Object

Title: Herpetofauna of the opencast mines in Lower Silesia (Poland)

Creator:

Wirga, Monika ; Majtyka, Tomasz

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Fragmenta Faunistica, vol. 58, no. 1 ; Herpetofauna kopalń odkrywkowych na Dolnym Śląsku (Polska)

Contributor:

Museum and Institute of Zoology Polish Academy of Sciences

Publisher:

Museum and Institute of Zoology PAS

Place of publishing:

Warsaw

Description:

P. 65-70 : ill. ; 25 cm ; Bibliogr. p. 69-70

Abstract:

Herpetofauna of opencast mines is poorly known and no comprehensive research has been previously carried out in this field. On the example of Lower Silesia this study aims to investigate this fauna. Observations, conducted in 22 different opencast mines in the eastern, lowland part of Lower Silesia (SW Poland), resulted in identification of a total of 19 species (14 amphibian species and 5 reptile species). No differences in the species composition, taking into account the exploited minerals, were found but the herpetofauna differ slightly after dividing the opencast mines into sandpits and quarries. Some species were recorded exclusively either in sandpits or in quarries. We also found statistically significant differences in the composition of herpetofauna and separately amphibian species as taking into account the status of exploitation of opencast mines. One species occurred primarily in exploited mines and four only in abandoned ones. No statistical differences between the number of species in exploited, recently abandoned and long since abandoned opencast mines.

References:

BADORA K., HEBDA G., NOWAK A. & NOWAK S. 2003. Różnorodność biologiczna i geologiczna wyrobisk poeksploatacyjnych skał węglanowych górnej kredy miasta Opola. Nature Journal, Opole Scientific Society, 36: 35–67.
BĄBELEWSKA A., MUSIELIŃSKA R., ŚLIWIŃSKA-WARZYCHOWSKA A., BOGDANOWICZ M. & WITKOWSKA E. 2014. Edukacyjna rola nieczynnego kamieniołomu „Lipówka” w Rudnikach koło Częstochowy. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 26: 57–66.
BERGER L. 1975. Fauna słodkowodna Polski. Gady i płazy (Reptilia et Amphibia). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 110 pp.
BŁAŻUK J. 2007. Herpetofauna doliny Sanu pod Otrytem i terenów przyległych (Bieszczady Zachodnie). Roczniki Bieszczadzkie 15: 181–229.
CHLEBICKI A. 1988. Herpetofauna Wzgórz Strzelińskich na Dolnym Śląsku. Acta Universitatis Wratislaviensis 972, Prace Zoologiczne 19: 37–52.
CZORTEK P. 2011. Encroachment of thermophilous species on the transformed habitats (sand and gravel pits) near Świecie on the Vistula. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin Polonia, Sectio C 66: 121–133.
GALÁN P. 1997. Colonization of spoil benches of an opencast lignite mine in northwest Spain by amphibians and reptiles. Biological Conservation 79: 187–195.
GŁOWACIŃSKI Z. & RAFIŃSKI J. (eds) 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Status – rozmieszczenie – ochrona. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Warszawa-Kraków, 152 pp.
GRABOWSKI M. H. 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 1348.
HAMMER Ø., HARPER D. A. T. & RYAN P. D. 2001. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis. Palaeontologia Electronica 4: 1–9.
HEBDA G. 2003. Rozmieszczenie kumaków Bombina Oken, 1816 na Opolszczyźnie. Nature Journal, Opole Scientific Society, 36: 77–82.
HOFMAN S. & SZYMURA J. M. 1998. Rozmieszczenie kumaków, Bombina Oken, 1816 w Polsce. Przegląd Zoologiczny 42: 171–185.
INDERMAUR L., GEHRING M., WEHRLE W., TOCKNER K. & NAEF-DAENZER B. 2009. Behavior-Based Scale Definitionsfor Determining Individual Space Use: Requirements of Two Amphibians. The American Naturalist 173: 60–71.
JUSZCZYK W. 1987. Płazy i gady krajowe. Vol. 1-3. 2nd ed. rev. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, pp. 238 + 384 + 214.
KAŹMIERCZAK U. & KAŹMIERCZAK W. 2012. Ocena dolnośląskiego górnictwa skalnego w latach 2003–2011. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 134: 143–152.
KIERZKOWSKI P., KOSIBA P., RYBACKI M., SOCHA M. & OGIELSKA M. 2013. Genome dosage effect and colouration features in hybridogenetic water frogs of the Pelophylax esculentus complex. Amphibia-Reptilia 34: 493–504.
KOŁTOWSKA M. 2012. Herpetofauna Wzgórz Strzelińskich i okolic w latach 2007-2008. Przyroda Sudetów 15: 113–134.
KRIZMANIĆ I. I. 2008. Water frogs (Rana esculenta complex) in Serbia – morphological data. Archives of Biological Science Belgrade 60: 449–457.
LORENC M. W. & MAZUREK S. 2010. Wybrane, nowe propozycje atrakcji geoturystycznych z Dolnego Śląska. Geoturystyka 22-23: 3–18.
MAJGIER L., BADERA J. & RAHMONOV O. 2010. Kamieniołomy w województwie śląskim jako obiekty turystyczno-rekreacyjne na terenach uprzemysłowionych. Problemy Ekologii Krajobrazu 27: 267–275.
MAJTYKA T., GÓRAJEWSKA J., KORDAS J. & OGIELSKA M. 2010. Herpetofauna Ślężańskiego Parku Krajobrazowego i okolic. Przyroda Sudetów 13: 193–202.
ONG’OA D. O., NG’ENDO R. N., MUYA S. M., NYOIKE M. M., MALOMZ P. K. & OSIEMO Z. L. 2013. Diversity and abundance patterns of amphibians in rehabilitated quarries of Bamburi near Mombasa (Kenya). Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research 15: 61–72.
STARZYK N. & DURAK R. 2007. Nowe stanowisko żaby dalmatyńskiej Rana dalmatina Bonaparte w południowowschodniej Polsce. Przegląd Zoologiczny 51: 51–55.
WIRGA M. & MAJTYKA T. 2013. Records of the Common Wall Lizard Podarcis muralis (Laurenti, 1768) (Squamata: Lacertidae) from Poland. Herpetology Notes 6: 421–423.
ZHELEV Zh., ARNAUDOV At. & BOYADZHIEV P. 2014. Colour polymorphism, sex ratio and age structure in the populations of Pelophylax ridibundus and Pseudepidalea viridis (Amphibia: Anura) from anthropogenically polluted biotopes in southern Bulgaria and their usage as Bioindicators. Trakia Journal of Sciences 1: 1–12.

Relation:

Fragmenta Faunistica

Volume:

58

Issue:

1

Start page:

65

End page:

70

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:57118 ; 10.3161/00159301FF2015.58.1.065

Source:

click here to follow the link ; MiIZ PAN, call no. P.4664 ; MiIZ PAN, call no. P.256

Language:

eng

Language of abstract:

pol ; eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Original in:

Library of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

This page uses 'cookies'. More information