Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.

Tytuł: Political Factors In Anthropological and Historical Research on Twentieth-century Rwanda

Twórca:

Bar, Joanna

Data wydania/powstania:

2010-2011

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Ethnologia Polona 31-32 (2010-2011)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszwa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Znawcy tematu tradycyjnie doszukiwali się genezy ludobójstwa rwandyjskiego w zespole wzajemnie powiązanych czynników, wśród których pierwszoplanową rolę odgrywały uwarunkowania etniczne, polityka władz kolonialnych oraz przejęcie władzy w okresie po odzyskaniu niepodległości wyłącznie przez Hutu. W ostatnich dziesięcioleciach pojawił się również mocno dyskusyjny stereotyp, którego sens w drastycznie ostrej formie wyraził B. Bruneteau, pisząc, iż to dopiero europejska nauka o rasach wykreowała różnice w budowie antropologicznej Tutsi, Hutu i Twa, a następnie wykorzystała do celów politycznych. Wątpliwości wobec powyższego stwierdzenia stały się podstawą niniejszego artykułu. Autorka zdaje sobie bowiem sprawę z tego, iż względy polityczne nader często towarzyszyły i nadal towarzyszą publikacjom dotyczącym stosunków etnicznych, nierzadko decydując o manipulowaniu danymi statystycznymi. Tym większa jest rola badań interdyscyplinarnych, istotnych także w pełnym zrozumieniu czynników, które w II połowie XX wieku doprowadziły do zniszczenia stabilnego państwa rwandyjskiego

Bibliografia:

Bar Joanna, 2002, An Evaluation of Czekanowski’s Research on Africa in the Light of Later Research, with Special Reference to Poland, [in:] Jan Czekanowski. Africanist Ethnographer and Physical Anthropologist in Early Twentieth-Century Germany and Poland, [ed.] Adam Jones, University of Leipzig Papers on Africa, History and Culture Series, no. 10 (2002), Leipzig 2002, pp. 31–46
Bar Joanna, 2007 Afrykanistyczne badania Jana Czekanowskiego. W stulecie wyprawy, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2007, p. 159
Bar Joanna, 2011 Rwanda – perspektywy rozwoju kraju, [in:] Problemy bogactwa i biedy we współczesnej Afryce, (ed.) Arkadiusz Żukowski, Forum Politologiczne, vol. 12, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2011, pp. 517–540
Bruneteau Bernard, 2005, Wiek ludobójstwa, trans. Beata Spieralska, Oficyna Wydawnicza „Mówią wieki”, Warszawa
Curtin Philip, Feierman Steven, Thompson Leonard, Vansina Jan, 2003, Historia Afryki, trans. M. Jannasz, Wydawnictwo MARABUT, Gdańsk
Czapliński Marek, 1992, Niemiecka polityka kolonialna, Poznań
Czekanowski Jan, 1911–1927, Forschungen im Nil – Kongo – Zwischengebiet, Bd. I, Ethnographie. Zwischenseengebiet. Mpororo / Ruanda. Mit einem musikalischen Anhang von. E.M. v. Hornbostel, Leipzig 1917; Bd. III, Ethnographisch – anthropologischer Atlas. Zwischenseen – Bantu / Pygmäen und Pygmoiden / Urwaldstämme. Mit 139 Tafeln in Lichtdruck, Leipzig 1911
Czekanowski Jan, 1958 W głąb lasów Aruwimi. Dziennik wyprawy do Afryki środkowej, Prace Etnologiczne, t. 6, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław
Czekanowski Jan, 1961 Feudalne państwa pasterskie afrykańskiego Międzyjezierza, Przegląd Socjologiczny, vol. 15, pp. 21–60
Des Forges Alison, 2002, Kein Zeuge darf überlegen. Der genozid in Ruanda, Hamburger Edition, Hamburg
Goyvaerts Didier, ed. 2000, Conflict and Ethnicity in Central Africa, Institute for the study of languages and cultures of Asia and Africa, Tokyo
Jones Adam, ed., 2002, Jan Czekanowski. Africanist Ethnographer and Physical Anthropologist in Early Twentieth-Century Germany and Poland, University of Leipzig Papers on Africa, History and Culture Series, no. 10 (2002), Leipzig
Kania Franciszek, 2003, Rwanda wczoraj i dziś: 21 lat posługi misyjnej w Rwandzie (1973–1994), Apostolicum, Ząbki
Kapuściński Ryszard, 2005, Heban, Czytelnik, Warszawa
Kinzer Stephen, 2008, A Thousand Hills. Rwanda’s Rebirth and the Man Who Dreamed It, New Jersey
Kuperman Alan J., 2001, The Limits of Humanitarian Intervention: Genocide in Rwanda, Brooking Institution Press, Washington D.C
Mamdani Mahmood, 2001, When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism and the Genocide in Rwanda, Princeton University Press, Princeton
Pałyga Jan, 1984, W środku Afryki, Pallotyni polscy w Rwandzie, Pallottinum, Poznań–Warszawa
Pałyga Jan, 1998, Czas apokalipsy, czas nadziei, Apostolicum, Ząbki
Prunier Gérard, 1995, The Rwanda Crisis. History of a Genocide, Columbia University Press, New York
Prunier Gérard, 2009, Africa’s World War. Congo, the Rwandan Genocide, and the Making of a Continental Catastrophe, University Press, Oxford
Tymowski Michał, ed., 1996, Historia Afryki do początku XIX wieku, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków
Zins Henryk, 1986, Historia Afryki Wschodniej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków
Ziółkowski Bogdan, 2002, Konflikty zbrojne we współczesnej Afryce. Stan obecny na tle historycznym. Zarys, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń

Czasopismo/Seria/cykl:

Ethnologia Polona

Tom:

31-32

Strona pocz.:

151

Strona końc.:

167

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61374 ; 0137-4079

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 366 ; IAiE PAN, sygn. P 367 ; IAiE PAN, sygn. P 368 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji