Obiekt

Tytuł: The Trans-Altai Torgut and Bulgan After Forty Years

Twórca:

Mróz, Lech

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Text

Inny tytuł:

Ethnologia Polona 36 2015 (2016)

Współtwórca:

Korzeniowska, Aniela - Tł.

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warsaw

Opis:

24 cm

Abstrakt:

W roku 1975 działająca od kilkunastu lat Polsko-Mongolska Ekspedycja Etnograficzna postanowiła podjąć prace pośród Torgutów na terenie sum Bulgan, Aimag Khovd. Torguci sumu Bulgan stanowią cześć licznej i zróżnicowanej zbiorowości Torgutów zaałtajskich; oddzieleni granicą państwową od Torgutów żyjących na terenie Chin, a dokładniej na obszarze Sinciangu. Pamięć pochodzenia, wspólnych przodków i związków rodowych z Torgutami Sinciangu, zachowała się u nich do dzisiaj. W roku 2012 podjęte zostały ponownie badania pośród bulgańskich Torgutów. Po 37 latach powróciliśmy do dawnej idei; tym bardziej wydaje się to interesujące, że na przestrzeni lat, jakie minęły od poprzednich badań, dokonały się w tym rejonie niezmiernie istotne przemiany. Są one konsekwencją dynamicznych zmian politycznych w samej Mongolii, jakie zapoczątkowane zostały w latach 90. XX w., ale też zmian, jakie nieomal równolegle dokonywać się zaczęły w Chinach. Podstawą ekonomii Bulganu było w czasie naszych pierwszych badań pasterstwo i hodowla zwierząt – pięciu podstawowych gatunków zwierząt hodowlanych w Mongolii: wielbłądów, koni, bydła (w tym jaków i ich krzyżówek z bydłem domowym), owiec i kóz. Impulsem do zasadniczych zmian, jakie mogliśmy obserwować podczas wyjazdów w roku 2012 i 2013, było umożliwienie przekraczania granicy przez mieszkańców Bulganu i miejscowości Takashiken, leżącej przy granicy, po chińskiej stronie. Łatwość uzyskania dochodu z handlu odciągnęła od hodowli wielu pasterzy, powszechne jest przekazywanie stada pod opiekę krewnym i płacenie za tę opiekę, a samemu zajmowanie się handlem. Handel daje szybki zarobek, to kolejny bodziec do porzucenia hodowli i zajmowania się handlem. Jest wiadome od dawna antropologom, jak ważnym czynnikiem definiowania własnej etnicznej tożsamości jest obecność „innych”, szczególnie jeżeli łączą się z ich wizerunkiem negatywne stereotypy. Szczególnie w odniesieniu do Chińczyków – przejawia się to niechęcią do wielu towarów chińskich, obawą przed Chińczykami i ich dominacją, a to wzmacnia solidarność torgucką Jest więc uprawomocniona teza, że pełnią oni istotną rolę w budowaniu etnicznej tożsamości Torgutów

Bibliografia:

Kałużyński S. 1983. Dawni Mongołowie. Warszawa ; Mróz L. 1977. Rytm torguckiego koczowania. Etnografia Polska 21(1), 137–153 ; Mróz L. and Wasilewski J. S. 2003. Regressing to Nature, Reviving Tradition, Building Ethnicity. The Case of the Reindeer-breeders of the Mongolian Taiga. In L. Mróz and Z. Sokolewicz (eds.), Between Tradition and Postmodernity. Polish Ethnography at the Turn of the Millenium. Warszawa, 153–170 ; Szynkiewicz S. 1977. Torguci Mongolii. Uwagi na tle pierwszych badań etnograficznych wśród Torgutów ałtajskich. Etnografia Polska 21 (1), 118–136 ; Wasilewski J. S. 1977. Symboliczne uniwersum jurty mongolskiej. Etnografia Polska 21 (1), 96–116 ; Wasilewski J. S. 1980. Prace polskiej ekspedycji etnograficznej w Mongolii. Próby interpretacji tradycyjnej kultury mongolskiej jako systemu znaczeń. Acta Universitatis Vratislaviensis, 90–96 ; Wasilewski J. S. 2002. Ludzie tajgi, ludzie rena, ludzie... Konteksty 4, 48–56 ; Wasilewski J. S. (ed.). 2008. Pasterze reniferów mongolskiej tajgi. Warszawa 2008

Czasopismo/Seria/cykl:

Ethnologia Polona

Tom:

36

Strona pocz.:

31

Strona końc.:

51

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61290 ; 0137-4079

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 366 ; IAiE PAN, sygn. P 367 ; IAiE PAN, sygn. P 368 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji