Object

Title: Organizacja, majątek i życie codzienne w Bursie Szołdrskich w Poznaniu w latach 1653-1780 = The organization, property and everyday life of the Szołdrski family Boarding House in Poznań in the years 1653–1780

Creator:

Nowicki, Michał (pedagog)

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 61. Nr 3 (2013)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Book/Chapter

References:

Dumanowski J. 2003. Inwentarze wielmożnych i urodzonych. Konsumpcja szlachty wielkopolskiej w XVIII w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 51, 257-272.
Dumanowski J. 2006. Świat rzeczy szlachty wielkopolskiej w XVIII wieku. Toruń.
Dumanowski J. 2010. Meble w dworach wielkopolskich w XVIII wieku: materialne ramy przestrzeni prywatnej i społecznej. In M.R. Pauk and M. Saczyńska (eds) Dom, majątek, klient, sługa. Manifestacja pozycji elit w przestrzeni materialnej i społecznej. Warszawa, 201-212.
Główka J. 2004. Zasobność domów mieszczan kieleckich na podstawie księgi Rady Miejskiej z końca XVIIII w. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 52, 85-92.
Justyniarska- Chojak K. 2004. Inwentarze pośmiertne z ksiąg miejskich Sandomierza z XVII wieku, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 52, 37-50.
Kadulska I. 2006. Kłopoty uczniowskiego mundurka. O codzienności w oświeceniowej szkole. In S. Achremczyk (ed.) Między barokiem a oświeceniem. Radości i smutki dnia codziennego . Olsztyn.
Klonder A. 1995. Wyżywienie ubogie i dostatnie w miastach Prus Królewskich w XVII wieku. Etnografia Polska 39, 181-212.
Kowalska-Lewicka A. 1967. Tradycyjne serowarstwo w Polsce. Wrocław.
Kuchowicz Z. 1966. Wpływ odżywiania na stan zdrowotny społeczeństwa polskiego w XVIII wieku, Łódź.
Majewski D. 2012. Życie codzienne kleryków w seminarium w Płocku w XVIII i pierwszej połowie XIX wieku. Nasza Przeszłość 117, 63-76.
Nowacki J. 2006. Dzieje Seminarium Duchownego w Poznaniu w latach 1564-1939.Poznań.
Nowicki M. 2008. Stan badań nad dziejami Akademii Lubrańskiego. Biuletyn Historii Wychowania 24, 107-120.
Nowicki M. 2010. Fundatio Orzełkoviana – przyczynek do dziejów wielkopolskich fundacji stypendialnych okresu staropolskiego. Biuletyn Historii Wychowania 26, 81-86.
Nowicki M. 2011. Akademia Lubrańskiego. In D. Żołądź- Strzelczyk and R. Witkowski (eds.) Wokół jezuickiej fundacji uniwersytetu z 1611 roku. Poznań, 49-60.
Piechnik L. 1969. Działalność jezuitów na polu szkolnictwa w Poznaniu w XVI w. , Nasza Przeszłość 30, 171-210.
Piechnik L. 1976. Jezuickie seminaria diecezjalne w Polsce (1564-1773). Collectanea Theologica 40, 45-69.
Piechnik L. 1984. Seminarium diecezjalne w Poznaniu w latach 1564-1616. Nasza Przeszłość 61, 93-109.
Rusiński W. 1988. Życie codzienne w Kaliszu w dobie Oświecenia. Poznań.
Siciński A. 1976. Styl życia – problemy pojęciowe i teoretyczne . In A Siciński (ed.) Styl życia. Koncepcje i propozycje. Warszawa , 15.
Szczygielski W. 1965. Gospodarka stawowa na ziemiach południowo-zachodniej Rzeczypospolitej w XVI – XVIII w. Łódź.
Wendland E. 2008. Kawa, herbata i czekolada: nowe napoje XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej - ich wpływ na życie codzienne. Toruń.
Więcławski B. 1989. Zaopatrzenie i konsumpcja w Poznaniu w drugiej połowie XVIII wieku. Warszawa, Poznań.
Żołądź-Strzelczyk D. 1997. Powstanie i rozwój szkół jezuickich w Poznaniu w okresie do kasacji zakonu w 1773 roku. Kronika Miasta Poznania 4, 7-16.
Żołądź- Strzelczyk D. 2003. Groch z kapusta i krupy z olejem , czyli co i jak jadano w Poznaniu od XVI do XVIII wieku. Kronika Miasta Poznania 71, 38-49.
Żołądź – Strzelczyk D. 2010. Bezecne stowarzyszenie i inne rozrywki uczniów jezuickich. In. A.Odrzywolska- Kidawa (ed.) Klio viae et invia. Opuscula Marco Cetwiński dedicata. Warszawa, 513.
Żołądź- Strzelczyk D. and Kabacińska-Łuczak K. 2012.Codziennośc dziecięca opisana słowem i obrazem od XVI do XVIII wieku. Warszawa.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

61

Issue:

3

Start page:

391

End page:

408

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54982 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information