Obiekt

Tytuł: On the periphery of the state: spatial and social dimensions of state authority. The case of the Polish-Czech border debt

Twórca:

Ładykowski, Paweł

Data wydania/powstania:

2012-2013

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Ethnologia Polona 33-34 (2012-2013)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszwa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

W artykule podjęto próbę naświetlenia problemu tzw. długu granicznego, który powstał w polsko-czeskich relacjach oraz tego, w jaki sposób administracje obu państw toczą grę o zachowanie własnego prestiżu. Pośrodku międzypaństwowego sporu o terytorium – a w związku z tym o przebieg granic, toczy się życie ludzi żyjących na ziemiach będących przedmiotem sporu Pragi i Warszawy. Rodząca się wśród mieszkańców negocjowanego obecnie pogranicza świadomość zagrożeń – uruchomiła oddolny ruch społecznego protestu, który stał się istotnym elementem politycznej gry. Powstały w ten sposób konflikt suwerenności władzy lokalnej i stołecznej doprowadził do częściowego zakwestionowania tej ostatniej poprzez poddanie krytyce jej kompetencji w zakresie kształtowania granic państwa

Bibliografia:

Donnan H., Wilson T. M. 2005, Territory, identity and the places-in-between: Culture and power in European borderlands, [in:] eds. T. M. Wilson, H. Donnan, Culture and Power at the Edges of the State: National Support and Subversion in European Border Regions, Münster
Giddens A. 1987, The Nation-State and Violence, Berkeley
Gupta A., Ferguson J. 2004, Poza „kulturę”: przestrzeń, tożsamość i polityka różnicy, [in:] eds. M. Kempny, E. Nowicka, Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, Warsaw
Heck R., Orzechowski M. 1969, Historia Czechosłowacji, Wrocław
Hrčková J. 2013, Hríby a haldy: Symbolické procesy a praktiky vymedzovania skupinových hraníc v Kukoliciach (B.A. thesis written under the supervision of Dr Jakub Grygar, typescript, Institute of Sociology, Charles University in Prague)
Lewellen T. C. 2003, Political anthropology. An introduction, London (Polish translation: 2010 Antropologia polityczna. Wprowadzenie, Warszawa)
Thompson L., Lama r H. 1981, Comparative Frontier History, [in:] eds. H. Lamar, L. Thompson, The Frontier in History. North America and South Africa Compared, New Haven
Ładykowska A., Ładykowski P. 2013, Anthropology of Borders and Frontiers. The Case of the Polish-German Borderland (1945–1980), [in:] eds. A. Lechevalier, J. Wielghos, Borders and border regions in Europe. Changes, Challenges and Chances, Bielefeld
Roszkowski J. M. 2011, „Zapomniane Kresy” Spisz, Orawa, Czadeckie w świadomości i działalności Polaków 1895–1925, Nowy Targ–Zakopane
Skrzypczak M. 1996, Kształtowanie się pogranicza polsko-czeskiego ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Glacensis, Pogranicze. Studia Społeczne, vol. V, pp. 85–98
Szczepańska A. 2011, Warszawa-Praga 1948–1968. Od nakazanej przyjaźni do kryzysu, Szczecin
Turner F. J. (1994 [1893]), The Significance of the Frontier in American History and Other Essays, New Haven–London
Wend l. T., Rösler M. 1999, Introduction: Frontiers and borderlands. The rise and relevance of an anthropological research genre, [in:] eds. M. Rösler, T. Wendl, Frontiers and Borderlands, Frankfurt/Main

Czasopismo/Seria/cykl:

Ethnologia Polona

Tom:

33-34

Strona pocz.:

127

Strona końc.:

142

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54892 ; 0137-4079

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 366 ; IAiE PAN, sygn. P 367 ; IAiE PAN, sygn. P 368 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji