Obiekt

Tytuł: Dwór łowiecki Wazów w Białowieży w świetle źródeł pisanych i badań archeologicznych

Inny tytuł:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 62 Nr 1 (2014)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

il. ; 24 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Bibliografia:

Antczak A. 2002. Puszcza Białowieska i okolice. Białystok.
Bajko P. 2001. Zarys dziejów. Białowieża.
Davies N. 1999. Boże igrzysko. Historia Polski. Kraków.
Bednarska – Ruszajowa K. 1976. Michał Hieronim Juszyński –bibliograf i bibliofil. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 26, 69-92.
Geresz J. 2006. Wybitni Podlasiacy. Z dziejów Podlasia 34.
Góralska M. 1994. Fragment księgozbioru Michała Hieronima Juszyńskiego w Bibliotece Ossolineum. Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 5, 161-180.
Januszek A. 2006. Rezydencja królewska w Niepołomicach w czasach panowania Zygmunta Augusta 1548-1572. Lublin.
Jędrzejewska B. and Samojlik T. 2004. Kontrakty Jana III Sobieskiego z lat 1675-1686 w sprawie dzierżawy i użytkowania Leśnictwa Białowieskiego . Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 52, 321-330.
Kossak S. 2001. Saga Puszczy Białowieskiej . Warszawa.
Luterbacher J. et al. 2001. The late Maunder Minimum (1675-1715) – a key period for studying decadal scale climatic change in Europe. Climatic Change 49, 441-462.
Maroszek J. 2000. Pogranicze Litwy i Korony w planach króla Zygmunta Augusta . Białystok.
Ochman-Staniszewska S. 2006. Dynastia Wazów w Polsce. Warszawa.
Sahanowicz H. 2002.Historia Białorusi. Od czasów najdawniejszych do końca XVIII wieku. Lublin.
Samojlik T. and Jędrzejewska B. 2004. Użytkowanie Puszczy Białowieskiej w czasach Jagiellonów i jego ślady we współczesnym środowisku leśnym. Sylwan 148, 37-50.
Samojlik T.2006. Łowy i inne pobyty królów polskich i wielkich książąt litewskich w Puszczy Białowieskiej w XV- XVI wieku. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 54, 293-305.
Wisner H. 2002. Rzeczpospolita Wazów . Czasy Zygmunta III i Władysława IV. Warszawa.
Wiśniewski J. 1977. Osadnictwo wschodniej białostocczyzny . Acta Baltico-Slavica 11, 18.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Tom:

62

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

73

Strona końc.:

90

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł - komunikat o wynikach badań

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54956 ; 0023-5881

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 329 ; IAiE PAN, sygn. P 330 ; IAiE PAN, sygn. P 331 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji