Obiekt

Tytuł: Adaptácie a akulturácia sklárskej kolónie Utekáč

Twórca:

Murin, Ivan

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Journal of Urban Ethnology 13 (2015)

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

il. ; 24 cm

Bibliografia:

Altman I. 1973, Some perspectives on the study of man-environment phenomena, „Representative Research in Social Psychology“. EDRA 4: Fourth International EDRA Conference, Vol. 4, No. 1, s. 98-113
Bourdieu P. 1992, The Logic of Practice, Stanford University Press, Stanford
Feglová V. 2008, Tradycyjne zwyczaje “chodzenia z/po...” w procesie transformacji społecznej i obyczajowej na przełomie XX i XXI wieku, [w:] Łeńska K., Sztandara M. (red.) Sztuka życia, zasady dobrego zachowania, etykieta. O zmienności obyczaju w kulturze, Stromata anthropologica 4, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 145-151
Friese S. 2013, ATLAS.ti Scientific Software Development GmbH, http://www.atlasti.com/uploads/media/atlasti_v7_manual_201301.pdf, 11.06.2015
Halbwachs M. 1980, The collective memory, Harper & Row, New York
Hebb D. 1949, The Organization of Behaviour, John Wiley & Sons, New York
Herskovits M. J. 1938, Acculturation: The Study of Culture Contact, J. J. Augustin, New York
Hlôšková H. 2000, Povesť – jedna z naratívnych foriem osvojenia si priestoru, „Etnologické rozpravy“, Vol. 1-2, s. 44-51
Jung K. G. 1954, Von den Wurzeln des Bewustseins. Studien uber den Archetypus, Rascher & Cie, Zurich
Klobušická P. 2009, Populárne mýty o folklóre a folklorizme, [w:] Lukáčová A. (red.) Folklorizmus a jeho fenomény včera a dnes, Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica, s. 36-42
Krišková Z. 2008, Materiálna a duchovná kultúra v lokálnom spoločenstve, [w:] Labuda V., Šmálik M. (red.) Veľká Lomnica, VL-Grafik,Veľká Lomnica, s. 270-293
Lejano R., Stokols D. 2013, Social ecology, sustanbility, and economics, „Ecological economics“, Vol. 89, No. 1-6
Lenovský L. 2005, Identity: (Today) a commodity among others (?),„Filozofia“, Vol. 60, No. 7, s. 536-541
Lorenz K. 1977, Behind the Mirror. A search for a natural history of human knowledge, Metheuen and Co. Ltd, London
Lorenz K. 1983, Abbau des Menschlichen (The Waning of Humaneness), Piper Verlag, Munchen
Mead G. H. 1934, Mind, Self, and Society . From the Standpoint of a Social Behaviorist, University of Chicago Press, Chicago
Redfield R., Linton R., Herskovits M. J. 1936, Memorandum on the Study of Acculturation, „American Anthropologist“, Vol. 38, No. 1, s. 149-152
Seebohm T. 2004, Hermeneutics. Method and Methodology, Springer, Dordrecht
Siegel, B. J. 1955, Acculturation, Stanford University Press, Stanford
Slovenský štatistický úrad Slovenskej republiky 2014. Demografia a sociálne štatistiky. Official website of the Slovenský štatistický úrad Slovenskej republiky: http://slovak.statistics.sk, 23. 10. 2014
Smolińska T., Hajduk-Nijakowska J. 2010, Obecność kultury typu ludowego we współczesnej kulturze masowej, [w:] Smolińska T. (red.) Między kulturą ludową a masową. Historia, teraźniejszość i perspektywy badań, Scriptum, Kraków, s. 159-185
Smolińska T. 2003, Tradycyjne zwyczaje i obrzędy śląskie, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole
Šimanová H. 2013, Spartakiáda z aktérské perspektivy. (Diplomová práca. Západočeská univerzita, Plzeň), https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/handle/11025/8532/DP%20Simanova%20Hana. pdf?sequence=1] Plzeň, 11.06.2015
Wengraf T. 2001, Qualitative Research Interviewing: Biographic Narratives and Semistructured Methods, SAGE, London
Zapletal M., Murin I. 2013, Ekomuzeum jako přirozený habitat, „Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis“, Vol. 6, s. 149-170
Žilák J., Hlodák P. 2012, Zrod a vývoj slovenského skla. Sklárne stredného Slovenska, Keramat, Kalinovo
Žilák J., Kafka R., Repčok Š. 2001, Sklárne v Malohonte, Divadelné združenie GUnaGU, Bratislava

Czasopismo/Seria/cykl:

Journal of Urban Ethnology

Tom:

13

Strona pocz.:

83

Strona końc.:

98

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:60566 ; 1429-0618

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 714 ; IAiE PAN, sygn. P 1505 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

slo

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji