RCIN and OZwRCIN projects

Object

Being Swabian, remaining ethnic German. The characteristics of changing ethnic identities in a Hungarian village
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.
This publication is protected by copyright. Access to its digital version is possible on computer terminals in the institution that shares it.

Title: Being Swabian, remaining ethnic German. The characteristics of changing ethnic identities in a Hungarian village

Creator:

Schwarcz, Gyöngyi

Date issued/created:

2006

Resource type:

Text

Subtitle:

Ethnologia Polona 27 (2006)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article points out certain processes going on in the recent past and the present by presenting and analyzing what I have found in Tarján. Present changes in language usage, the disappearance of a primary ethnic socialization, the ethnic identity that is becoming German rather than Swabian, the upset and then restored balance of dual identities are processes that span several generations and may be discernable even from a distant image. These are elements that most probably characterize other Swabian communities, too, although they must have different forms. The differences are to be located in their realization, their local interpretations: that is, in local characteristics; and they mark the need for further research. The fact that local ethnic identity is moving towards a general German ethnic identity in Tarján is most probably both the basis and the condition of the successes of the entire community, not only because of a mentality that creates social capital out of common descent and economic capital out of this social capital, but also because a centuries long tradition of coexistence and acceptance is valuable in itself

References:

Andrásfalvy Bertalan 1973, Ellentétes értékrendek összeütközese es a polgárosodás (A Clash of Values and Bourgeoisification), Tiszatáj 27. 8, pp. 105—110
Barth Fredrik 1969, Ethnic groups and boundaries. The social organization of culture difference, Bergen — Oslo — London
Bausinger Hermann 1995, Népi kultúra a technika korszakában (Folk Culture in the Age of Technology), Osiris-Századvég, Budapest
Bindorffer Györgyi 2001, Kettös identitás. Etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban (Dual identities. Ethnic and National Identity in Dunabogdány), Új Mandátum Knyvkiadó — MTA Kisebbsegkutató Intezet, Budapest
Bindorffer Györgyi 2002 Törtenelmi tudat, nemzeti identitás. Svábok Baranyában es Pest megyeben. (Historical consciousness, national identity. Swabians in Baranya and Pest county), [in:] ed. Felkai Gábor, Molnár Attila Károly, Pál Eszter, Forrásvidékek. Társadalomtudományi tanulmányok Némedi Dénes 60. szuletésnapjára (Sources. Studies in Sociology for Dénes Némedís 60th birthday), Új Mandátum Knyvkiadó, Budapest, pp. 339—352
Demeter Zayzon Mária 2002, A nemzetiségi anyanyelvi állapotok alakulása 1989—1997 között németek/szlovákok lakta települeseken (The changes in language usage between 1989 and 1997 in German/Slovak villages), [in:] Mária Demeter Zayzon, Kisebbségek-k0z0sségek határon innen és túl. Válogatott írások a kisebbségkutatás könböl (Minorities and communities inside and outside Hungary. Selected studies in minority research), BIP, Budapest, pp. 81—92
Juhász Erika 1996, Újraválasztott polgármesterek es változó összetetelü közgyülesek (Reelected mayors and changing assemblies), [in:] ed. Böhm Antal, Szoboszlai György, Onkormányzati választások 1994. Politikai szociológiai k0rkép (Local elections 1994. A political sociological overview), MTA Politikai Tudományok Intezete, Budapest, pp. 339—364
Kovács Eva 2004, Vakmerö tezisek az identitásról (Daring Theses on Identity), [in:] ed. Fedinec Csilla, Nemzet a társadalomban (Nation in the Society), Teleki László Alapítvány, Budapest, pp. 221—234
Kósa László 1998, Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880—1920) (The bourgeoisification of peasants and different ethnic cultures in Hungary, 1880—1920), Planetás, Budapest
Mikonya József 1992, Tarjáni krónika. Tarján k0zség a t0rténelem túkrében (A Chronicle of Tarján. The village in history), Tarjáni Polgármesteri Hivatal — Tarján Közsegert Baráti Kör
Schwarcz Gyöngyi 2004, Leosztott szerepek, kitöresi kíserletek (Pre-arranged roles, attempts of re-arrangement: women in local councils and local decision-making procedure), [in:] ed. Sáfrány Reka, Eletpályák és mozgásterek: nök a helyi k0zéletben (Walks of life and latitudes: women in local public life), Magyarországi Nöi Alapítvány (Hungarian Woman Found) MONA, pp. 49—65
Treszl Anton 1998, Ein ungarndeutsches Dorf und seine Umgebung Tarian — Tarján. Egy magyarországi német falu és k0rnyéke II., Fülöp István, Tarján

Relation:

Ethnologia Polona

Volume:

27

Start page:

103

End page:

116

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61493 ; 0137-4079

Source:

IAiE PAN, call no. P 366 ; IAiE PAN, call no. P 367 ; IAiE PAN, call no. P 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Closed

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information