Object

The Landed Gentry Over the Berezyna River and La Plata
This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.
This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.

Title: The Landed Gentry Over the Berezyna River and La Plata

Creator:

Pełczyński, Grzegorz

Date issued/created:

2010-2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Ethnologia Polona 31-32 (2010-2011)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszwa

Description:

24 cm

Abstract:

The purpose of the article is to describe the landed gentry in Belarus. Until the early 20th century, population speaking eastern Slavonic dialects and of Orthodox denomination prevailed in the eastern part of Belarus. Among this part of the population, awareness of the connection to the Belarusian nation was generally low. Poles who lived there were Polish-speaking Catholics, who were mostly aware of belonging to the Polish nation. A fairly large percentage of them belonged to the landed gentry. Novels written by Florian Czarnyszewicz, written in emigration to Argentina, are set in that part of Belarus. Czarnyszewicz was of gentry origin and came from the landed gentry settled in the region along the Berezina river. Living there until the early 1920’s, in his novels he presented all the experiences of that community

References:

Czarnyszewicz Florian, 1953, Wicik Żywica, Buenos Aires ; Czarnyszewicz Florian, 1958, Losy pasierbów, Libella, Paris ; Czarnyszewicz Florian, 1963, Chłopcy z Nowoszyszek, Polska Fundacja Kulturalna, London ; Czarnyszewicz Florian, 1991, Nadberezyńcy, FIS, Lublin ; Danilewicz-Zielińska Maria, 1999, Szkice o literaturze emigracyjnej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław ; Iwanow Mikołaj, 1991, Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921–1939, PWN, Warsaw–Wroclaw ; Kabzińska Iwona, 1999, Wśród „kościelnych” Polaków. Wyznaczniki tożsamości etnicznej (narodowej) Polaków na Białorusi, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warsaw ; Kabzińska Iwona, 2009, Między pragnieniem ideału a rzeczywistością. Polacy na Litwie, Białorusi i Ukrainie w okresie transformacji systemowej przełomu XX i XXI stulecia, Zakład Wydawniczy Letter Quality,Warsaw ; Kotowicz-Borowy Irena, 2007, Drobna szlachta jako zjawisko kulturowe [in:] Dziedzictwo kulturowe pograniczy. Drobna szlachta. Wydawnictwo SGGW, Warsaw, pp. 39–47 ; Kowalczyk Andrzej Stanisław, 1990, Końcówka. Floriana Czarnyszewicza pożegnianie z Kresami, “Tygodnik Powszechny”, No 25, pp. 7 ; Mironowicz Eugeniusz, 1999, Białoruś, Wydawnictwo Trio, Warsaw ; Radzymińska Józefa, 1984, Książki i przyjaźnie, Instytut Wydawniczy PAX, Warsaw ; Stempowski Jerzy, 2001, Szkice literackie. Klimat życia i klimat literatury 1948–1967, Warsaw ; Wańkowicz Melchior, 1953, Przedmowa [in:] Czarnyszewicz Florian, Wicik Żywica, Buenos Aires, pp. 5–12 ; Zadencka Maria, 1955, W poszukiwaniu utraconej ojczyzny. Obraz Litwy i Białorusi w twórczości wybranych polskich pisarzy emigracyjnych, UU, Uppsala

Relation:

Ethnologia Polona

Volume:

31-32

Start page:

245

End page:

252

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61380 ; 0137-4079

Source:

IAiE PAN, call no. P 366 ; IAiE PAN, call no. P 367 ; IAiE PAN, call no. P 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information