Obiekt

Tytuł: Spójność strategii rozwoju gmin wiejskich województwa opolskiego ze strategią regionalną = Consistency of the Opolskie Voivodship municipal development strategies with the regional strategy

Twórca:

Solga, Brygida

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 41 ; Rural Studies

Wydawca:

PAN IGiPZ ; PTG

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena stopnia spójności strategii rozwoju gmin województwa opolskiego ze strategią regionalną. Analizie poddano charakter oraz zakres uwzględniania w strategiach lokalnych wytycznych wynikających z dokumentu strategicznego opracowanego na szczeblu regionalnym. Wychodzi się z założenia, że prowadzenie polityki rozwoju opartej o spójne i wzajemnie ze sobą powiązane dokumenty strategiczne w rezultacie wzmacnia efekty rozwojowe. Jest to konsekwencją jednoznacznego określenia kluczowych kierunków interwencji i koncentracji środków publicznych na jasno zdefiniowanych i najważniejszych celach rozwojowych, uwzględniających regionalne i lokalne potrzeby oraz wyzwania.

Bibliografia:

1. Bienias S., Strzęboszewski P., Opałka E. (red.), 2012, Ewaluacja. Poradnik dla pracowników administracji publicznej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 7–11. ; 2. Czarnecki P., Woźniak D., 2011, Formułowanie strategii rozwoju województw – wnioski z badań eksploracyjnych, [w:] E. Kuczmera-Ludwiczyńska (red.), Zarządzanie w regionie: teoria i praktyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 89–100. ; 3. Gierszewska G., Romanowska M., 2003, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa. ; 4. Goranczewski B., Puciato D., 2010, Zastosowanie analizy SWOT w formułowaniu strategii rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych, Turyzm 20/2, s. 47–56. ; 5. Heffner K., Rauzinski R., Szczygielski K., Solga B., Widera K., Dybowska J., Jaworska J., Maj M., Trzcina A., Zalewska M., 2014, Analiza strategii lokalnych funkcjonujących w województwie opolskim oraz ocena postępów realizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. Raport końcowy, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Openfield Research & Communications, Opole, http://www.osisg.opolskie.pl/b_i_a/raport_2014.pdf ; 6. Opolski K., Modzelewski P., 2010, Zastosowanie ewaluacji w procesie projektowania strategii, [w:] A. Haber, M. Szałaj (red.), Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym, PARP, Warszawa, s. 23–39. ; 7. Rzeszutko-Piotrowska M., 2013, Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego w polskich gminach, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 34, s. 159–178. ; 8. Solga B., 2013, Miejsce i znaczenie migracji w rozwoju regionalnym, Politechnika Opolska, Opole. ; 9. Strategia rozwoju województwa opolskiego do 2020 r., 2012, Zarząd Województwa Opolskiego, Opole. ; 10. Szewczuk A., 2011, Filozofia i praktyka zarządzania rozwojem lokalnym i regionalnym, [w:] A. Szewczuk, M. Kogut-Jaworska, M. Zioło (red.), Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 89–141. ; 11. Sztando A., 2011, Istota i funkcje samorządowego planowania strategicznego w regionie, [w:] R. Brol, A. Raszkowski (red.), Problemy rozwoju regionalnego, Wrocław, s. 45–65. ; 12. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dz. U. Nr 227 poz. 1658. ; 13. Wiatrak A., 2011, Strategie rozwoju gmin wiejskich. Podstawy teoretyczne, ocena przydatności i znaczenie w przemianach strukturalnych obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Warszawa.

Czasopismo/Seria/cykl:

Studia Obszarów Wiejskich

Tom:

41

Strona pocz.:

135

Strona końc.:

151

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,0 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:59961 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.41.9

Źródło:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. Cz.4489 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji