RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Ludność na obszarach wiejskich województwa opolskiego – przeszłość i perspektywy demograficzne = Population in rural areas of the Opolskie Voivodship - demographic past and future prospects

Creator:

Dybowska, Joanna

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, t. 41 ; Rural Studies

Publisher:

PAN IGiPZ ; PTG

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

In the foregoing course of demographic processes in rural areas of the Opolskie Voivodship the population outflow within migration to towns (similar to the situation in the whole country) and the most intensive emigration in Poland stunted the growth of rural population. Despite the positive natural change which lasted till the end of the 20th century the number of rural population was showing lower dynamics and shorter growing period than urban population, characterized by the lack of replacing generations much earlier comparing to rural areas. In the first half of the 21st century it is predicted that in rural areas of the Opolskie Voivodship the population will decrease from 484 thous. in 2011 to 385 thous. people in 2050 (about 20%), however this will still be a less pronounced decrease than in urban areas (about 32%). As a result, the Opolskie Voivodship will experience the greatest depopulation in Poland (about 26% in comparison to de facto population in 2011). However, it should be mentioned that the category of de facto population is not particularly useful in analyzing population size in a region characterized by intensive, temporal migrations abroad, as it takes place in the Opolskie Voivodship. The number of de facto population in this voivodship is overestimated in comparison to its real population size. Thus, demographic prospects concerning the category of resident population rather than de facto population would be more appropriate for managing the development of a region effectively, which is currently threatened by intensive, temporal migration outflow.

References:

1. Drobek W., Heffner K., 1992, Infrastrukturalne i funkcjonalne czynniki przemian w wiejskiej sieci osadniczej Śląska Opolskiego, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole.
2. Dybowska J., 2012, Migracja a stan ludności w województwie opolskim, [w:] R. Rauziński, T. Sołdra-Gwiżdż (red.), Społeczeństwo Śląska Opolskiego 1945–2011–2035 – aspekty społeczne, demograficzne i rynku pracy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Opole-Warszawa s. 105–112.
3. Dybowska J., 2013, Przemiany demograficzne w regionie o nasilonej migracji zagranicznej na przykładzie województwa opolskiego, Uniwersytet Opolski, Opole.
4. Dybowska J., 2014, Depopulacja na obszarach wiejskich województwa opolskiego w latach 2002–2011, Journal of Agribusiness and Rural Development, 2 (32), s. 59–68.
5. Dybowska J., Widera K., 2015, Trudności w ocenie zmian zaludnienia Polski w związku z migracjami o charakterze czasowym, (maszynopis).
6. Heffner K., 1990, Przebieg procesów depopulacyjnych na Opolszczyźnie, [w:] K. Heffner (red.), Procesy wyludniania się wsi w regionie opolskim, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole, s. 7–47.
7. Heffner K., 1991, Śląsk Opolski. Proces przekształceń ludnościowych i przestrzennych systemu osadnictwa wiejskiego, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole.
8. Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2006 r., 2007, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole.
9. Ludność w województwie opolskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, 2013, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole.
10. Migracje zagraniczne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, 2013, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole.
11. Narodowy Spis Powszechny 1978, 1980, GUS, Warszawa.
12. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002. Ludność. Stan oraz struktura demograficzna i społeczno-ekonomiczna. Województwo Opolskie, 2003, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole.
13. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002. Migracje ludności. Województwo Opolskie, 2004, Urząd Statystyczny w Opolu, Opole.
14. Prognoza ludności 2014–2050, 2014, GUS, Warszawa.
15. Rauziński R., Szczygielski K., 2015, Prognoza ludności dla województwa opolskiego do 2050 roku. Wnioski w kontekście prowadzenia polityki regionalnej oraz wsparcia odnowy demograficznej województwa opolskiego, Ekspertyza w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne. Wzmocnienie systemu monitorowania polityk Publicznych (maszynopis).
16. Rauziński R., 1990, Ludność na Śląsku 1945–1990, WSI, Opole.
17. Rocznik Demograficzny 2014, GUS, Warszawa.
18. Rosner A., 2012, Aktualne tendencje zmian zaludnienia obszarów wiejskich, [w:] A. Rosner, (red.), Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 117–134.
19. Sakson B., 2002, Wpływ niewidzialnych migracji zagranicznych lat osiemdziesiątych na struktury demograficzne Polski, SGH, Warszawa.
20. Solga B., 2002, Migracje polsko-niemieckie i ich konsekwencje społeczno-ekonomiczne na obszarach wiejskich Śląska Opolskiego, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole.
21. Solga B., 2014, The Importance of International Return Migration In the Rural Development, [w:] W. Kamińska, K.Heffner (red.), Rural Development and EU Cohesion Policy, Studia Regionalne, 39, s. 101–112.
22. Szczygielski K., 1990, Zmiany zaludnienia Opolszczyzny w okresie powojennym, [w:] K. Heffner (red.), Procesy wyludniania się wsi w regionie opolskim, PIN – Instytut Śląski w Opolu, Opole, s. 49–66.
23. Wyniki wstępne narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, GUS 22 grudnia 2011 r., www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_wyniki_wstepne_NSP_2011.pdf (styczeń 2012)

Relation:

Studia Obszarów Wiejskich

Volume:

41

Start page:

229

End page:

244

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:59967 ; 1642-4689 ; 10.7163/SOW.41.15

Source:

CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4488 ; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, call no. Cz.4489 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information