Obiekt

Tytuł: Cannonballs from the Olsztyn turret

Twórca:

Strzyż, Piotr ; Czubla, Piotr ; Mackiewicz, Adam

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 28 (2015)

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Miejsce wydania:

Łódź

Opis:

il. ; 29 cm

Abstrakt:

This paper discusses an assemblage of artillery projectiles discovered in 2012 in the course of archaeological works in the basement of remains of the Medieval High Turret in Olsztyn (Masuria – north-eastern Poland). 113 cannonballs were found altogether, out of which 89 were made from erratic boulders, while the remaining ones were made from well-fired clay. Apart from a discussion on these finds, a analysis of stone raw material used for their manufacture was carried out. Furthermore, it was attempted at identifying types of cannons stored in this part of Olsztyn’s fortifications

Bibliografia:

Chachlikowski P. 2013. Surowce eratyczne w kamieniarstwie społeczeństw wczesnoagrarnych Niżu Polskiego (IV-III tys. przed Chr.). Poznań ; Czubla P. 2015. Eratyki fennoskandzkie w osadach glacjalnych Polski i ich znaczenie badawcze. Łódź ; Czubla P., Mizerski W., Świerczewska-Gładysz E. 2009. Przewodnik do ćwiczeń z geologii. Warszawa ; Czubla P., Strzyż P. 2013. Rock materials in the manufacture of cannonballs in Poland – selected examples. „Fasciculi Archaeologiae Historicae” 26, 99-109 ; Czubla P., Strzyż P. in print. Surowce skalne w produkcji amunicji artyleryjskiej na terenie Zakonu Krzyżackiego w Prusach. „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria archeologiczna” 46 ; Kaczyński B., Mackiewicz A. 2014. Badania archeologiczne przedbramia Bramy Górnej w Olsztynie. „Olsztyński Rocznik Konserwatorski“ 2014, 5-24 ; Lewicka L. L. 2014. Konserwatorski i utylitarny aspekt odsłoniętych w 2012 r. zewnętrznych budowli Bramy Górnej w Olsztynie. „Olsztyński Rocznik Konserwatorski“ 2014, 43-67 ; Rudolph F. 2008. Noch mehr Strandsteine; Sammeln & Bestimmen von Steinen an der Nord- und Ostseeküste. Neumünster ; Rumiński J. 1996. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, ark. 175 Olsztyn. Warszawa ; Schulz W. 2003. Geologischer Führer für den norddeutschen Geschiebesammler. Schwerin ; Smed P. 2002. Steine aus dem Norden: Geschiebe als Zeugen der Eiszeit in Norddeutschland. Berlin, Stuttgart ; Strzyż P. 2007. Zespół kamiennych kul działowych z zamku w Reszlu. „Komunikaty Mazursko-Warmińskie“ 4 (258), 461-471 ; Strzyż P. 2011. Średniowieczna broń palna w Polsce. Studium archeologiczne. Łódź ; Strzyż P. 2014. Broń palna w Europie Środkowej w XIV-XV w. Łódź ; Szymczak J. 2004. Początki broni palnej w Polsce (1383-1533). Łódź ; Wojciechowska-Grygo A. 2014. Badania architektoniczne reliktów zespołu przedbramia Bramy Górnej w Olsztynie. „Olsztyński Rocznik Konserwatorski“ 2014, 25-41 ; Woźniak P.P. 2014. Stone cannonballs recovered from the Copper Ship – analysis of the materials and surface features. In: Ossowski W. (ed.), The Copper Ship – A Medieval Shipwreck and its Cargo. Gdańsk, 387-392

Czasopismo/Seria/cykl:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Tom:

28

Strona pocz.:

123

Strona końc.:

132

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:58685 ; 0860-0007

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P III 368 ; IAiE PAN, sygn. P III 348 ; IAiE PAN, sygn. P III 349 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji