Obiekt

Tytuł: Germany – a new home? On a new form of migration in a border area

Twórca:

Jonda, Bernardetta

Data wydania/powstania:

2012-2013

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Ethnologia Polona 33-34 (2012-2013)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszwa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stworzyło dla Polaków korzystne możliwości osiedlenia się w wielu krajach Europy Zachodniej. Wprawdzie na terenie RFN-u były one do 2011 roku dość ograniczone, to jednak już po 2004 r. (i akcesie Polski do UE) coraz więcej polskich obywateli było zainteresowanych zamieszkaniem po lewej stronie granicy na Odrze i Nysie. Szczególnie atrakcyjne stały się tereny znajdujące się relatywnie blisko Szczecina. W wyniku analizy wywiadów terenowych, przeprowadzonych z mieszkującymi tu od lat Niemcami, nowymi przybyszami z Polski oraz lokalnymi politykami, w artykule zostaje naświetlona aktualna sytuacja na terenie powiatu Uckermark w Brandenburgii. Autorka skupia szczególną uwagę na trzech jednostkach administracyjnych: miasto Gartz, gminie Mescherin i gminie Tantow. Przedstawia istniejące w nich elementy infrastruktury społecznej ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb nowo przybyłych polskich rodzin (na przykład przedszkola i szkoły), jak i kolejne starania o ich integrację ze społeczeństwem niemieckim. „Jedną nogą jestem w Polsce, jedną w Niemczech i przyznam się, że mi to bardzo odpowiada” – to zdanie oddaje szczególnie trafnie odczucia wielu Polaków, którzy brali udział w badaniach prowadzonych przez autorkę w latach 2011–2013. Rozważania autorki o tej nowej formie koegzystencji i integracji między Polską a Niemcami uzupełnia ocena zaistniałej sytuacji przez rodowitych Niemców

Bibliografia:

Arbeitslosigkeit: So viele sind ohne Beschäftigung, http://www.meinestadt.de/kreis-uckermark/statistik?Bereich=Arbeiten+%26+Geldverdienen (accessed 08 October 2013)
Jarosz A. 2011, Alltag im Grenzraum. Polen im Landkreis Uecker-Randow, Inter Finitimos. Jahrbuch zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte, no. 9, pp. 159–167
Jonda B. 2009, Neue Formen der Migration und des Austausches im grenznahen Bereich, Polen-Analysen, no. 49, p. 6, http://www.laender-analysen.de/polen/pdf/PolenAnalysen49.pdf (accessesd 02 December 2010)
Jonda B. 2010, Neue Formen des Zusammenlebens oder Rückkehr in die Normalität?, [in:] eds. K. Gil, Ch. Pletzing, Granica. Die deutsch-polnische Grenze vom 19. bis zum 21. Jahrhundert, München
Ładykowska A., Ładykowski P. 2013, Anthropology of Borders and Frontiers. The Case of the Polish-German Borderland (1945–1980), [in:] eds. A. Lechevalier, J. Wielgohs, Borders and Border Regions in Europe. Changes, Challenges and Chances, Bielefeld
Ładykowski P., Kaczmarek Ł. 2012, Recepcja niemieckiego dziedzictwa kulturowego: wybrane aspekty polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego, [in:] eds. P. Zalewski, J. Drejer, Polskoniemieckie dziedzictwo kulturowe a społeczeństwo obywatelskie w dzisiejszej Polsce. Doświadczenia, trendy, szanse, Warszawa
Ładykowski P. 2011, The Emerging Polish-German Borderland: The Past and the Present, Baltic Journal of European Studies, vol. 1, no. 2(10), pp. 167–191

Czasopismo/Seria/cykl:

Ethnologia Polona

Tom:

33-34

Strona pocz.:

215

Strona końc.:

228

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54901 ; 0137-4079

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 366 ; IAiE PAN, sygn. P 367 ; IAiE PAN, sygn. P 368 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji