Object

Title: Historiozoficzne refleksje z podróży Jana Matejki po miastach Galicji

Creator:

Kuśnierz-Krupa, Dominika

Date issued/created:

2014

Resource type:

Text

Subtitle:

Journal of Urban Ethnology 12 (2014)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Artykuł dotyczy rysunkowych interpretacji architektury wybranych miast Galicji, wykonywanych przez Jana Matejkę w ostatnich dekadach wieku XIX. Autorka zwraca uwagę na różnice miedzy wczesnymi, realistycznymi interpretacjami miast Galicji Zachodniej a późniejszymi, historiozoficznymi miast kresów wschodnich, kojarzonych z wybitnymi postaciami i wydarzeniami z dziejów dawnej Polski

References:

Banach J. 1983, Dawne widoki Krakowa. wyd. 2 uzup., Wydawnictwo Literackie, Kraków
Buyko M. 1999, Jan Matejko w Muszynie, „Almanach Muszyny” IX, s. 15-18
Buyko M., Kłak-Ambrożkiewicz M. 1996, Spotkanie po latach, [w:] Cracovia Leopolis Wyd. Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków, s. 1-7
Ciciora-Czwórnóg B. 2005, Jan Matejko, Wyd. Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków Olszanica
Czołowski A., Janusz B. 1926, Przeszłość i zabytki województwa tarnopolskiego, wyd. Powiatowa Organizacja Narodowa, Tarnopol
Dudar O. 2010, Kto uratuje żółkiewską synagogę? „Kurier Galicyjski”, nr 8 (108) 30 kwietnia13 maja 2010, s. 16
Encyklopedia kresów 2004, (red. Karolczuk-Kędzierska Monika), Wydawnictwo Kluszczyński, Kraków
Encyklopedia Staropolska 1937, (oprac. Brückner Aleksander), t. I, Wydawnictwo Trzaska-Ewert--Michalski, Warszawa
Fregolent A. 2006, Canaletto i wedutyści, Wydawnictwo „Rzeczpospolita”, Warszawa
Gajkowska C. 2002, Tygodnik Ilustrowany, [w:] Bachórz Józef, Kowalczykowa Alina, Słownik literatury polskiej XIX wieku. (wyd. 3), Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław-Warszawa, s. 965
Gintel J. (oprac.) 1966, Jan Matejko: biografia w wypisach, Wydawnictwo Literackie, Kraków
Gorzkowski M. 1882, O artystycznych czynnościach Jana Matejki począwszy od lat jego najmłodszych to jest od roku 1850 do końca roku 1881, z dodaniem niektórych szczegółów do tegoż okresu odnoszących się, Wyd. Nakładem autora, Kraków
Gorzkowski M. 1896, Jan Matejko. Epoka lat jego najmłodszych uzupełnione trzema portretami. Z dziennika prowadzonego w ciągu lat siedemnastu, Wyd. Nakładem autora, Kraków
Jezierski E. 1928, Muszyna, „Ziemia” 13/20, Wyd. Polskie Tow. Krajoznawcze, Warszawa, s. 317
Kuśnierz K., Kuśnierz-Krupa D. 2008, Obraz małopolskich miast w dawnych źródłach kartograficznych i ikonograficznych, [w:] Miasto w obrazie, legendzie, opowieści..., Godula-Węcławowicz (red.), Wyd. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław-Kraków, s. 69-83
Michałowski J. M. 1979, Jan Matejko, Wydawnictwo Arkady, Warszawa
Nicieja S. S. 2006, Twierdze kresowe Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Iskry, Warszawa
Petrus J. T. 1994, Kościoły i klasztory Żółkwi, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
Petrus J. T. 2009, Żółkiew – miasto idealne. „Spotkania z Zabytkami”, Nr 11 (273) XXXIII, s. 4-7
Piechotkowie M. i K. 1999, Bramy Nieba. Bożnice murowane na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa
Piętkowa Cz. 1974, Malarstwo Aleksandra Płonczyńskiego, „Rocznik Krakowski”, nr 45, s. 67-89
Rizzi A. 2007, Canaletto w Warszawie, Dzieła Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem, w stolicy Stanisława Augusta, (Wstęp: Andrzej Rottermund, z włoskiego przełożyła: Katarzyna Jursz-Salvadori), Wydawnictwo Rosikon Press, Warszawa
Serafińska S. 1955, Wspomnienia rodzinne, Wydawnictwo Literackie, Kraków
Serafińska-Domańska M. 2006, Koryznówka w Wiśniczu, Wyd. Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów
Seweryn T. 1938, Matejko jako krajoznawca, [w:] „Ziemia. Ilustrowany Miesięcznik Krajoznawczy”. Nr 5, Wyd. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, Warszawa
Słoczyński H. M. 2000, Matejko, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław
Sroczyńska K. 1980, Podróże malownicze Zygmunta Vogla, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa
Starożytne królewskie miasto Biecz i jego zabytki 1935, Wyd. Miejscowy Komitet Propagandy, Biecz
Starzyński J. 1979, Jan Matejko, Wydawnictwo Arkady, Warszawa
Szyndler B. 1981, Tygodnik ilustrowany „Kłosy” 1865–1890, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków
Tarnowski S. 1897, Matejko, Kraków
Trajdos T. M. 1990, Żółkiew czeka na konserwatorów. „Spotkania z Zabytkami”. Nr 3 (49) XIV, s. 17–19
Umiński P. 1891, Mistrz Matejko i uznanie jego zasług przez współczesnych, Kraków
Wiśniewski W. W. 2006, Maciej Bogusz Zygmunt Stęczyński (1814–1890). Pierwszy miłośnik Tatr, Beskidów i Sudetów. Życie i twórczość, Wydawnictwo Promo, Kraków
Witkiewicz S. 1903, Matejko, Wydawnictwo Towarzystwa Bratniej Pomocy Uczniów Akademji Sztuk Pięknych, Kraków
Wolańska J. (red.) 2013, Wszystkie podróże Jana Matejki, Wyd. Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków
Wójcicki K. W. (tekst objaśniający) 1876, Album Jana Matejki, Wydawnictwo Lewental Salomon, Warszawa
Zieliński A. (red.) 1987, Romantyczne wędrówki po Galicji, Wydawnictwo Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

12

Start page:

133

End page:

147

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:54880 ; 1429-0618

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information