RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: "Początki królów rzymskich" Jana Achacego Kmity przekładem?

Creator:

Wójcicki, Jacek

Date issued/created:

1998

Resource type:

Text

Subtitle:

Napis, Seria IV (1998)

Publisher:

Wydawnicwto DiG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Pol. text

Type of object:

Journal/Article

References:

1. J. Bielawski, Klasyczna literatura arabska. Zarys, Warszawa 1995, s. 192, 207.
2. B. Biliński, Italia i Rzym Jana Kochanowskiego (Poeta między konwencją, autopsją i historiozofią), w: Jan Kochanowski i epoka renesansu. W 450 rocznicę urodzin poety 1530-1980, red. T. Michałowska, Warszawa 1984, s. 216-217.
3. W. Borowy, Scots in Old Poland, Edinburgh and London 1941, s. 20.
4. S. Ciampi, Bibliografia critica delle antiche reciproche corrispondenze... dell'talia colla Russia, colla Polonia ed altre parti settentrionali..., t. 1, Firenze 1834, s. 86-87.
5. M. Cytowska, Nowe uwagi o Żywotach królów polskich Klemensa Janickiego, w: Europejskie związki literatury polskiej, Warszawa 1969, s. 77-88.
6. M. Cytowska, U źródeł Łowu Dyjanny Jana Achacego Kmity, "Meander" XVII, 1962 z. 4, s. 215-223.
7. M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres augustowski, Warszawa 1990, s. 589-634.
8. M. Cytowska, H. Szelest, Literatura rzymska. Okres cesarstwa, Warszawa 1992, s. 505-517.
9. M. Cytowska, Z. Wojas, Kmita Jan Achacy, w: Polski słownik biograficzny, t. 13, Wrocław 1967, s. 93-94.
10. Diccionario de historia de España, red. G. Bleiberg, t. 1, Madrid 1968, s. 12-15.
11. Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 1: Wiek XV—XVI, red. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław 1983 (Książka w Dawnej Kulturze Polskiej, t. 10), s. 264-283.
12. K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 19, Kraków 1903, s. 325-326, 328.
13. B. Górska, Wstęp, w: J. Głuchowski, Ikones książąt i królów polskich. Reprodukcja fototypiczna wydania z 1605 r., opr. B. Górska, Wrocław 1979, s. XI-XV.
14. M. Grant, Mity rzymskie, przeł. Z. Kubiak, Warszawa 1978, s. 120.
15. J. S. Gruchała, "Aratus" Jana Kochanowskiego — warsztat filologiczny poety, Kraków 1989, s. 38-39, 63-65, 148.
16. J. Hauziński, Burzliwe dzieje kalifatu bagdadzkiego, Warszawa-Kraków 1993, s. 70-72.
17. S. Helsztyński, Rozprawa o "Królu Learze", w: idem, Moje Szekspiriana, Warszawa 1964, s. 97-98.
18. Herodot, Dzieje, przeł. i opr. S. Hammer, t. 1, Warszawa 1959, s. 71-78.
19. R. K. Hitti, Dzieje Arabów, przeł. W. Dembski, M. Skuratowicz, E. Szymański, Warszawa 1969, s. 235-236, 423-427.
20. M. Jaczynowska, Historia starożytnego Rzymu, Warszawa 1974, s. 27-28.
21. K. Janicki, Carmina. Dzieła wszystkie, opr. J. Krokowski, J. Mosdorf, przeł. E. Jędrkiewicz, Wrocław 1966, s. 389.
22. Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVI, opr. M. Bohonos, Wrocław 1965, s. 354 poz. 1288, s. 355 poz. 1291.
23. Kronika Eutropiusza zacnego historyka państwa ze wszech wielkiego... z łacińskiego na polski przełożona przez Erasmusa Glicznera..., Grodzisk, Melch. Neringk, 1581.
24. Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1997, s. 560.
25. R. Leszczyński, Andreas Loeaechius (Andrew Loech), w: Polski słownik biograficzny t. 17, Wrocław 1972, s. 511-512.
26. R. Leszczyński, [rec. z:] J. Sokołowska, Pech renesansu, Warszawa 1959, "Pamiętnik Literacki" LII, 1961, z. 4, s. 643-644.
27. S. Łoś, Świat historyków starożytnych, Kraków 1968, s. 68—104.
28. N. Machiavelli, Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza, tł. K. Żaboklicki, w: idem, Wybór pism, opr. K. Żaboklicki, wst. J. Malarczyk, Warszawa 1972, s. 231-623.
29. J. Maślanka, Literatura a dzieje bajeczne, Warszawa 1990, s. 19.
30. R. A. Nicholson, A Literary History of the Arabs, Cambridge 1956, s. 405-407, 417-418.
31. Paulys Real-Encycklopädie der classischen Altertumswissenschaft, 2. Reihe, 5. Halbband, Stuttgart 1927, szp. 611-613, sub. nom. Skoda, Skotos.
32. J. Pelc, Obraz—słowo—znak. Studium o emblematach w literaturze staropolskiej, Wrocław 1973, s. 81-91.
33. F. Pepłowski, "Vitae regum Polonorum" Klemensa Janickiego w przekładzie Jana Achacego Kmity, "Pamiętnik Literacki" LXXI 1980, z. 4, s. 201-215.
34. D. Quirini-Popławska, Żupnicy krakowscy Lorenzo Justimonti i Giovanni Battista Cecchi (Przyczynki archiwalne), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego" 469: Prace Historyczne z. 56, s. 147-156.
35. J. Strzelczyk, Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy, Warszawa 1987, s. 342.
36. W. Strzelecki, Wstęp, w: T. Liwiusz, Dzieje od założenia miasta Rzymu (Wybór), przeł. i opr. W. Strzelecki, Wrocław 1955 (BN II 77), s. LIX.
37. U. Szumska, Anglia a Polska w epoce humanizmu i reformacji (Związki kulturalne), Lwów 1938, s. 128-129.
38. J. Ślaski, Jan Achacy Kmita a literatura włoska (Kilka rysów do portretu wierszopisa z pogranicza renesansu i baroku), "Przegląd Humanistyczny" 1984, z. 5/6, s. 77 i przyp. 41.
39. Trymachia Jana Szemeta, Kraków, Druk. Łazarzowa, 1584. 4°, s. 10.
40. M. Tuñon de Lara, J. Valdeón Baruque, A. Domínguez Ortiz, Historia Hiszpanii, przeł. S. Jędrusiak, Kraków 1997, s. 66-79.
41. T. Ulewicz, Kochanowski Andrzej z Baryczy h. Korwin, w: Polski słownik biograficzny, t. 13, Wrocław 1967, s. 179-180.
42. Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, red. E. Wipszycka, t. 1, Warszawa 1979, s. 70-71.
43. M. Włodarski, Walka Pigmejów z żurawiami. Na tropie utworu poprzedzającego poemat Jana Achacego Kmity, "Ruch Literacki" XVI, 1975 z. 5, s. 323-326.
44. J. Wójcicki, Pierwsze polskie tłumaczenie "Bukolik" Wergiliusza. W czterechsetlecie nadania "Pasterskich rozmów" J. A. Kmity (1588-1988), "Meander" XLV 1990, z. 1, s. 38-42.

Relation:

Napis

Volume:

IV

Start page:

19

End page:

36

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:56990 ; 1507-4153

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2795 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Dec 2, 2015

Number of object content downloads / hits:

811

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/69900

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information