Obiekt

Tytuł: The armament of polish mercenary infantry in the first part of the 16th century

Twórca:

Bołdyrew, Aleksander

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 27 (2014)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Miejsce wydania:

Łódź

Opis:

il. ; 29 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Abstrakt:

The armament of Polish mercenary infantry in the first part of the 16th century was discussed on the basis of preserved source materials, mostly manuscripts. Much attention was paid to the users of the weapon, their territorial and social origin, and the role of military formations of foot soldiers in the battles discussed both, from the point of view of tactics and strategy. Numerous armatures were used at that time, for instance spear, pavise, rifles and badges. At least three changes in armament were observed which resulted from the conditions of the battlefield. The trial to give direction to further research of this issue was made

Bibliografia:

Biskup M. 1967. Trzynastoletnia wojna z Zakonem Krzyżackim 1454-1466. Warszawa
Bodniak S. 1931. Hetman Florjan Zebrzydowski o porządku żołnierskim. „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 4 (1), 295-305
Bołdyrew A. 2011. Piechota zaciężna w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku. Warszawa
Bołdyrew A. 2011. Arkebuzy w wojsku polskim w pierwszej połowie XVI w. (w świetle rejestrów popisowych piechoty zaciężnej). In: T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak and T. Nowak (eds.), In tempore belli et pacis. Ludzie – miejsca – przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej. Warszawa, 539-550
Bołdyrew A. 2011. Pawęże w wojsku polskim w pierwszej połowie XVI w. (w świetle rejestrów popisowych piechoty zaciężnej). In: O. Ławrynowicz, J. Maik and P. A. Nowakowski (eds.), Non sensistis gladios. Studia ofiarowane Marianowi Głoskowi w 70. rocznicę urodzin. Łódź, 49-78
Bołdyrew A. 2013. The Changes of Offensive Armament of Polish Mercenary Infantry in the First Part of the 16th Century and their Influence on the Tactic’s of the Unit. In: L. Marek (ed.), Weapons bring peace? Warfare in medieval and early modern europe. Wratislavia Antiqua 18. Wrocław, 221-227
Ciosiński H. 1997. O zamku kołowym. „Dawna Broń i Barwa” 12 (16), 13-15
Czołowski A. 1931. Bitwa pod Obertynem 22 VIII 1531. Lwów
Górski K. 1893. Historia piechoty polskiej. Kraków
Grabarczyk T. 2000. Piechota zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku. Łódź
Konieczny K. 1964. Ręczna broń palna w Polsce w XV i XVI. „Muzealnictwo Wojskowe” 2, 167-237
Kukiel M. 1929. Zarys historii wojskowości w Polsce. Kraków
Oakeshott E. 2000. European Weapons and Armour. From the Renaissance to the industrial Revolution. Woodbridge
Plewczyński M. 2001. Polska technika wojskowa w XVI wieku. In: J. Wojtasik (ed.), Studia z dziejów polskiej techniki wojskowej od XVI do XX wieku. Warszawa
Spieralski Z. 1965. Wojskowość polska w okresie odrodzenia 1454-1576. In: J. Sikorski (ed.), Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku 1864 1. Warszawa, 244-351
Wimmer J. 1978. Historia piechoty polskiej do roku 1864. Warszawa

Czasopismo/Seria/cykl:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Tom:

27

Strona pocz.:

79

Strona końc.:

85

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54820 ; 0860-0007

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 368 ; IAiE PAN, sygn. P III 348 ; IAiE PAN, sygn. P III 349 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji