Obiekt

Tytuł: Zdobne fasady, smętne palimpsesty : nie tylko o wyglądzie łódzkich osiedli robotniczych

Twórca:

Karpińska, Grażyna Ewa

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Journal of Urban Ethnology 13 (2015)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Książka/Rozdział

Abstrakt:

Fasada i palimpsest to metafory, za pomocą których można opisać każde miasto, jego użytkowników, funkcje, wydarzenia. Posługuję się nimi, by zaprezentować osiedla robotnicze, czyli konkretne twory architektoniczne w mieście. Liczebność warstw i bogactwo zapisanych w nich treści pozwalają mi zwrócić uwagę tylko na niektóre, przedstawić wybrane zjawiska z nimi związane, opowiedzieć, co „mówią” i w czyim imieniu

Bibliografia:

Bartetzky A. 2008, Czyje miasto? Spory o wizerunki miast i przestrzeń miejską w postsocjalistycznej Europie, „Res Publica Nowa”, nr 3, s. 6-17
Barthes R. 2000, Mitologie, Wydawnictwo KR, Warszawa
Bauman Z. 1994, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa
Bauman Z. 2000, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa
van Berkel B., Bos C. 2000, Niepoprawni wizjonerzy, Wydawnictwo Murator, Warszawa
Cossons N. 2008, Yesterday’s Industry, Tomorrow’s Legacy?, [w:] Franger B. (ed.), Průmyslové dédictví. Industrial Heritage, Vyzkumné centrum průmyslového dédictví Českého vysokého učení technického v Praze, Praha, s. 248-257
Dymnicka M. 2004, Miasto i jego obywatele, [w:] Majer A., Starosta P. (red.), Wokół socjologii przestrzeni, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 193-206
Harvey D. 1996, Kwestia urbanizacji, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 4, s. 15-32
Kalaga W. 2006, Twarz, maska, fasada, „Kultura Współczesna. Teoria. Interpretacje. Praktyka”, nr 3, s. 15-34
Kalitko K. 2005, Architektura między materialnością i wirtualnością, Wydawnictwo UAM, Poznań
Koss-Jewsiewicki B. 2007, Przedmowa. Doświadczenie, pamięć, wyobrażenia społeczne, [w:] Skórzyńska I., Lavrence Ch., Pépina C. (red.), Inscenizacje pamięci, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań, s. 7-15
Lipiński A. 1965, Pozostałości kultury tradycyjnej w łódzkich rodzinach robotniczych, „Łódzkie Studia Etnograficzne”, t. 7, s. 5-39
Nieszczerzewska M., Skórzyńska A. 2006, Jak analizować fasady? „Kultura Współczesna. Teoria. Interpretacje. Praktyka”, nr 3, s. 49-75
Pękala T. 2013, Estetyczne konteksty doświadczenia przeszłości, Wydawnictwo UMCS, Lublin
Popławska I. 1964, Budownictwo domów robotniczych w Łodzi w drugiej połowie XIX w., „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”, nr 4, s. 295-312
Popławska I. 1982, Architektura mieszkaniowa Łodzi w XIX wieku, Politechnika Łódzka, Łódź
Rewers E. 2000, Niepewny urok tożsamości, [w:] Kostyrko T., Zgółka T. (red.), Kultura wobec kręgów tożsamości, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne, Poznań – Wrocław, s. 109-119
Rewers E. 2005, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków
Rewers E. 2006, Fasada narodowa – bricolage, „Kultura Współczesna. Teoria. Interpretacje. Praktyka”, nr 3, s. 177-190
Rybicka E. 2011, Pamięć i miasto. Palimpsest vs. pole walki, „Teksty Drugie”, nr 5, s. 201-211
Rykiel Z. 2005, Miasto jako miejsce a przemiany jego architektury, symboliki i świadomości terytorialnej mieszkańców, [w:] Jałowiecki B., Majer A., Szczepański M.S. (red.), Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 68-82
Rykwert J. 2013, Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków
Słownik języka polskiego 1978, t. 1. A – K, Szymczak M. (red.), PWN, Warszawa
Świątkiewicz W. 1987, Kultura miejskiej społeczności lokalnej, [w:] Sztumski J., Wódz J. (red.), Społeczności lokalne regionu Górnego Śląska, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, s. 15-66
Turowski A. 1976, Styl wzniosły i przestrzeń bogata (Struktura przestrzenna założenia urbanistycznego Księży Młyn), „Teksty”, nr 4-5, s. 149-172
Warzywoda-Kruszyńska W., Jankowski B. 2013, Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy, Wydawnictwo UŁ, Łódź
Wódz K. 1991, Zakorzenienie w miejscu zamieszkania. Analiza wybranych elementów nieformalnych powiązań społecznych mieszkańców badanych obszarów Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, [w:] Wódz K. (red.), Przestrzeń wielkiego miasta w perspektywie badań nad planowaniem i żywiołowością, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 114-131
Zimpel J. 2006, Jak kwestionować fasady?, „Kultura Współczesna. Teoria, Interpretacje, Praktyka”, nr 3, s. 97-108

Czasopismo/Seria/cykl:

Journal of Urban Ethnology

Tom:

13

Strona pocz.:

39

Strona końc.:

51

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:60563 ; 1429-0618

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 714 ; IAiE PAN, sygn. P 1505 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji