Object

Title: Konflikty w rodzinach mieszkańców miast Wołynia w świetle testamentów z XVII wieku

Creator:

Biłous, Natalia

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 61 Nr 2 (2013)

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Aftanazy R. 1988. Materiały do dziejów rezydencji, V: Dawne województwo wołyńskie. Warszawa, 366-386
Biłous N. 2011. Testamenty mieszkańców miasta Ołyki z lat 1660-1670. „Kw.HKM”, R. LIX, nr 3-4, 347-362
Delimata M., Prawo rodzinne w pracach Bartłomieja Groickiego (około 1534-1605). In Społeczeństwo staropolskie…, t. III, 30
Groicki B. 1954. Artykuły prawa magdeburskiego. wyd. K. Koranyi. Warszawa, 5-23
Pielas J., Wdowa-matka a kwestie majątkowe w rodzinach szlachty koronnej w XVII wieku, tamże, 171-193
Polak T. 1997. Zamki na kresach: Białoruś, Litwa, Ukraina. Warszawa, 188-189
Radliński I. 1881. Dubno. In Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. 2. Warszawa, 194-197
Stecki T.-J. 1880. Miasto Równe. Warszawa
Surdacki M., Rodzina i jej problemy w Urzędowie w czasach staropolskich, tamże, 227-243
Tomkiewicz S. 1923. Ołyka, Prace Komisji Historii Sztuki. Kraków, t. 3, 3
Wilczek-Karczewska M., Konflikty rodzinne na tle majątkowym w świetle wielkopolskich inwentarzy i testamentów z XVII wieku. Zarys problematyki, tamże, 149-169
Zielecka W. 2009. Prawo i praktyka testowania w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI i XVII wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, LXI, z. 1, 77
Źródła Dziejowe, wyd. A. Jabłonowski, t. 19: Ziemie Ruskie, Wołyń i Podole, Warszawa 1889, 24, 120
Компан О. 2007. Міста України в другій половині ХVІІ ст., Матеріали до біографії,. Кieb, 110-136
Поліщук Я. 1998. Рівне: мандрівка крізь віки. Нариси історії міста. Рівне
Терський С. 2001. Олика: історичний нарис. Львів, 31-33
Баранович О. 1930. Залюднення Волинського воєводства у першій половині ХVІІ ст., Kieb, 75-76
Александрович В. 2007. Інвентарі Олицького замку ХVІІ-ХVІІІ століть. Луцьк

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

61

Issue:

2

Start page:

317

End page:

325

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54861 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information