Object

Title: O potrzebie scalania polskiego wieku XIX

Creator:

Bachórz, Józef

Date issued/created:

2008

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Wiek XIX, rok I (XLIII) 2008

Publisher:

Instytut Badań Literackich ; Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. E. Aleksandrowska, Pisarze – generacje i rodowód społeczny, w: Słownik literatury polskiego oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej, Wrocław 1977.
2. J. Bachórz, Obrachunki (arytmetyczne) z romantyzmem, w: Jak pachnie na Litwie Mickiewicza i inne studia o romantyzmie, Gdańsk 2003, ss. 226–227.
3. J. Bachórz, Romantyzm contra pozytywizm, czyli zgryzota spod znaku „Czy myć zęby, czy ręce”, „Migotania, Przejaśnienia” 2005, nr 3, s. 1 i 7.
4. T. Burek, Esej o literaturze XIX wieku, w: Dalej aktualne, Warszawa 1973.
5. Filozofia i myśl społeczna w latach 1865–1895, część 1, wybrały, opracowały, wstępem i przypisami opatrzyły A. Hochfeldowa i B. Skarga, Warszawa 1980, s. 192.
6. M. Gloger, Pozytywizm między nowoczesnością a modernizmem, „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 1, s. 6.
7. M. Głowiński, Prąd literacki jako kategoria poetyki historycznej, w: tegoż, Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej, Wrocław 1969.
8. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Prąd literacki, w: Zarys teorii literatury, Warszawa 1962, ss. 462–474 (wydanie zmienione w roku 1967, potem w l. 1972, 1975, 1986 i popraw. w 1991).
9. K.B. Hoffman, Wielki Tydzień Polaków, czyli Opis pamiętnych wypadków w Warszawie od dnia 29 listopada do 5 grudnia 1830 r., Warszawa 1830.
10. M. Janion, Gorączka romantyczna, Warszawa 1975, ss. 528–530.
11. J. Kleiner, Mickiewicz, t. 1: Dzieje Gustawa, wydanie drugie, Lublin 1948, s. 224.
12. K. Kłosińska, Powieści o „wieku nerwowym”, Katowice 1988.
13. Książka pokolenia. W kręgu lektur polskich doby pozytywizmu, pod red. E. Paczoskiej i J. Sztachelskiej, Białystok 1994.
14. G. Lanson, P. Tuffrau, Historia literatury francuskiej w zarysie, przeł. W. Bieńkowska, Warszawa 1963.
15. H. Markiewicz, Dialogi z tradycją. Rozprawy i szkice historycznoliterackie, Kraków 2007.
16. H. Markiewicz, Pojęcie prądu w historii literatury, „Studia Filozoficzne” 1959, nr 2, ss. 114–144.
17. H. Markiewicz, Prądy i typy twórczości literackiej, w: tegoż, Główne problemy nauki o literaturze, Kraków 1965, s. 174–203 (wyd. 6 w ramach Prac wybranych H. Markiewicza, Kraków 1994, t. 3).
18. A. Mickiewicz, Dzieła. Wydanie narodowe, t. 3: Utwory dramatyczne w opracowaniu S. Pigonia, Warszawa 1958, s. 208.
19. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, w serii Biblioteka Narodowa, Wrocław 1968, s. 386.
20. Na początku wieku. Rozważania o tradycji, pod red. Z. Trojanowiczowej i K. Trybusia, Poznań 2002, ss. 147–170.
21. C. Norwid, Pisma wybrane. Wybrał i opracował J.W. Gomulicki, t. 5: Listy, Warszawa 1968, s. 392.
22. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, red. naczelna K. Wyka, H. Markiewicz, I. Wyczańska. Seria IV: Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, t. 1-4 , Warszawa 1965-1971.
23. W. Pol, Pieśni Janusza i poezje wybrane, opracowała M. Romankówna, Kraków 1949, s. 32.
24. Pozytywizm. Język epoki, pod red. G. Borkowskiej i J. Maciejewskiego, Warszawa 2001, ss. 11–38.
25. G. Sampson, Historia literatury angielskiej w zarysie, przeł. P. Graff, Warszawa 1966.
26. N. Sapegno, Historia literatury włoskiej w zarysie, przeł. Z. Matuszewicz i K. Kacprzyk, Warszawa 1969.
27. Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1991, s. 5.
28. Z. Stefanowska, Geniusz poety, geniusz narodu. Mickiewicz wobec powstania listopadowego, „Teksty Drugie” 1995, nr 6, s. 30.
29. A. Świętochowski, My i wy (1871), w: Programy i dyskusje literackie okresu pozytywizmu, opracowała J. Kulczycka-Saloni, Wrocław 1985, s. 58 i 62.
30. J. Tomkowski, Neurotyczni bohaterowie Prusa, w: Mój pozytywizm, Warszawa 1993.
31. Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów, Warszawa 1995, pod red. T. Michałowskiej, Z. Golińskiego i Z. Jarosińskiego, Warszawa 1996.
32. A. Witkowska, Kazimierz Brodziński, Warszawa 1968, s. 333.
33. A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1997.
34. A. Witkowska, Wielkie stulecie Polaków, Warszawa 1987, ss. 5–10.
35. K. Wyka, Młoda Polska, t. 1: Modernizm polski, Kraków 1977, s. 128.
36. K. Wyka, Pan Tadeusz, Studia o poemacie, Warszawa 1963, s. 149.
37. J. Ziomek, Epoki i formacje w dziejach literatury polskiej, w: Prace ostatnie. Literatura i nauka, słowo wstępne E. Wiegandt, Warszawa 1994, ss. 17–62.
38. J. Ziomek, Metodologiczne problemy syntezy historycznoliterackiej, w: tegoż, Powinowactwa literatury. Studia i szkice, Warszawa 1980, s. 282.
39. P. Żbikowski, Klasycyzm postanisławowski. Doktryna estetycznoliteracka, Warszawa 1984, s. 296 i przypis na s. 355.

Issue:

1

Start page:

7

End page:

18

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70225 ; 2080-0851 ; 10.18318/wiekxix.2008.1

Source:

IBL PAN, call no. P.I.1269 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Adam Mickiewicz Literary Society

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Activities popularizing science (DUN) ; Ministry of Science and Higher Education

Object collections:

Last modified:

Apr 15, 2019

In our library since:

Apr 15, 2019

Number of object content hits:

17

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/81138

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information