Obiekt

Tytuł: The International Committee for the Study of Carpathian Folk Culture

Twórca:

Godyń, Maria

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Ethnologia Polona 35 (2014)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Artykuł przedstawia dokonania instytucji o międzynarodowym i interdyscyplinarnym charakterze, jaką jest Międzynarodowa Komisja do Badania Kultury Ludowej w Karpatach (MKKK). Historia jej działalności sięga lat 50. XX wieku. W artykule autorka omawia pierwsze lata działalności MKKK, projekt trzech najważniejszych założeń badawczych, wytypowanych do międzynarodowych, syntetycznych opracowań tradycyjnej architektury ludowej, pasterstwa wysokogórskiego i folkloru zbójnickiego. Omówiony jest przy tym schemat prac międzynarodowych zespołów autorskich, struktura organizacyjna MKKK, naj¬ważniejsze konferencje, a ponadto efekty prac zespołowych, informacje o publikacjach oraz o kolejno podejmowanych tematach. W dalszej części tekstu znajdują się informacje o wznowieniu działalności przez Komisję po przerwie, spowodowanej politycznymi, ekonomicznymi i społecznymi zmianami, jakie nastąpiły w krajach członkowskich po upadku systemu komunistycznego

Bibliografia:

Botik J. 1981. Bilans dwudziestoletniej działalności Czechosłowackiej Sekcji MKKKB. Etnografia Polska 25 (2), 55–60
Burszta J. 1981. Otwarcie obrad. Etnografia Polska 25 (2), 31–35
Dobrowolski K. 1960. Studia nad kulturą pasterską w Karpatach Północnych. Wierchy 29, 7–51
Dobrowolski K. 1961. The pastoral culture of the Carpathians and the Balkans as a subject for international scientific co-operation. Carpatica 1, 7
Dorywalska E. 1969. Gospodarka na polanach i wypas szałaśniczy w Żabnicy powiat Żywiec. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna 13, 85–130
Duszeńko-Król E. and Heller K. 1988. Prokes–baza danych o źródłach archiwalnych dotycząca kultury ludowej Karpat Polskich. Etnografia Polska 32 (2), 95
Földes L. 1981. Praca Węgierskiej Sekcji MKKKB. Etnografia Polska 25 (2), 61–62
Frolec V. 1972. Preference. Carpatica 4 (1–2), 7
Frolec V. 1981. Dwadzieścia lat działalności Międzynarodowej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach i na Bałkanach (MKKKB). Etnografia Polska 25 (2), 35–45
Frolec V. 1981. Architektura ludowa w Karpatach i przyległej części Bałkanów (problematyka syntezy). Etnografia Polska 25 (2), 97–102
Gašparíková V. and Stano P. 1988. Nationale Synthesenals vorbeidingung zu einem Gesamtwerk über die Räubertraditionen. Carpatobalcanica 17 (1), 21–27
Gašparíková V. and Stano P. (eds.) 1984. Bibliographia Etnographica Carpatobalcanica. Folklõrni tradice o zbojnících3. Brno
Gašpáríkova V., Putilov B., Külös I. and Szabó P. (eds.) 2002. Геройилизбойник: Oбраз разбойника в фолклоре Карпатско горегиона (Heroes or Bandits: Outlow Traditions in the Carpathian Region). Budapest
Gładysz M. 1961. Konferencja w sprawie utworzenia międzynarodowej Komisji Badań kultury Ludowej w Karpatach. Etnografia Polska 4, 339–343
Gładysz M. 1962. Zarys planu działalności i organizacji Międzynarodowej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach. Etnografia Polska 6, 15–38
Gładysz M. 1965. Międzynarodowa Konferencja poświęcona badaniom kultury ludowej w Karpatach. Etnografia Polska 9, 440–450
Gładysz M. 1981. Jubileuszowa Konferencja Międzynarodowej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach i na Bałkanach (1959–1979). Etnografia Polska 25 (2), 27–30
Gładysz M. 1981. Z działalności Polskiej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach. Etnografia Polska 25 (2), 71–78
Gładyszowa M. 1969. Międzynarodowa Konferencja w sprawie badań kultury ludowej w Karpatach. Etnografia Polska 13 (2), 250–261
Gładyszowa M. 1980. O projekcie syntetycznego opracowania architektury ludowej na obszarze karpacko-bałkańskim. Etnografia Polska 24 (1), 321–323
Gładyszowa M. and Tylkowa D. 1982. Konferencja poświęcona badaniom kultury ludowej w Karpatach i na Bałkanach. Etnografia Polska 26 (1), 229–301
Godula R. 1989. Rola Mieczysława Gładysza w badaniach kultury ludowej Karpat. Etnografia Polska 33 (2), 115–136
