Obiekt

Tytuł: About the Belarusians and Russians in Belarus – Reflections on the Belarusian Society

Twórca:

Waszczyńska, Katarzyna

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Ethnologia Polona 36 2015 (2016)

Współtwórca:

Korzeniowska, Aniela - Tł. ; Sikora, Stefan - Tł.

Wydawca:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warsaw

Opis:

24 cm

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest współczesnemu społeczeństwu białoruskiemu. Zawiera również odpowiedź na pytanie o miejsce Rosjan w tym społeczeństwie. Podstawę do refleksji stanowi współczesna literatura polsko, białorusko i rosyjskojęzyczna oraz wypowiedzi rozmówców, zebrane podczas badań etnologicznych, prowadzonych w Mińsku i okolicach w latach 1997–2000

Bibliografia:

Ancipenka A. 1995. Współczesny Białorusin (przeżywający kryzys etniczny). In T. Walas (ed.), Narody i stereotypy. Kraków, 95–99
Bekus N. 2012. Naród białoruski jako idea i kategoria praktyki społecznej. Paradoksy rozwoju postkomunistycznego. In R. Radzik (ed.), Tożsamości zbiorowe Białorusinów. Lublin, 331–352
Belarus − our Homeland… 2007. Belarus − our Homeland A Gift from the President of the Republic of Belarus Alyaksandr Ryhoravich Lukashenka to First-Grade Pupils. Teacher’s book. In Пачатковая школа [Pachatkovaia Shkola Publisher News] http://www.p-shkola.by/ru/news/publisher_news?id=486. Access 29.12.2013
Bernatowicz J. 2010. Podstawy ideologii państwa białoruskiego. In M. Smoleń (ed.), Białoruś. Terra incognita. Materiały z konferencji. Kraków, 85–97
Boym S. 2002. Nostalgia i postkomunistyczna pamięć. In F. Modrzejewski and M. Sznajderman (eds.), Nostalgia. Eseje o tęsknocie za komunizmem. Wołowiec, 270–301
Bulhakau V. 2001. Wybory prezydenckie w roku 2001 a tożsamość kulturowa Białorusinów. Lithuania 1/2 (38/39), 72–80
Dubâneckì È. S. 1995. Taâmnìcy narodnaj dušy. Mìnsk
Dubieniecki E. 1999. Istota i specyfika mentalności “osobowości autorytarnej” (na przykładzie mentalności “radzieckich Białorusinów”). In A. Strełkowa and S. Ausiannik (eds.), Inna Białoruś. Historia-polityka-gospodarka. Warszawa, 3–57
Głogowska H. 1996. Białoruś 1914–1929. Kultura pod presją polityki. Białystok
Kniga... 2007. Книга – лучший подарок гражданину. Noviny. BY. 22.06.2007. http://naviny.by/rubrics/society/2007/06/22/ic_articles_116_151567/. Access 29.12.2013
Janowicz S. 2001. Ojczystość. Białoruskie ślady i znaki. Olsztyn
Karp M. 1997. Białoruska ucieczka od wolności. Gazeta Wyborcza (part 1) 26–27 July, 16–17; (part 2) 28 July, 15–16
Kaspârovìč G. Ì. 2001. Ètnìčnae razvìccë Belarusaŭ u navejšy čas. In V. K. Bandarčyk, V. M. Bâlâvìna, G. Ì. Kaspârovìč, G. M. Kurylovìč, T. Ì. Kuharonak, M. F. Pìlìpenka, Ì. U. Čakvìn (eds.), Belarusy. Vytokì ì ètnìčnae razvìccë. Mìnsk, 280–425
Kłoczowski J. 2000. Wprowadzenie. In J. Kłoczowski (ed.), Historia Europy Środkowo-Wschodniej 1. Lublin, 7–20
Lichtarovič J. 2009. Ideologiczne, historyczne i polityczne podstawy antyzachodniej retoryki w społeczeństwie białoruskim (władze, państwowe środki przekazu masowego). In M. Maszkiewicz (ed.), Białoruś – w stronę zjednoczonej Europy. Wrocław, 200–212
Lokotko A. I. (ed.) 2012. Kto živet v Belarusi? Minsk
Lukianov F. 2006. Belorussiâ, kotoruû my ne ponimaem. Журнальный зал [Zurnalnyi zal] 3(47). http://magazines.russ.ru/nz/2006/47/lu12.html. Access 28.11.2012
Mironowicz E. 1999. Historia Państw Świata w XX wieku. Białoruś. Warszawa
Navumienka L. 2010. Belaruskaâ ìdèntyčnasc’ vačyma sučasnyh belarusaŭ. In Ì. Bagdanovìč and T. Valodzìnaŭ (eds.), Lìtaratura. Ètnologìâ. Matèryâly IV mìžnarodnaga kangrèsa belarusìstaŭ “Belaruskaâ kuľtura ŭ kantèksce kuľtur eŭrapejskìh kraìn”, Mìnsk 6–9 čèrvenâ 2005. Mìnsk, 255–260
Novye… 2011. Novye kačestvennye harakteristiki naseleniâ Respubliki Belarus’ (itogi perepisi 2009 goda i vypolneniâ Nacionaľnoj programmy demografičeskoj bezopasnosti Respubliki Belarus’ na 2007–2010 gg.). 2011. Informacionnyj material 2 (86)
Radzik R. 2000. Między zbiorowością etniczną a wspólnotą narodową. Białorusini na tle przemian narodowych w Europie Środkowo-Wschodniej XIX stulecia. Lublin
Radzik R. 2012. Białorusini. Między Wschodem a Zachodem. Lublin
Szczerek Z. and Milinkiewicz A. 2012. Czy na Białorusi możliwa jest zbrojna rewolucja? Ziemowit Szczerek’s interview with Aleksandr Milinkiewicz [Milinkevich]. http://fakty.interia.pl/raporty/raport-srodek-wschod/opinie-artykuly-wywiady/news-czy-na-bialorusi-mozliwa-jest-zbrojna-rewolucja,nId,926396. 25.11.2012. Access 28.11.2012
Szybieka Z. 2002. Historia Białorusi 1795–2000. Lublin
Šybieka Z. 2011. Państwowa polityka pamięci na Białorusi (w Republice Białoruś) i jej efekty a problematyka formowania społeczeństwa narodowego. Przegląd Wschodni 11/4 (44), 693–712
Traščanok Â. Ì., Varab’ëŭ A. A., Valžankoŭ V. V. 2008. Gìstoryâ Belarusì sa staražytnyh časoŭ da kastryčnìka 1917 goda. Vučèbny dapamožnìk dlâ 10 klasa aguľnaadukacyjnyh ustanoŭ z belaruskaj movaj navučannâ. (Zacverdžana Mìnìstèrstvam adukacyì RB). Mìnsk
Traščanok Â. Ì., Varab’ëŭ A. A., Žalâznâk M. M. 2009. Gìstoryâ Belarusì (kastryčnìk 1917 g. – Pačatak XXI st.). Vučèbny dapamožnìk dlâ 11 klasa aguľnaadukacyjnyh ustanoŭ z belaruskaj movaj navučannâ. (Zacverdžana Mìnìstèrstvam adukacyì RB). Mìnsk
Usau P. 2007. Związek Radziecki w granicach odrębnego państwa. Ideologia państwa białoruskiego − mechanizmy jej propagowania i narzucania społeczeństwu. In M. Pejda (ed.), Nadzieje, złudzenia, perspektywy. Społeczeństwo białoruskie‘2007. Warszawa–Mińsk, 44–50
Vidanava I. 2009. I’m lovin’ it! Białoruska młodzież w Europie. In M. Maszkiewicz (ed.), Białoruś – w stronę zjednoczonej Europy. Wrocław, 106–126
Waszkiewicz J. 2008. Co to jest sowieckość? Studia Białorutenistyczne 2, 71–100
Wierzbowska A. 1999. Rosjanie na Białorusi − swoi czy obcy? Etnografia Polska 42(1–2), 201–213
Wierzbowska-Miazga A. 2013. Wsparcie drogą do podporządkowania. Rosja wobec Białorusi, Punkt widzenia 34, 5–32
Zakon Respubliki… 2002. Zakon Respubliki Belarus’ “Ab svabodze sumlennâ ì rèlìgìjnyh arganìzacyâh”. Belaruskaja Perspektyva 5(42), 3

Czasopismo/Seria/cykl:

Ethnologia Polona

Tom:

36

Strona pocz.:

77

Strona końc.:

93

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:61292 ; 0137-4079

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 366 ; IAiE PAN, sygn. P 367 ; IAiE PAN, sygn. P 368 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji