z Grottgera, w: Określona epoka. Nowa Fala 1968-1993, opr. T. Nyczek, Kraków 1994, s. 315.
8. J. Broda, Lipiec-sierpień 1984, w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-1984, opr. S. Stelmachowa [A. Patrzałek, T. Patrzałek], Wrocław 1988, s. 27.
9. E. Bryll, Koronka, w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-1984, opr. S. Stelmachowa [A. Patrzałek, T. Patrzałek], Wrocław 1988, s. 12.
10. E. Bryll, Scena przy ognisku, w: Poezja stanu wojny [wyb. i opr. Z. Zaremba], New York 1983, "Nowy Dziennik", s. 31.
11. "Dziś do Ciebie...", w: Dziękujemy generale. Wiersze, Warszawa 1982, s. 23.
12. A. Fiut, W potrzasku, w: idem, Pytanie o tożsamość, Kraków 1995, s. 174.
13. Gdańska kołysanka dla wnuka Birkuta, w: Zielona wrona. Antologia poezji okresu stanu wojennego, wyb. i opr. D. Dąbrowska, Szczecin 1994, s. 169.
14. Gdyby, w: Poezja stanu wojny [wyb. i opr. Z. Zaremba], New York 1983, "Nowy Dziennik", s. 34.
15. Grudniową nocą, w: "Noc generałów". Zbiór poezji wojennej 13 XII 1981-13 II 1982, [Warszawa] 1982, s. 26.
16. M. Grześ, Kołysanka dla mojego syna, w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-1984, opr. S. Stelmachowa [A. Patrzałek, T. Patrzałek], Wrocław 1988, s. 48.
17. Z. Herbert, Pan Cogito-powrót, w: idem, Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, Wrocław 1992, s. 22.
18. Z. Herbert, Raport z oblężonego miasta, w: idem, Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze, Wrocław 1992, s. 102.
19. L. Herbst, Polska więzienna... 28, w: Poezja stanu wojennego. Antologia, przyg. Inga [I. Smolka], Jot Em [E. Markiewicz], Spectator [L. Szaruga], London 1982, s. 60.
20. L. Herbst, "Szary jesienny świt...", w: Określona epoka. Nowa Fala 1968-1993, opr. T. Nyczek, Kraków 1994, s. 322.
21. J. J. [Joanna Kulmowa], Śnieg rządzi, w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-1984, opr. S. Stelmachowa [A. Patrzałek, T. Patrzałek], Wrocław 1988.
22. T. Jastrun, Do syna, w: Poezja stanu wojennego. Antologia, przyg. Inga [I. Smolka], Jot Em [E. Markiewicz], Spectator [L. Szaruga], London 1982, s. 21.
23. T. Jastrun, Rozbitkowie, w: idem, Biała łąka. Dziennik poetycki 9 listopada-23 grudnia 1982 roku, [Warszawa 1983], Biblioteka Tygodnika Wojennego, [brak numeracji stron].
24. T. Jastrun, Wolność, w: idem, Biała łąka. Dziennik poetycki 9 listopada-23 grudnia 1982 roku, [Warszawa 1983], Biblioteka Tygodnika Wojennego, [brak numeracji stron].
25. M. K., L'ordre règne à Varsovie, w: Poezja stanu wojennego. Antologia, przyg. Inga [I. Smolka], Jot Em [E. Markiewicz], Spectator [L. Szaruga], London 1982, s. 78.
26. A. Kamieńska, Grudzień 1981, w: Poezja stanu wojennego. Antologia, przyg. Inga [I. Smolka], Jot Em [E. Markiewicz], Spectator [L. Szaruga], London 1982, s. 23.
27. K. Karasek, 13 grudnia, w: "Noc generałów". Zbiór poezji wojennej 13 XII 1981-13 II 1982, [Warszawa] 1982, s. 27.
28. "Kinga" [M. Baster-Grząślewicz], Opowieść o silniejszych, w: Idą pancry na "Wujek", "Wybór" z. 1-6, 13 grudnia 1981-17 marca 1982, Kraków [1982], s. 8.
29. A. Kowalska, Z listów cenzurowanych 2, w: Zapomnisz...?, cz. 1: Polska pieta, Kraków 1984, Biblioteka Obserwatora Wojennego, s. 22.
30. R. Krynicki, Twarzą do ściany, w: Określona epoka. Nowa Fala 1968-1993, opr. T. Nyczek, Kraków 1994, s. 318.
31. J. Leszczyna, Kołysanka, w: Dziękujemy generale. Wiersze, Warszawa 1982, s. 19.
32. List do generała, w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-1984, opr. S. Stelmachowa [A. Patrzałek, T. Patrzałek], Wrocław 1988, s. 31.
33. List ukrywającego się działacza NSZZ "Solidarność" do żony, w: Poezja stanu wojny [wyb. i opr. Z. Zaremba], New York 1983, "Nowy Dziennik", s. 25.
34. Mat. [M. Buczkówna], Boże Narodzenie 1981, w: Poezja stanu wojennego. Antologia, przyg. Inga [I. Smolka], Jot Em [E. Markiewicz], Spectator [L. Szaruga], London 1982, s. 81.
35. Cz. Miłosz, Szlachetność, niestety, "Kultura", Paryż 1984, nr 9, s. 12.
36. Mniejsze zło, w: Idą pancry na "Wujek", "Wybór" z. 1-6, 13 grudnia 1981-17 marca 1982, Kraków [1982], s. 44.
37. Moim synom, w: Idą pancry na "Wujek", "Wybór" z. 1-6, 13 grudnia 1981-17 marca 1982, Kraków [1982], s. 25.
38. M. Mokotowski [R. Bratkowski], Gdy upiory grasują, rozum się budzi, "Wezwanie" 1982 nr 1, s. 74.
39. Pamięci górników zabitych w kopalni Wujek w Polsce w grudniu 1981 r., w: Idą pancry na "Wujek", "Wybór" z. 1-6, 13 grudnia 1981-17 marca 1982, Kraków [1982], s. 10.
40. "Po calutkim świecie chodził kiedyś Bóg...", w: Zielona wrona. Antologia poezji okresu stanu wojennego, wyb. i opr. D. Dąbrowska, Szczecin 1994, s. 97.
41. J. Polkowski, Hymn, Poezja stanu wojennego. Antologia, przyg. Inga [I. Smolka], Jot Em [E. Markiewicz], Spectator [L. Szaruga], London 1982, s. 63.
42. J. Polkowski, Wolny, w wolnym kraju, w: Poezja stanu wojennego. Antologia, przyg. Inga [I. Smolka], Jot Em [E. Markiewicz], Spectator [L. Szaruga], London 1982, s. 63.
43. Robotnicza Rota, w: Poezja stanu wojny [wyb. i opr. Z. Zaremba], New York 1983, "Nowy Dziennik", s. 70.
44. "Ruina, kurz, popioły, dym...", w: Idą pancry na "Wujek", "Wybór" z. 1-6, 13 grudnia 1981-17 marca 1982, Kraków [1982], s. 39.
45. Styczeń 82, w: Idą pancry na "Wujek", "Wybór" z. 1-6, 13 grudnia 1981-17 marca 1982, Kraków [1982], s. 40.
46. L. Szaruga, Jeszcze raz, w: Poezja stanu wojennego. Antologia, przyg. Inga [I. Smolka], Jot Em [E. Markiewicz], Spectator [L. Szaruga], London 1982, s. 26.
47. Tadeusz Zygmunt [P. Mossakowski], Gdzie się podziały moje drzwi?, w: Na skrzyżowaniu Azji i Europy. Wiersze polskie 1980-1984, opr. S. Stelmachowa [A. Patrzałek, T. Patrzałek], Wrocław 1988, s. 13.
48. Te Jot [T. Jastrun], Do syna, w: Poezja stanu wojennego. Antologia, przyg. Inga [I. Smolka], Jot Em [E. Markiewicz], Spectator [L. Szaruga], London 1982, s. 20.
49. Te Jot [T. Jastrun], Tajne spotkanie z M., w: Poezja stanu wojny [wyb. i opr. Z. Zaremba], New York 1983, "Nowy Dziennik", s. 21.
50. Trzynasty grudnia, w: Zapomnisz...?, cz. 1: Polska pieta, Kraków 1984, Biblioteka Obserwatora Wojennego, s. 2.
51. W. Woroszylski, Brzuch Barbary, w: idem, Lustro. Dziennik internowania. Tutaj, London 1984, s. 43.
52. W. Woroszylski, Byle do wiosny, w: idem, Lustro. Dziennik internowania. Tutaj, London 1984, s. 48.
53. A. Zagajewski, Petit, w: Idą pancry na "Wujek", "Wybór" z. 1-6, 13 grudnia 1981-17 marca 1982, Kraków [1982], s. 27.
54. A. Zagajewski, Wigilia 81, w: Poezja stanu wojennego. Antologia, przyg. Inga [I. Smolka], Jot Em [E. Markiewicz], Spectator [L. Szaruga], London 1982, s. 17.
55. A. Zagajewski, Żelazo, w: Poezja stanu wojennego. Antologia, przyg. Inga [I. Smolka], Jot Em [E. Markiewicz], Spectator [L. Szaruga], London 1982, s. 16.
56. K. Zawrat [L. Szaruga], Słowo wstępne, w: Poezja stanu wojennego. Antologia, przyg. Inga [I. Smolka], Jot Em [E. Markiewicz], Spectator [L. Szaruga], London 1982, s. 9.

Czasopismo/Seria/cykl:

Napis

Tom:

V

Strona pocz.:

333

Strona końc.:

346

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:56910 ; 1507-4153

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2795 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2015-11-10

Liczba wyświetleń treści obiektu:

433

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/69887

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji