Obiekt

Tytuł: Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w latach 1944–1949 : funkcjonowanie i problemy ideowo-organizacyjne

Twórca:

Juźwik, Aleksander

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 13 (2015)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Instytut Historii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 5-28 ; Zawiera tabele. ; Streszcz. ang., pol.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Powstałe w II RP Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (RTPD) próbowało w zmienionej rzeczywistości politycznej po II wojnie światowej (korzystając z poparcia PPS współrządzącej Polską) przekształcić się w Ministerstwo do Spraw Dziecka. Program RTPD z 1947 r. zawierał nowatorskie pomysły oddzielenia opieki lekarskiej nad dzieckiem od całości opieki medycznej i połączenia jej z wychowaniem i opieką, tzw. poradnictwo zintegrowane. RTPD, oficjalnie popierane przez państwo, nazywane beniaminkiem rządu, zostało zaatakowane (w 1948 r.) przez kierownicze gremia PPR. Atak na samodzielność RTPD przebiegał na trzech płaszczyznach: ideologiczno-politycznej, materialnej i organizacyjnej; stowarzyszeniu narzucono rolę pasa transmisyjnego polityki PPR, odebrano przedsiębiorstwa produkcyjno-handlowe i przekształcono w TPD, pozbawiając większości placówek opieki nad dzieckiem.

Bibliografia:

Demel M. 1982, Aleksander Landy. Życie i dzieło, PWN, Warszawa
Demel M. 2000, Promocja zdrowia – polskie drogi, „Gazeta Lekarska”, nr 11.
Jarosz D., Główne kierunki działalności państwa w zakresie stalinizacji wychowania dzieci w Polsce w latach 1948–1956, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 4 (1998), nr 2, s. 105–140.
Kłuszyńska D. 1948, Pionierski Okres Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Warszawa.
Konopka H. 1997, Religia w szkołach Polski Ludowej: sprawa nauczania religii w polityce państwa (1944–1961), Białystok.
Kuzańska M. 1966, Koncepcje wychowawcze Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (1919–1939), Wrocław–Warszawa–Kraków.
Mazur E. 1999, Dobroczynność w Warszawie w XIX wieku, Warszawa.
Newerly I., Aktualia przeoczonej kultury, „Biuletyn RTPD” III (III–IV 1948), nr 3–4.
Newerly I., O Instytut Kultury Materialnej Dziecka, „Biuletyn RTPD” III (V–IV 1948), nr 5–6.
Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, red. nacz. F. Tych, red. A. Pacholczykowa et al., t. 1, Warszawa 1978, t. 3, Warszawa 1992.
Słownik biograficzny historii Polski, red. J. Chodera, F. Kiryk, t. 2, Warszawa 2005.
Tułodziecki S., Dwadzieścia lat społecznej działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 1944–1964, Warszawa 1965.
Tułodziecki S., Z działalności Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Warszawa 1962.
Żenczykowski T. 1990, Polska lubelska 1944, Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Tom:

13

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

28

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:59755 ; 2450-8357

Źródło:

IH PAN, sygn. B.155/13 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/13 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji