RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The Great Polish Dictionary. Principles of creation

Creator:

prof.dr hab. Piotr Żmigrodzki

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Place of publishing:

Kraków

Description:

77 pp.

Type of object:

Book/Chapter

References:

1. Batko-Tokarz B., 2008. Tematyczny podział słownictwa w Wielkim słowniku języka polskiego, Nowe studia leksykograficzne, t. 2, red. P. Żmigrodzki, R. Przybylska, Lexis, Kraków.
2. Bednarek A., Grochowski M., 1993. Zadania z semantyki językoznawczej, Toruń.
3. Grochowski M., 1982. Zarys leksykologii i leksykografii, Toruń.
4. Grochowski M. 1994. Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
5. Grochowski M., 1997. Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
6. Mańczak W., 1956. Ile rodzajów jest w polskim, „Język Polski" XXXVI, s. 116—121.
7. Polański K., red., 1980-1992. Słownik syntaktyczno-generatywny czasowników polskich, t. 1-4, Ossolineum, Wrocław; t. 5. Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków.
8. SGJP: Słownik gramatyczny języka polskiego, Z. Saloni, W. Gruszczyński, M. Woliński, R. Wołosz. Wiedza Powszechna, Warszawa 2007.
9. SJPDor: Słownik języka polskiego, pod red. W. Doroszewskiego, t. 1-11, PWN, Warszawa 1958-1969.
10. USJP: Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, t. 1-5, PWN, Warszawa 2003.
11. WSPP: Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
12. Żmigrodzki P., 2009. Wprowadzenie do leksykografii polskiej, Wydawnictwo UŚ, Katowice, s. 79-81.

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.17651/WSJP.1 ; oai:rcin.org.pl:53406

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Polish Language of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Polish Language PAS

Access:

Closed

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information