Godyń M. 2002. Międzynarodowa Komisja do badania Kultury Ludowej w Karpatach. Unpublished master’s thesis, typescript, the Archive of the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology of the Jagiellonian University in Kraków, no. 566
Godyń-Wrzesień M. 2005. Zarys historii Międzynarodowej Komisji do Badania Kultury Ludowej w Karpatach. Lud 89, 237–252
Hermanowicz-Nowak K. 1989. Badania Karpackie w Pracowni Etnografii ZE IHKM PAN w Krakowie. Kontynuacja kierunku zainicjowanego przez prof. Mieczysława Gładysza. Etnografia Polska 33 (2), 151–156
Jostowa W. 1972. Pasterstwo na Orawie Polskiej. Wrocław
Kopczyńska-Jaworska B. 1961. Investigation de 1960 sur le chalet dans les Carpates Polonaises. Carpatica 2 (1–2), 21–34
Kopczyńska-Jaworska B. 1969. Tradycyjna gospodarka sezonowa w Karpatach Polskich. Wrocław
Kopczyńska-Jaworska B. 1981. Dyskusyjne problemy syntezy badań nad pasterstwem wysokogórskim. Etnografia Polska 25 (2), 85–96
Kopczyńska-Jaworska B. (ed.) 1984. Bibliographia Etnographica Carpatobalcanica. Pastýřska kultura 2. Brno
Kowalska-Lewicka A. 1980. Hodowla i pasterstwo w Beskidzie Sądeckim. Kraków
Kutrzeba-Pojnarowa A. 1963. Konferencja Międzynarodowej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach (Smokowiec 17–20.10.1962 r.). Etnografia Polska 7, 492–494
Langer J. 1986. Projekt. Carpatobalcanica 15 (1), 15–24
Langer J. 1987. Projekt. Carpatobalcanica 16 (1), 23–39
Midura F. 1981. Odnowa zabytków kultury Ludowej w Karpatach Polskich (z działalności Podkomisji Muzealnej Polskiej Komisji MKKKB). Etnografia Polska 25 (2), 79–83
Nizińska I. 1959. Bania nad kulturą Podhala w latach 1951–1956. Lud 44, 500–512
Parikowa M. 1985. Slovenský Národnopis 33 (4), 782
Parikowa M. 1987. Carpatobalcanica 26 (1), 40–50
Pátková J. 1960. Les premieres deliberations en vue de la collaboration dans les etudes de la civilisation carpatique. Carpatica 1, 12
Pátková J. 1963. La creation de la subcommision pour les artes figuratifs, la production et les wetiers populaires. Carpatica 3, 7
Podolák J. 1982. Tradičnė ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava
Primowski A. 1981. Z działalności Bułgarskiej Sekcji MKKKB. Etnografia Polska 25 (2), 53–54
Putilov B. 1979. Konzeption für eine internationale Kollektivarbeit “Die Räuber- / Heiducken- / Lieder der slawisch-karpatisch-balkanischen Region vom Ende des 16. bis zum Beginn des 19 Jahrhunderts”. Carpatobalcanica 9 (1–2), 14–21
Robotycki C. 1979. Archiwalne materiały ludoznawcze z teki redakcyjnej Juliusza Zborowskiego. Rocznik Podhalański Wydawnictwa Muzeum Tatrzańskiego im. T. Chałubińskiego 2. Kraków–Zakopane, 171–177
Robotycki C. (ed.) 1995. Badania porównawcze i baza danych o źródłach etnograficznych do kultury ludowej Karpat. In Układ słów kluczowych dla bazy danych o źródłach etnograficznych 343 (Varia). Kraków, 5–9
Slavkovsky P. 1988. Die Internationale Konferenz der MKKKB in Warna. Carpatobalcanica 17 (1). Bratislava, 10–14
Staszczakówna Z. 1959. Protokół z XXXI Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Konferencji Podhalańskiej w Zakopanem (w dn. 26–29 września 1956 r.). Lud 44, 512–522
Szromba-Rysowa Z. 1986. Mieczysław Gładysz (1903–1984). Etnografia Polska 30 (1), 220–222
Štika J. 1997. Chov dobytka. In Těšinsko. Rožnov, 140–179
Tylkowa D. (ed.) 1981. Bibliographia Etnographica Carpatobalcanica. Lidová Architektura 1. Brno
Tylkowa D. and Godyń-Wrzesień M. 2005. Międzynarodowa Komisja do Badania Kultury Ludowej w Karpatach. In M. Gotkiewicz (ed.), Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny). Kultura i przyroda. Nowy Targ, 9–18
Tylkowa D. and Hermanowicz-Nowak K. 1994. Konferencja Międzynarodowej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach i na Bałkanach. Lwów 29.XI–01.XII. 1993. Etnografia Polska 38 (1), 225–228

Czasopismo/Seria/cykl:

Ethnologia Polona

Tom:

35

Strona pocz.:

11

Strona końc.:

24

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54928 ; 0137-4079

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 366 ; IAiE PAN, sygn. P 367 ; IAiE PAN, sygn. P 368 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji