Object

Title: Mowy katolików i ewangelików na pogrzebach biskupów Eustachego Wołłowicza i Marcjana Tryzny

Creator:

Jarczykowa, Mariola

Date issued/created:

2013

Resource Type:

Article

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 61 Nr 2 (2013)

Contributor:

Szymańska, Izabela. Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

References:

Barłowska M. 2008. Ossoliński, Moskorzowski, Sarbiewski – mowy pogrzebowe. Teksty w dialogu. Katowice, 89
Bartoszewicz J., 1861. Eustachy Wołłowicz, biskup wileński, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 71, 39
Biskupstwo wileńskie od jego założenia aż do dni obecnych, zawierające dzieje i prace biskupów i duchowieństwa diecezji wileńskiej [...], oprac. J. Kurczewski. Wilno 1912, 83-84
Nitecki P. 2000. Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999. Słownik biograficzny, wyd. 2. Warszawa, 454
Nowaszczuk J. 2007. Miejsca wspólne łacińskich epitafiów epoki renesansu. Szczecin, 240
Nowaszczuk J. 2011. Renesansowe epitafia biskupów, „Pamiętnik Literacki”, CII, z. 4, 30
Pfeiffer B. 2002. Caelum et regnum. Studia nad symboliką państwa i władcy w polskiej literaturze i sztuce XVI i XVII stulecia. Zielona Góra, 193
Platt D. 1992. Kazania pogrzebowe z przełomu XVI i XVII wieku. Z dziejów prozy staropolskiej. Wrocław, 131
Radziwiłł A.S. 1980. Pamiętnik o dziejach w Polsce, t. 2, przeł. i oprac. A. Przyboś and R. Żelewski. Warszawa,360, 363
Sawicki M. S. , Żałoba białych Lilii Tryznańskich..., k. B4v-C1r., k. B3v-B4r., k. C1v., k. A1v
Skwara M. 1999. O dowodzeniu retorycznym w polskich drukowanych oracjach pogrzebowych XVII wieku.Szczecin, 377-378, 547-551
Tazbir J. 2000. Państwo bez stosów i inne szkice. Prace wybrane, t. 1. S. Grzybowski (ed.). Kraków, 135
Wisner H. 2006. Wyznanie w życiu politycznym i społecznym szlachty litewskiej. Czasy Zygmunta III, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, L, 137-138

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

61

Issue:

2

Start page:

361

End page:

368

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54865 ; 0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information